שיחות בנושא חינוך הרב גודמן פרשת השבוע באתר רבני בתי הספר

מועדי ישראל -  טבת - שבט


מה בעמוד?   עשרה בטבת ט"ו בשבט  |  קישורים לט"ו בשבט  |  הדרכה לבדיקת פירות וירקות  |  יום גוש קטיף  |  יום המשפחה

חטיבה צעירה א-ב-ג צעירים א'-ב'-ג'  |   יסודי יסודי ג'-ו'  |   חטיבת ביניים ותיכון חט"ב תיכון ומעלה  |   למורים למורה ולהורה    |   כל הרמות כל הרמות

עשרה בטבת

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
סיפור ומנגינת אני מאמין שנלחן בשואה על ידי ר' עזריאל דוד פסטיג ושאלות על הסיפור בטריוונטי חידון מספר 47634    סיפור באתר פיוט ונגינה של הלב והמעיין שם. שאלות בטריוונטי, תמר בן נעים חדד, לק מהשאלות שאלות סקר, ללא תשובה חד משמעית    יסודי  חטיבת ביניים ותיכון  עמוד אינטרנט  ניסן תשע"ז 
יחסה הרבנות הראשית ליום השואה וליד ושם   הרב שמואל כ"ץ חטיבת ביניים ותיכוןלמורים  קובץ וורד  ניסן תשע"ז
זכר לאסון הנורא - הרבנות הראשית ויום הקדיש הכללי  1   2  מקור ראשון,תשע"ג, הרב שמואל כ"ץ חטיבת ביניים ותיכוןלמורים  קובץ PDF  ניסן תשע"ז 
סיפור אני מאמין הרב עזריאל דוד פסטג ומנגינת אני מאמין לא ידוע חטיבת ביניים ותיכוןלמורים קובץ וורד טבת תשע"ז
עשרה בטבת יום הקדיש הכללי חברותות לא ידוע יסודי קובץ וורד טבת תשע"ז
כיצד התייחס הרב משה פיינשטיין לניצולים? בבלוג של הרב יצחק אדלרשטיין מקור כאן מצוטט Dr. Isaac Steven Herschkopf חטיבת ביניים ותיכוןלמורים קובץ וורד טבת תשע"ז
שלושה מאורעות מצערים - דף עבודה לכיתות א'-ב' לא ידוע חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד טבת תשע"ז
יום השואה לדורות - הרבנות הראשית והנצחת השואה הרב שמואל כ"ץ חטיבת ביניים ותיכוןלמורים מצגת טבת תשע"ז
יום השואה לדורות - הרבנות הראשית והנצחת השואה מעודכן הרב שמואל כ"ץ חטיבת ביניים ותיכוןלמורים  מצגת מעודכן ניסן תשע"ז
צום עשרה בטבת - דף לימוד ועבודה הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ PDF כסלו תשע"ז
  מצגת לעשרה בטבת   הרב יורם כהן אור מבוסס על מצגת של צבי האריס יסודי  חטיבת ביניים ותיכון מצגת  טבת תשע"ו
