נושא שנתי חמד ירושלים הרב גורן

מועדי ישראל - הלוח העברי וניסן


מה בעמוד? הלוח העברי | ברכת האילנות | הלכות פסח |   חידות וחידוניםהסדר וההגדהאפיית מצותאודיוחומר לחופשהכללי לפסחע"פ שחל בשבתקישורים לפסחיום השואה | ספירת העומר  |  מסכת אבות
חטיבה צעירה א-ב-ג חטיבה צעירה א'-ב'-ג'  |   יסודי יסודי ג'-ו'  |   חטיבת ביניים ותיכון חטיבת ביניים תיכון ומעלה  |   למורים למורה ולהורה    |   כל הרמות כל הרמות

הלוח העברי

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
לוח שנת תשע"ז חדשי עם דינים הרב אביה אלבה כל הרמות מצגת אלול תשע"ו
שנה מעוברת מצגת לימוד שאלות בשורה הבאה הרב יאיר לוי   מצגת אדר א' תשע"ו
שנה מעוברת דפי שאלות על המצגת שבשורה הקודמת הרב יאיר לוי   קובץ וורד אדר א' תשע"ו
הלוח העברי דף לימוד ועבודה לאחר הצפיה במצגת בשורה הבאה הרב יהושע כהן   קובץ וורד אדר א' תשע"ו
מצגת המסבירה את הייחודיות של הלוח העברי מקור לא ידוע מצגת תשס"ו
אדר א' ופורים קטן הרב שמואל כ"ץ חטיבת ביניים ותיכוןלמורים קובץ וורד אדר א' תשע"ו
הלכות שנה מעוברת דף לימוד ושאלות הרב שמואל כ"ץ חטיבת ביניים ותיכוןלמורים קובץ וורד אדר א' תשע"ו
שנה מעוברת דף לימוד הרב שמואל כ"ץ חטיבת ביניים ותיכוןלמורים קובץ וורד אדר א' תשע"ו
שנה מעוברת - הסבר הרב שמואל כ"ץ חטיבת ביניים ותיכוןלמורים קובץ וורד אדר א' תשע"ו
דף עבודה בנושא שלושה מחזורי שנים בלוח העברי: שמיטה, מחזור קטן לירח, ומחזור גדול לחמה.  צבי האריס יסודי קובץ וורד אדר תשס"ט
ראש חודש - סיכום הנושא למורים ערך הרב ישראל מהלו, מתוך  ספר התודעה למורים קובץ וורד
פרוספקט קידוש החודש ללימוד משניות מסכת ראש השנה או נושא הלוח העברי - רעיון להערכה חלופית  ערכו הרב שלום ברגר וצבי האריס קובץ PDF
תחרות עבודות בנושא הלוח העברי. כולל טבלת נושאים ללימוד, פלקטים עם הצעות לנושאי העבודות ועוד. צבי האריס קובץ PDF
מצגת על ראש השנה ושנת תשס"ח, מושגים ומידע מעניין, מצגת אלון קטוביץ מצגת אלול תשס"ז
שנת תשע"א : קביעות והסברים לשנת תשע"א. סימנה הש"ג מעוברת צבי האריס קובץ PDF
שנת תש"ע- קביעות והסברים  סימנה זש"ג פשוטה צבי האריס קובץ PDF
שנת תשס"ט קביעת והסברים סימנה:  גכ"ה פשוטה צבי האריס קובץ PDF
לוח שנת תשס"ח - קביעות והסברים סימנה הח"א מעוברת צבי האריס קובץ PDF
לוח שנת תשס"ז סימנה זש"ג פשוטה צבי האריס קובץ PDF
לוח שנת תשס"וסימנה גכ"ה פשוטה צבי האריס קובץ PDF
לוח שנת תשס"ה הח"א מעוברת צבי האריס קובץ PDF
לוח שנת תשס"ד סימנה זש"ג פשוטה צבי האריס קובץ PDF

