הלכה לכיתה ה'

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד, שלא למטרות רווח.  ושלא למטרות רווח.  נא לציין את המקור. 

בעמוד זה מרוכז חומר לפי תכנית הלימודים החדשה בהלכה לכיתה ה'.

חומר על תלמוד יתקבל לאתר בשמחה.  נא לשלוח את החומר ל: tzvi@halachayomit.com
חטיבה צעירה א-ב-ג חטיבה צעירה א'-ב'-ג'          יסודי יסודי ג' - ו'          חטיבת ביניים ותיכון חטיבת ביניים תיכון ומעלה       למורים למורה

כללי

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
תכנית הלימודים בהלכה אתר המפמ"ר למורים עמוד אינטרנט שבט תשע"ז
מדריך למורה באתר הלכה לתלמיד הלכה לתלמיד הרב עמוס מימון למורים עמוד אינטרנט שבט תשע"ז

חומרי הוראה/למידה

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
מצגת הלכות הלוואה וצדקה תמר חדד חטיבת ביניים ותיכון מצגת שבט תשע"ז
משחק Triventy על תלמוד תורה וכבוד רבו, הלכה לתלמיד עמ' 106 תמר חדד. בקטגוריה מבחנים פומביים, נכנסים לתושב"ע, תלמוד תורה וכבוד רבו חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
    חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
    חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
    חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
    חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
    למורים עמוד אינטרנט טבת תשע"ז
    למורים עמוד אינטרנט טבת תשע"ז

חיפוש פנימי באתר