258 האם שכחנו את המשמעות של צום עשרה בטבת? שיחת אודיו של הרב יונה גודמן - שיחות נוספות כאן למורים קובץ אודיו טבת תשע"ו
תפילת משה רבנו על אורך הגלות בלשון רבי יעקב אבוחצירא (שלח אריאל נזרית) קובץ PDF טבת תשע"ו
חברותות לעשרה בטבת הרב שי תפילין יסודי קובץ וורד טבת תשע"ו
חברותות לעשרה בטבת, שלוש מאורעותקובץ וורד  קובץ PDF אסתר הררי, בנות מוריה יסודי קובץ וורד קובץ PDF טבת תשע"ו
יום השואה הראשון 1, 2 הרב שמואל כ"ץ במקור ראשון, בשני קבצים למוריםחטיבת ביניים ותיכון קובץ PDF טבת תשע"ו
חברותות בנושא עשרה בטבת (שונה קצת מהקודם) הרב שי תפילין יסודי קובץ וורד כסלו תשע"ו
דף לימוד לעשרה בטבת הרב דוד יפה יסודי קובץ וורד כסלו תשע"ו
מדראשית לימוד לעשרה בטבת הרב ברוך פרקש יסודי קובץ וורד כסלו תשע"ו
אגרת בעניין יום הקדיש הכללי הרה"ר לישראל, הרב דוד לאו קובץ PDF כסלו תשע"ו
חברותות לעשרה בטבת הרב אריאל דימרי, נתיב יצחק יסודי קובץ וורד כסלו תשע"ו
טקס לעשרה בטבת הרב משה עמיאל יסודי קובץ PDF
כריכה לדפי הטקס הרב משה עמיאל יסודי קובץ PDF
טקס עשרה בטבת הרב יקהת רוזן יסודי קובץ וורד טבת תשס"ו
ואהבת" לעשרה בטבת הרב משה עמיאל יסודי קובץ PDF
למידה פעילה לעשרה בטבת הרב משה עמיאל יסודי קובץ PDF
מושגים והדרכה למורים לקראת עשרה בטבת  כולל מבדק הרב איתן כאדן יסודי קובץ וורד
מצגת לעשרה בטבת הרב אביה אלבה יסודי מצגת
דף לימוד בנושא עשרה בטבת הרב רועי צמיר  
האריה בכלא  דף לימוד לעשרה בטבת על תרגום השבעים ועוד הרב אביה אלבה יסודי קובץ וורד
דף לימוד חברותות לעשרה בטבת נשלח ללא שם המחבר  
משואה לתקומה האחריות שלנו והנתינה לכלל, עם  שאלות לדיון הרב יורם כהן אור  
מושגים ומבדק לי' בטבת ויום הקדיש הכללי  מושגים      מבדק הרב יהודה רוזנברג יסודי קובץ וורד
מכתב הרב עמאר שליט"א לקיים תקנות י' טבת כיום הקדיש הכללי הראשון לציון הרב עמאר קובץ PDF
התקנה המקורית של עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי מתוך ספרו של הרב שמואל כ"ץ, הרבנות הראשית לישראל, שבעים שנה ליסודה קובץ וורד
מסירות נפש לתורה ומצוות -  סיכום 29 שו"ת מתוך שו"ת ממעמקים צבי האריס, סיכום שו"ת של הרב אפרים אשרי למוריםחטיבת ביניים ותיכון קובץ PDF