חזרה לראש העמוד ניסן ופסח

ברכת האילנות

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
ברכת האילנות מעוצב עם שאלות קרן מגן   קובץ וורד ניסן תשע"ז
ברכת האילנות ולקט מקורות הרב שמואל כ"ץ     אדר ב' תשע"ו
נוסח ברכת האילנות מחוז ירושלים   קובץ PDF אדר תשע"ב
נוסח ברכת האילנות עם פירוש הרב דניאל לוי   קובץ וורד אדר תשע"ב
דף לימוד בנושא ברכת האילנות הרב יחיאל צור   קובץ וורד  
ברכת האילנות - לימוד הרב יורם כהן אור   קובץ וורד  
ברכת האילנות - לימוד לחדר מורים הרב יורם כהן אור קובץ וורד

חזרה לראש העמוד

הלכות פסח

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
מצוות ביעור חמץ אלישבע דניאל יסודי קובץ וורד אדר תשע"ז
עדכון כשרות 9 תשע"ו, פסח, כולל שו"ת ומוצרים הרבנות הראשית לישראל   קובץ PDF ניסן תשע"ו
מוצרים שלא רשום עליהם כשר לפסח ואפשר להשאירם בבית בלי למכרם לגוי (לא לאכילה) הרב רמי ברכיהו, רב הישוב טלמון למורים קובץ PDF ניסן תשע"ו
הלכות פסח תשע"ו הרב אלחנן בן נון, רב הישוב שילה למורים קובץ PDF ניסן תשע"ו
הסבר על שטר מכירת חמץ מאורות תורת המשפט, הרב אבישי נתן מייטלס למורים קובץ PDF ניסן תשע"ו
מושגים והלכות פסח עם מבחן הרב שמואל כ"ץ יסודי קובץ וורד אדר ב' תשע"ו
מצגת הלכות פסח הרב אמנון פרנקל ע"פ פניני הלכה חטיבת ביניים ותיכון עמוד אינטרנט טבת תשע"ו
חידון kahoot בהלכות פסח על פי פניני הלכה דרך האתר של הרב אמנון פרנקל חטיבת ביניים ותיכוןלמורים עמוד אינטרנט ניסן תשע"ו
תכנית לימודים דינים לפסח הרב ישראל ויסקוט   קובץ וורד ניסן תשע"ב
הלכה יומית פסח הרב מוטי ורהפטיג   קובץ וורד  
הלכה יומית פסח הרב מוטי ורהפטיג   קובץ וורד תשס"ה
פסח חלק ב' הרב מוטי ורהפטיג   קובץ וורד תשס"ה
הלכה יומית פסח הרב מוטי ורהפטיג   קובץ וורד תשס"ד
דף עבודה על הכשרת כלים הרב יקהת רוזן   קובץ וורד  
כללי ההכשרה לפסח, מצגת הרב יחיאל צור מצגת
איסור חמץ הרב יחיאל צור   קובץ וורד  

חזרה לראש העמוד

חידות וחידונים

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
פיצוחים לפסח הרב אביה אלבה יסודי מצגת ניסן תשע"ח
חידון לפסח אילת אזולאי יסודי מצגת ניסן תשע"ח
אחד נגד מיליון פסח אילת אזולאי יסודי מצגת ניסן תשע"ח
חידון פסח הרב יוסף אזולאי מצגת
מי רוצה להיות מיליונר הכשרת כלים לפסח הרב יחיאל צור   מצגת  
חידות מי אני?  לפסח הרב דוד יפה יסודי קובץ וורד  
חידון פסח בשתי רמות,  חומר לימוד לכיתות ב'-ג' הרב ישראל ויסקוט      
חידון פסח בשתי רמות,  חומר לימוד לכיתות ד'-ו' הרב ישראל ויסקוט      
חידון פסח בשתי רמות, שאלות לכיתות ב'-ג' הרב ישראל ויסקוט
חידון פסח בשתי רמות, שאלות לכיתות ד'-ו' הרב ישראל ויסקוט      
חידון פסח בשתי רמות, תשובון לשני החידונים הרב ישראל ויסקוט      
חידון פסח שלב א' הרב עמיאל תורגמן, ממ"ד מצפה יריחו      
חידון פסח שלבים ב'-ג' (שלב א' חסר) הרב אביה אלבה יסודי    

