תלמוד אין עומדין

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד, שלא למטרות רווח.  ושלא למטרות רווח.  נא לציין את המקור. 

בעמוד זה מרוכז חומר לפי תכנית הלימודים החדשה לפרק אין עומדין, כיתה ד'.

חומר על תלמוד יתקבל לאתר בשמחה.  נא לשלוח את החומר ל: tzvi@halachayomit.com
חטיבה צעירה א-ב-ג חטיבה צעירה א'-ב'-ג'          יסודי יסודי ג' - ו'          חטיבת ביניים ותיכון חטיבת ביניים תיכון ומעלה       למורים למורה

כללי

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
תכנית הלימודים בגמרא אתר המפמ"ר     כסלו תשע"ז
חומרי עזר לפרק באתר המפמ"ר אתר המפמ"ר     כסלו תשע"ז

חומרי הוראה/למידה

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
דפי חזרה על פרק אין עומדין הרב דניאל ברק ווינט יסודי כסלו תשע"ז
חידות בתמונות פרק אין עומדין הרב דניאל ברק ווינט יסודי כסלו תשע"ז
מבצע עת הקציר - פרסום הרב דניאל ברק ווינט יסודי קובץ וורד כסלו תשע"ז
מכתב להורים מבצע עת הקציר הרב דניאל ברק ווינט יסודי קובץ וורד כסלו תשע"ז
ברכות ל' ב'- ל"א א' מבחן הרב אורן צוויק יסודי קובץ וורד תשס"ז
ברכות ל' ב' סיום פרק תפילת השחר (אבות ובנים) דף עבודה הרב אורן צוויק יסודי קובץ וורד תשס"ז
ברכות ל"ב ב'- ל"ג א' הכנה למבחן הרב אורן צוויק יסודי קובץ וורד תשס"ז
ברכות ל"ב ב'- ל"ג א' מבחן הרב אורן צוויק יסודי קובץ וורד תשס"ז
הזכרת ושאלת גשמים והבדלה בתפילת העמידה הרב ירון צברי
יסודי תש"ע
הזכרות בתפילה ברכות ל"ג הרב יצחק וייס יסודי קובץ וורד תשע"ג
הבדלה ברכות ל"ג הרב יצחק וייס יסודי קובץ וורד תשע"ג
תרשים זרימה (ריק) לסוגיית מקור לתפילה בכובד ראש צבי האריס יסודי קובץ וורד תש"ע
טבלת שורה לסוגיית מקור לכובד ראש צבי האריס יסודי קובץ וורד תש"ע
דף חזרה סוגיית כובד ראש צבי האריס יסודי קובץ וורד תש"ע
מבחן סוגיית כובד ראש צבי האריס יסודי קובץ וורד תש"ע

חיפוש פנימי באתר

Loading