חזרה לראש העמוד

ט"ו בשבט

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
מושגים ביהדות - המצוות התלויות בארץ הרב שמואל כ"ץ יסודיחטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
חברותות לט"ו בשבט מחנכות ותלמידי ממ"ד דעת, שלח הרב ארי סט יסודי קובץ וורד שבט תשע"ז
משחק flippity לט"ו בשבט
אפשר להוריד למחשב ולא צריך חיבור אינטרנט לשחק, כמו"כ אפשר להוסיף קבוצות ולתת להם שמות
הרב רן רשף, כולם עמוד אינטרנט שבט תשע"ז
חברוטו בשבט הרב אריאל דימרי, מבוסס על חברותות לט"ו בשבט, הרב יוסף אזולאי (למטה) יסודי קובץ וורד שבט תשע"ז
אגרת לתלמידים ולהורים על מעלת הנטיעה בארץ ישראל הרב אריאל דימרי, מבוסס על אתר דבר תורה והספר מלאכים כבני אדם יסודי קובץ וורד שבט תשע"ז
סרטון הסבר להפרשת תרומות ומעשרות מכון התורה והארץ, יו טוב עמוד אינטרנט אלול תשע"ו
דפי לימוד שבעת המינים - זית הרב נתי כהן שבט תשע"ו
דפי לימוד שבעת המינים - תאנה ורימון הרב נתי כהן שבט תשע"ו
דפי לימוד שבעת המינים - גפן הרב נתי כהן שבט תשע"ו
דפי לימוד שבעת המינים - תמר הרב נתי כהן שבט תשע"ו
דפי לימוד שבעת המינים - חיטה ושעורה הרב נתי כהן שבט תשע"ו
מרגליותיה של ארץ ישראל שבט תשע"ו
אהבת הארץ שבט תשע"ו
מחודדין בפיך ט"ו בשבט תשע"ג הרב אבינעם חדד שבט תשע"ו
חידות לט"ו בשבט הרב אהרן ביין שבט תשע"ו
סדר ט"ו בשבט בניחוח המקדש המדרשה לידע המקדש יסודי קובץ PDF שבט תשע"ו
פיצוחים לט"ו בשבט כיתה ד' בנות, ממ"ד נעם חיים דימונה חטיבה צעירה א-ב-גיסודי מצגת שבט תשע"ו
משחק קנדי קרש דיני סדר קדימה בברכות צבי האריס יסודי מצגת שבט תשע"ו
משחק מיון מאכלים לפי הברכה צבי האריס חטיבה צעירה א-ב-גיסודי מצגת שבט תשע"ו
חגים ומועדים - ספר לימוד לגיל הרך על חגי ישראל (ט"ו בשבט בעמוד 38) הרב דן בזק -  החוברת בתשלום למי שיכול פרטים בהודעה זו ובשער החוברת חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ PDF טבת תשע"ו
מעלת הנטיעה בארץ ישראל וקדושת פירותיה,  ראש השנה לאילנות, דפי לימוד ושאלות עיון הרב שמואל כ"ץ חטיבת ביניים ותיכון למורים קובץ וורד טבת תשע"ו
סדר ט"ו בשבט  - סדר, לימוד ומשחקים במצגת הרב אביה אלבה, ממ"ד נעם חיים דימונה יסודי מצגת טבת תשע"ו
שירון ט"ו בשבט - פיוטים, שירים חסידיים ושירי ארץ ישראל העוסקים בגאולה, בארץ ישראל ובפירותיה הקדושים הרב עדיאל אלכסלסי קובץ וורד טבת תשע"ו
דף לימוד שירת העשבים בשתי רמות, כיתות ה'-ו' ולכיתות ג'-ד' הרב איתן כאדן, בי"ס קשת יסודי קובץ וורד טבת תשע"ו
כשאתה רואה עץ הרב שלמה אבינר, שלח הרב אלעד לסרי קובץ וורד טבת תשע"ו
בלי שורשים שום דבר אינו עומד עמוס בר,  הופיע בהגדה של סדר ט"ו בשבט בעריכת יואל רפל, שלח הרב אלעד לסרי קובץ וורד טבת תשע"ו
מצגת לימוד ט"ו בשבט מוריה גרינליק מצגת טבת תשע"ו
דגשים ומקורות לט"ו בשבט הרב עמירם אלבה למורים קובץ וורד טבת תשע"ו
שתילה בט"ו בשבט - סיפור לגיל הרך מלכה אלבה חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד טבת תשע"ו
ט"ו בשבט מוצאי שנת השמיטה וקדושת ארץ ישראל הרב שמואל כ"ץ חטיבת ביניים ותיכוןלמורים קובץ וורד שבט תשע"ו
פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, דף ציור הרב אריאל דימרי חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ PDF שבט תשע"ו
פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, דף ציור הרב אריאל דימרי חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד שבט תשע"ו
תפילת הנוטע קק"ל ואיגוד בתי הכנסת -כתב הרב עוזיאל הכל קובץ PDF שבט תשע"ו
תפילת הנוטע עם לימוד והוספות צוות בחכמ"ה בי"ס דע"ת קיבוץ סעד יסודי קובץ וורד שבט תשע"ו
נפגשים בגינה - פעילות לט"ו בשבט ואהבת יסודי קובץ PDF שבט תשע"ו
נפגשים בגינה - פעילות לט"ו בשבט - הדרכה למורה ואהבת למורים קובץ PDF שבט תשע"ו
דף לימוד חברותות לט"ו בשבט - כיתות א'-ב' בעזרת ילדים גדולים הרב מוטי סימפסון חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ PDF שבט תשע"ו
הלכות תרומות ומעשרות - שיעור מקוון אתר חמדת ימים, הרב אמנון פרנקל      
חידון המצוות התלויות בארץ לא ידוע יסודי קובץ וורד שבט תשע"ו
חידון המצוות התלויות בארץ - התשובות לא ידוע יסודי קובץ וורד שבט תשע"ו
חיבת ארץ ישראל ופירותיה - לקט מקורות הרב גלעד קופמן קובץ PDF שבט תשע"ו
מחודדין בפיך עלון לט"ו בשבט תשע"ב הרב אבינעם חדד יסודי קובץ PDF שבט תשע"ו
מחודדין בפיך עלון לט"ו בשבט תשע"ד הרב אבינעם חדד יסודי קובץ PDF שבט תשע"ו
סדר ט"ו בשבט עם ביאורים מהראי"ה ישיבת הר המור למורים קובץ PDF שבט תשע"ו
סדר ט"ו בשבט לבית הספר - חוברת דינים, ברכות, שירים הרב חיים קן, ממ"ד קול יעקב יסודי קובץ וורד שבט תשע"ו
ט"ו בשבט למה ומדוע? הרב יחיאל צור יסודי קובץ וורד שבט תשע"ו
המצוות התלויות בארץ חוברת לימוד הרב יחיאל צור יסודיחטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ו
חידון קהות לט"ו בשבט הרב רן רשף חטיבת ביניים ותיכוןלמורים עמוד אינטרנט שבט תשע"ו
סרטון לט"ו בשבט הרב רן רשף - רשפי מורשת ביוטוב וידיאו שבט תשע"ו
עמוד הברכות באתר רבני בתי הספר מבצעים, דפי מושגים, משחקים וכו' בנושא ברכות אתר רבני בתי הספר עמוד אינטרנט
ברכת מעין שלוש בשירה באתר רבני בתי הספר הלחנה ועיבוד הרב ארי שבט חטיבה צעירה א-ב-גיסודי עמוד אינטרנט
גמ"ח דביר מבצעים בנושא אמן וברכות גמ"ח דביר באתר רבני בתי הספר יסודי עמוד אינטרנט
מצגת הסבר ענייני תרומות ומעשרות הרב ליעד אוריין מצגת שבט תשע"ג
חברותות לט"ו בשבט הרב יוסף אזולאי קובץ וורד
שעשועון עצים לט"ו בשבט הרב אלישע פלס קובץ וורד
מצגת סדר ט"ו בשבט תוכן: הרב אילן אלסטר.  עיצוב המצגת:  הודיה כהן ומילי וקנין, בנות שרות לאומי תשס"ו. קובץ PDF
אדם עולם וטבע הרב אילן אלסטר קובץ וורד
דיני ומנהגי ט"ו בשבט מכון התורה והארץ קובץ PDF
לימוד חברותות לר"ח שבט, התישבות בארץ ישראל, דמויות הרב והרבנית לוינגר ציפי יעקובי, לאה איצקוביץ יסודי קובץ וורד
דף פעילות לט"ו בשבט, עלה קטן הרב אהד איילי, בי"ס חמד מרון קובץ PDF
סדר ט"ו בשבט הרב אהד איילי, בי"ס חמד מרון קובץ וורד
הגדת ט"ו בשבט הרב אהד איילי, בי"ס חמד מרון קובץ וורד
מזכרת מסדר ט"ו בשבט הרב אהד איילי, בי"ס חמד מרון קובץ וורד
דפי לימוד (חברותות) לט"ו בשבט הרב ראובן רוזנשטרק, אורות עציון בנות יסודי קובץ וורד
כיצד ניתן ללמד פרק ק"ד בתהילים, ברכי נפשי, לט"ו בשבט פנינה חדד קובץ וורד
מקורי ישראלי חוברת לט"ו בשבט מעייני הישועה קובץ PDF שבט תשס"ה
קובץ של מרפ"ד באר שבע מרפ"ד באר שבע קובץ וורד
דיני חודש שבט הרב שמואל רוזנברג קובץ וורד
מבחן על דיני חודש שבט הרב שמואל רוזנברג קובץ וורד
ראש השנה לאילנות הרב שמואל רוזנברג קובץ וורד

