pirsum1

פרשת השבוע - במדבר

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד, שלא למטרות רווח. 

מה בעמוד זה?  פשט  |  ערכים ומידות  |  רש"י  |  חידות  |  דפי פרשה


bullet 2nd series (מציין סידרה 2)    (מציין סידרה 3)     (מציין סידרה 4)

חטיבה צעירה א-ב-ג חטיבה צעירה א'-ב'-ג'   יסודי יסודי   חטיבת ביניים ותיכון חטיבת ביניים תיכון   למורים למורה ולהורה

פשט

הדף מחבר הערות במדבר נשא בהעלותך שלח קורח חוקת בלק פנחס מטות מסעי
סיכום הפרשה מנוקד צבי האריס      
סיכום נקודות בפרשה למורים הרב ישראל מהלו                
שאלות בקיאות בפרשה הרב יהודה ליבמן    
שאלות בקיאות
הסבר
הרב אריאל נזרית לעי"נ הרב ניסן שלום והרב יעקב יוסף
תשובות בקובץ האדום

button

button

button

button

button
         

מידות וערכים

הדף מחבר הערות במדבר נשא בהעלותך שלח קורח חוקת בלק פנחס מטות מסעי
רעיון לפרשת השבוע מדברי חכם עובדיה ספורנו יצחק גבאי מתאים לחדרי מורים ולתלמידי ו' ומעלה                  
רעיון לפרשת השבוע  צבי האריס שנה א'                
רעיון לפרשת השבוע צבי האריס שנה ב'  bullet 2nd series bullet 2nd series bullet 2nd series bullet 2nd series            
דגשים להוראת הפרשה  הרב עמירם אלבה מעודכן למיצב תשע"ג
ד"ת מבי"ס משלב דתיים חילוניים הרב יאיר שטראוס בי"ס קשת התקווה אליקים            
ד"ת מבי"ס משלב דתיים חילוניים הרב יאיר שטראוס שנה ב'   bullet 2nd series bullet 2nd series bullet 2nd series bullet 2nd series bullet 2nd series        
סרטים קצרים על פרשת השבוע בחורים מישיבת ירוחם קבצים גדולים פורמטים שונים          

רש"י

הדף מחבר הערות במדבר נשא בהעלותך שלח קורח חוקת בלק פנחס מטות מסעי
לומדים רש"י  צבי האריס                  
      bullet 2nd series     bullet 2nd series              
חידות א'-ב' רש"י הרב עדי איצקוביץ            

חידות

הדף מחבר הערות במדבר נשא בהעלותך שלח קורח חוקת בלק פנחס מטות מסעי
חידות לפרשת השבוע חנה גולדמינץ                  
א"ת פ"ש הרב דוד יפה        
חידות א'-ב' הרב יהודה ליבמן  
חידות בתמונות צבי האריס

3 תמונות למצוא נושא, פסוק או מצווה

           
      bullet 2nd series   bullet 2nd series bullet 2nd series            
                       
חידת מילים צבי האריס                  
חידות שרשרת צבי האריס                    
חידות הרב אהרן ביין חידות מסוגים שונים    
      bullet 2nd series bullet 2nd series     bullet 2nd series bullet 2nd series bullet 2nd series      
פיצוחים הרב מנחם בן שחר                

דפי פרשה

הדף מחבר הערות במדבר נשא בהעלותך שלח קורח חוקת בלק פנחס מטות מסעי
דף פרשה לצעירים הרב שמואל נחמני חטיבה צעירה א-ב-ג
דף עיון הרב דוד יפה

דף עבודה מתאים עם הורים

           
פ"ש ברוח ירוקה הרב משה כוכב אקולוגיה וטבע בפרשה
    נושא פ"ש ברוח ירוקה --> המדבר יין ונזירות מהו המן החגב השקד השוקד מים במדבר האתון החכמה קנאות במאבקים ציבוריים המקנה הנחלה והלאום עינות מים ותמרים
          bullet 2nd series bullet 2nd series bullet 2nd series bullet 2nd series bullet 2nd series bullet 2nd series bullet 2nd series  
          גיל שירות כל האמת בחטא המרגלים פי הארץ הנחשים השרפים תועפות ראם הרועה המנהיג העופרת  
עלה II הרב פנחס פרקש   bullet 2nd series bullet 2nd series bullet 2nd series bullet 2nd series bullet 2nd series bullet 2nd series bullet 2nd series bullet 2nd series  
עלה III        
דף פרשה  הרב אילן אלסטר      
דף פרשה  הרב אילן אלסטר   bullet 2nd series       bullet 2nd series bullet 2nd series        
דף פרשה הרב אלעד לסרי      
קול ששון תשס"ז הרב שמעון בוחניק 4 עמודים PDF, הלכה, פרשה ועוד 1-2, 3 1-2, 3 1, 2, 3

מטות

מסעי

 
הדף מחבר הערות במדבר נשא בהעלותך שלח קורח חוקת בלק פנחס מטות מסעי
דף פרשה הרב אבינעם חדד מרכז קהילתי פורת יוסף  
דף פרשה הרב דניאל מלכא הלכה, ד"ת, סיפורים וחידות בשני עמודים 1  |  2 1  |  2 1  |  2 1  |  2 1  |  2 1  |  2 1  |  2 1  |  2 1  |  2 1  |  2
דף פרשה הרב יהודה רוזנברג          
דף פרשה הרב יהודה רוזנברג שנה שניה bullet 2nd series bullet 2nd series   bullet 2nd series bullet 2nd series bullet 2nd series bullet 2nd series      
דפי פרשה

הרב רועי צמיר

דף לימוד שבועי                  
      תרשים מחנה ישראל הרב ליבמן שאלות בקיאות אמריקאי הרב ליבמן   שעשועון פרשת שלח, הרב א' פלס חידות א'-ב' הרב חיים קן   ד"ת - ללכת "עם" או ללכת "את" הרב א' לסרי     מפות המסעות הגבולות הרב ירוחם ווייכברויט
תוספות          

חידות א'-ב' הרב שוב

דף לכיתות א'-ב' הרב מלכה מבחן פרשת חוקת הרב ד' יפה        
הדף מחבר הערות במדבר נשא בהעלותך שלח קורח חוקת בלק פנחס    

חיפוש פנימי באתר

Loading