משנה בהבנה - חוברות עבודה במשנה ממחבר החפץ בעילום שם

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד, שלא למטרות רווח.  נא לציין את המקור. 

המחבר מפיץ את דפי העבודה בחינם.

מכתב הסכמה של המחבר להשתמש ולשכפל את הדפים שלו במסגרת ההוראה, שלא למטרת רווח

משנה בהבנה מסכת ברכות

משנה בהבנה מסכת שבת  קובץ 1      קובץ 2     קובץ 3     קובץ 4    קובץ  5

משנה בהבנה עירובין

משנה בהבנה מסכת עירובין   חלק א'      חלק ב'     חלק ג'

משנה בהבנה מסכת יומא

משנה בהבנה מסכת תענית

משנה בהבנה מסכת מועד קטן

משנה בהבנה מסכת סוכה

משנה בהבנה מסכת ראש השנה

משנה בהבנה מסכת מגילה

 

משנה בהבנה מסכת פסחים 1 מסכת פסחים 2 מסכת פסחים 3,   מסכת פסחים 4

משנה בהבנה מסכת ביצה ב 22 קבצים.    1   2   3   4   5   6   7   8    9    10    11    12    13    14  15   16   17    18   19   20   21   22