חזרה לראש העמוד

ליל הסדר וההגדה

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
מכתב הרב עוזיאל זצ"ל לבני משפחתו לקראת פסח תש"ח - מתאים לקריאה בליל הסדר, במיוחד לקראת חגיגות 70 למדינת ישראל שלח הרב שמואל כ"ץ כל הרמות קובץ וורד ניסן תשע"ח
מקורות לחג הפסח - לעיון ולסיוע לרבנים לבניית שיעורים ודרשות הרב ראובן שכטר (ראה סידרה שלמה בפרשיות השבוע) למורים קובץ PDF ניסן תשע"ח
כנגד ארבעה בנים - דף לימוד ועבודה הרב דוד יפה יסודי קובץ וורד ניסן תשע"ז
משחק קפוץ לקרחון -  צריך להקליד מספר משחק: 1511. משחק שמביא לדפדוף בהגדה תמר בן נעים חדד יסודי עמוד אינטרנט אדר תשע"ז
מסר רוחני מכל חלק של הסדר -מה מלמד כל חלק מהסדר? הרב יוסף סנדו על פי עולת ראי"ה   קובץ PDF ניסן תשע"ן
מחזה לליל הסדר - "ויהי שם לגוי" הרב אלחנן בן נון   עמוד אינטרנט ניסן תשע"ו
מחזה לליל הסדר - "קריעת ים סוף" הרב אלחנן בן נון   עמוד אינטרנט ניסן תשע"ו
הגדה של פסח, מקורות ושאלות הרב שמואל כ"ץ חטיבת ביניים ותיכוןלמורים    
והיא שעמדה - מערך שיעור הרב שרון סמימי   קובץ וורד אדר ב' תשע"ו
והיא שעמדה דף עבודה הרב שרון סמימי   קובץ וורד אדר ב' תשע"ו
והיא שעמדה - מצגת הרב שרון סמימי   קובץ וורד אדר ב' תשע"ו
שאלות ותשובות - מסרים שמאחרי ליל הסדר  - על סדר ההגדה הרב עמירם אלבה   קובץ PDF מעודכן תשע"ז
כרטיסיות השאלות   קובץ PDF קובץ וורד הרב עמירם אלבה   קובץ וורדקובץ PDF מעודכן תשע"ז
שאלות שמאחריהן מסרי ליל הסדר - על חלקי ההגדה הרב עמירם אלבה למורים קובץ וורד אדר ב' תשע"ו
שאלות ליל הסדר מקוצר הרב עמירם אלבה למורים קובץ וורד אדר ב' תשע"ו
דגשים בסיפור יציאת מצרים הרב עמירם אלבה למורים קובץ וורד אדר ב' תשע"ו
רעיונות לדו-שיח להפנמת המסרים העולים מסיפור יציאת מצרים הרב עמירם אלבה למורים קובץ וורד אדר ב' תשע"ו
לחיי העם הזה - שיר ישן עם תוספת מילים לליל הסדר   קובץ וורד   קובץ PDF הרב עמירם אלבה למורים קובץ וורד קובץ PDF אדר ב' תשע"ו
שאלות על הסרט ליל הסדר עם הסולטן הרב דוד יפה יסודי קובץ וורד אדר ב' תשע"ו
הלכות ליל הסדר הרב יששכר היימן חטיבת ביניים ותיכון קובץ PDF אדר ב' תשע"ו
קונטרס פסח מצא מתוק -וורטים, חידושים, בדיחות, חידודים וסיפורים הרב יאיר נוסבכר למורים קובץ PDF אדר ב' תשע"ו
קול ששון - דברי תורה, מושגים ושאלות לגילאים שונים לליל הסדר הרב שמעון בוחניק למורים קובץ PDF אדר ב' תשע"ו
מגוון חומרים להכנה לקראת סדר פסח, סיפורים והפעלות הרב יוני לביא, אתר נעם צביה למורים עמוד אינטרנט אדר ב' תשע"ו
שאלות לדיון ושיח משפחתי על שולחן הסדר הרב יוני לביא, אתר כיפה למורים עמוד אינטרנט אדר ב' ץשע"ו
מה אקריא לילדי בליל הסדר ידידיה מאיר, בשבע למורים קובץ וורד אדר ב' תשע"ו
ליל הסדר, מגיד, דיינו - ליל הסדר התחזקות באמונה הרב שמואל כ"ץ חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אדר ב' תשע"ו
פסח, אמונה וביטחון והודיה לה' על הניסים ביצ"מ ובדורנו הרב שמואל כ"ץ חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אדר ב' תשע"ו