חזרה לראש העמוד

קישורים לט"ו בשבט

אתר מכללת קיי בבאר שבע - רשימה ארוכה של לינקים בנושא מכללת קיי עמוד אינטרנט
אש התורה לט"ו בשבט אש התורה עמוד אינטרנט
ט"ו בשבט - פעילויות ולימוד אתר משרד החינוך עמוד אינטרנט
ט"ו בשבט באתר דעת -  מאמרים, דינים ועוד אתר דעת עמוד אינטרנט
ט"ו בשבט באתר חב"ד - מאמרים, לימוד ועוד אתר חב"ד עמוד אינטרנט
129 על הערכים החינוכיים הגלומים בט"ו בשבט הרב יונה גודמן    עוד שיחות  אודיו למורים קובץ אודיו

חזרה לראש העמוד

הדרכות לבדיקת פירות וירקות

מצגת כושרות לבדיקת פירות ט"ו בשבט כושרות מצגת שבט תשע"ו
בדיקת חרקים בפירות הרב לנדאו קובץ PDF תשע"א
בדיקת חרקים בפירות מכון התורה והארץ קובץ PDF תשע"א
בידקת חרקים בפירות הרב משה וייא קובץ PDF תשע"א
בדיקת תותים מתולעים הרב שנאור זלמן רווח קובץ PDF תש"ע
כיצד לבדוק פירות מתולעים בית הוראה של הרב לנדא קובץ PDF תש"ע
כיצד לבדוק פירות מתולעים ב' בית הוראה של הרב לנדא קובץ PDF תש"ע
בדיקת שבעת המינים מתולעים מכון התורה והארץ קובץ PDF תש"ע
ט"ו בשבט ללא תולעים (תש"ע) ט"ו בשבט ללא תולעים קובץ PDF שבט תש"ע

חזרה לראש העמוד

יום גוש קטיף

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
יום גוש קטיף כ"ב שבט
שמות ישובי גוש קטיף לצביעה הודיה חג'בי חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד  

חזרה לראש העמוד

יום המשפחה

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
הסבא היהודי הראשון, לימוד קצר ושאלות ליום סבבא מאמר של הרב סולוביצ'יק, תרגום צבי האריס, יום סבבא בממ"ד דרך יהודית כל הרמות קובץ וורד אדר ב' תשע"ו
יום המשפחה  דף לימוד הרב אבינעם חדד יסודי קובץ PDF שבט תש"ע
סיפור על לימוד עם סבא אתר מדרשת כל הרמות עמוד אינטרנט סיון תשע"ז
פיצוחים כיבוד אב ואם הרב אביה אלבה יסודי קובץ וורד מרחשון תשע"א
דף עבודה בנושא כיבוד אב ואם הרב ראובן רוזנשטרק יסודי קובץ וורד שבט תשס"ז
מבצע כיבוד אב ואם 4 קבצים. א. הסבר הרב עמנואל טוביאנה ממ"ד צמח השדה יסודי קובץ וורד סיון תשס"ו
         ב.   מידע לתלמידים הרב עמנואל טוביאנה יסודי קובץ וורד סיון תשס"ו
         ג. טבלת ניקוד הרב עמנואל טוביאנה יסודי קובץ וורד סיון תשס"ו
         ד. פלייר הרב עמנואל טוביאנה יסודי קובץ וורד סיון תשס"ו
לימוד כיבוד אב ואם לקראת שבועות עריכה מתוך חומר קיים - הרב אריאל דמרי יסודי קובץ וורד סיון תשע"ז
         

חזרה לראש העמודחיפוש פנימי באתר

Loading