מצוות סיפור יציאת מצרים - דפי לימוד ושאלות הרב שמואל כ"ץ חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אדר ב' תשע"ו
פרשה ירוקה לפסח מרור הרב משה כוכב יסודי קובץ וורד  
מבנה ההגדה, הטקסט והסברים על המבנה הרב שמעון גדעון   קובץ וורד ניסן תשע"ב
הסבר למגיד משולב עם הגדה הרב עלי יהודה מישלוב   קובץ וורד  
שיר לליל הסדר הרב עמנואל טוביאנה   קובץ וורד  
מצגת שאלות לסרט "ליל הסדר עם הסולטן" -מראים את הסרט ובמקביל מפעילים את המצגת. השאלות מופיעות בתזמון מעט לפני שהתשובות נראות בסרט.  טופס תשובות הרב אביה אלבה יסודי מצגתקובץ וורד
דף לימוד סוגיית הסבה בליל הסדר הרב שמואל אלירז חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד  
דף לימוד בנושא הסיבה הרב חיים קן יסודי קובץ וורד  
חידות א' ב' הגדה של פסח, הרב ירמי טאוב, אותן החידות , ערך הרב אביה אלבה, ניסן תשע"ב הרב ירמי טאוב יסודי קובץ וורד  
החידות הנ"ל בפורמט מצגת של פיצוחים הרב אביה אלבה יסודי מצגת ניסן תשע"ב
לימוד ליל הסדר וההגדה הרב מוטי ורהפטיג חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד  
קיצור דיני סימני הסדר - שלשה עמודים הכוללים את סימני הסדר ועיקר דיני הסדר צבי האריס יסודיחטיבת ביניים ותיכון קובץ PDF תשס"ו
שאלות כן/לא על קיצור דיני סימני הסדר הרב דוד יפה, שאלות על קיצור סימני הסדר של צבי האריס יסודי קובץ וורד  
קיצור דיני סימני הסדר בפורמט פלקטים - כל סימן על דף נפרד הרב דוד יפה ערך, על קיצור סימני הסדר של צבי האריס יסודי קובץ וורד  
קיצור דיני סימני הסדר בפורמט מפה לניילון   ניתן לניילן וכל תלמיד יוכל להניח לפניו בליל הסדר הרב דוד יפה ערך, על קיצור סימני הסדר של צבי האריס יסודי קובץ וורד  
דף עיון בהגדה הרב דוד יפה יסודי קובץ וורד  
שאלות בהגדה הרב דוד יפה יסודי קובץ וורד  
לקט דברי תורה על ההגדה ערכה מיכל אביטבול, בי"ס רמת מודיעים יסודי קובץ וורד  
ארבע כוסות, מבוא  דף לימוד ועבודה הרב יחיאל צור   קובץ וורד  
כוס ראשונה דף לימוד ועבודה הרב יחיאל צור   קובץ וורד  
כוס שניה דף לימוד ועבודה הרב יחיאל צור   קובץ וורד  
כוס שלישית דף לימוד ועבודה הרב יחיאל צור   קובץ וורד  
כוס רביעית דף לימוד ועבודה הרב יחיאל צור   קובץ וורד  
דגשים בסיפור יציאת מצרים לילדים הרב עמירם אלבה למורים קובץ וורד  
4 מי יודע, חידה הרב יורם כהן אור יסודי קובץ וורד  
חידת ארבע מי יודע בפורמט מצגת הרב יורם כהן אור יסודי מצגת  
והגדת לבנך:  רצוי ומצוי  מתוך סדנא להורים איך לנהל הסדר עבור הילדים הרב אלישע פלס למורים קובץ וורד  
דף מקורות בנושא והגדת לבנך מתוך סדנא להורים איך לנהל הסדר עבור הילדים הרב אלישע פלס למורים קובץ וורד  
טקסט ההגדה אתר דעת כל הרמות עמוד אינטרנט  
ארבעה בנים פירושים וללימוד הרב יורם כהן אור   קובץ וורד  
סיפור יציאת מצרים בחמישה חלקים עם הטקסט ושאלות, הרב חנניה מלכה.   יציאת מצרים 1 הרב חנניה מלכה יסודי קובץ וורד  
יציאת מצרים 2 הרב חנניה מלכה יסודי קובץ וורד  
יציאת מצרים 3 הרב חנניה מלכה יסודי קובץ וורד  
יציאת מצרים 4 הרב חנניה מלכה יסודי קובץ וורד  
יציאת מצרים 5 (הלכות) הרב חנניה מלכה יסודי קובץ וורד  

חזרה לראש העמוד

אפיית מצות

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
מדריך הלכתי לאפיית מצות יד הרב שמואל הולשטיין חטיבת ביניים ותיכוןלמורים קובץ וורד אדר תשע"ז
מדריך "הלכה יומית" המצולם לאפיית מצה צבי האריס וצלמים שונים, אתר הלכה יומית כל הרמות עמוד אינטרנט  
   דף עבודה למדריך אפיית מצה המצולם. הרב איתן כאדן יסודי קובץ וורד  
מצגת שאלות נלוות הסרטון באתר ישיבה, קישור בתוך המצגת. השאלות נכתבו על ידי הרב ישראל ויסקוט יסודי מצגת ניסן תשע"ב
מושיקו והמצה, על אפיית מצה וזריזות הרב אביה אלבה יסודי קובץ וורד

חזרה לראש העמוד

שיעורי אודיו לפסח - בנושאי חינוך

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
שיחות אודיו קצרות להורים ומורים בנושא חג הפסח הרב יונה גודמן למורים קובץ אודיו תשע"ב

חזרה לראש העמוד

חומר לחופשת הפסח

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
ישתב"ח לחופשת פסח תשס"ד הרב נתן מארל, ניתן להתאים תאריכים לפי שנה יסודי קובץ וורד תשס"ד
ישתב"ח לחופשת פסח תשס"ח הרב אביה אלבה יסודי קובץ וורד תשס"ח
ישתב"ח לחופשת פסח תשס"ח הרב אלישע פלס, מותאם לשנת תשס"ח על ידי הרב משה כוכב יסודי קובץ וורד תשס"ח
ישתב"ח- יש תורה בחופשה מקור של הרב אלישע פלס, עדכונים לשנת תשס"ז ומספר שינויים על ידי הרב עמנואל טוביאנה. צריך להוסיף ציור של שירת היום בעמוד המתאים וכדאי להוסיף גם לוח ספירת העומר. יסודי קובץ וורד  
פרוייקט ישתב"ח לפסח תשס"ה- הרב אלישע פלס יסודי קובץ וורד תשס"ה
הלכה יומית לחופשת פסח תשס"ה הרב מוטי ורהפטיג   קובץ וורד תשס"ה

חזרה לראש העמוד

חומר כללי לפסח

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
דף לימוד וחידות פסח לילדים הרב אבינעם חדד יסודי קובץ PDF ניסן תשע"ח
דיני פסח - עיקרי השולחן לזיכוי הרבים הרב משה כהן חטיבת ביניים ותיכוןלמורים קובץ PDF ניסן תשע"ח
שאלות בהלכות פסח על פי קיצור שולחן ערוך מקור חיים הרב אלחנן שטראוס יסודיחטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד ניסן תשע"ח
מושגים ביהדות פסח וספירת העומר הרב שמואל כ"ץ יסודיחטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד ניסן תשע"ז
חג הפסח באתר החמ"ד חמ"ד חטיבה צעירה א-ב-גיסודי עמוד אינטרנט סיון תשע"ו
אגרת הלכתית להורים לקראת פסח הרב אריאל נזרית למורים קובץ וורד  
קרבן פסח בימי בית שני, דף לימוד ועבודה הרב דוד יפה יסודי קובץ וורד ניסן תשע"ו
דפי עבודה לכיתה א' - דוגמא מתוך חוברת הולכים עם ההלכה הרב אהרן פאלק, בית המלמדים חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ PDF  
יציאת מצרים מקורות ושאלות הרב שמואל כ"ץ חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אדר ב' תשע"ו
אגרת הלכתית להורים לקראת חג הפסח הרב אריאל נזרית למורים קובץ וורד אדר ב' תשע"ו 
דף פרשה שבת הגדול הרב רועי צמיר   קובץ וורד  
דף פרשת שבוע, שביעי של פסח הרב אבינעם חדד   קובץ PDF תש"ע
דף פרשת שבוע, שבת חול המועד פסח הרב אבינעם חדד   קובץ PDF תש"ע
דף מושגים לפסח (ראה עוד דפים כאלה בעמוד המושגים שלנו צבי האריס יסודי קובץ וורד  
ערב לימוד לקראת פסח הרב מוטי ורהפטיג   קובץ וורד  
דפי צביעה דף צביעה 1, דף צביעה 2 הרב חנניה מלכה קובץ וורד
מבצע פסח תשס"ח מבצע לימוד הרב חנניה מלכה יסודי קובץ וורד תשס"ח
סדר בדיקת חמץ ולוח זמנים לפסח תש"ע       קובץ וורד תש"ע
מושגים הרב יהודה רוזנברג יסודי קובץ וורד תשס"ט
מבדק למושגים הרב יהודה רוזנברג יסודי קובץ וורד תשס"ט
סדר בדיקת חמץ ולוח זמנים לפסח תשס"ח - עם מקום לרשום את היום בשבוע שמקיימים כל מצווה צבי האריס, תדפיס מתוך ההלכה היומית   קובץ PDF תשס"ט
דפי לימוד חברותות בנושא פסח ושבת הגדול, הרב ראובן רונזשטרק   קובץ וורד  
לימוד חברותות, פסח  חג השאלות והתשובות הרב אלישע פלס יסודי קובץ וורד  
מושגים לפסח הרב שמואל כ"ץו   קובץ וורד  
דף פרשת השבוע לשבת הגדולהרב אילן אלסטר הרב אילן אלסטר   קובץ וורד  
 דף  מושגים מספר 18 תש"ע הרב יהודה רוזנברג יסודי קובץ וורד תש"ע
מבדק לדף מספר 18 הרב יהודה רוזנברג יסודי קובץ וורד תש"ע
דף  מושגים מספר 19 תש"ע הרב יהודה רוזנברג יסודי קובץ וורד תש"ע
דף  מושגים מספר 20 תש"ע הרב יהודה רוזנברג יסודי קובץ וורד תש"ע
הפעלות לפסח הרב ישראל ויסקוט   קובץ וורד ניסן תשע"ב

חזרה לראש העמוד

ערב פסח שחל בשבת

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
מצגת על ערב פסח שחל בשבת   מצגת תשע"ח
דפי לימוד לקראת פסח תשס"ח, המתמקדים בדיני ערב פסח שחל בשבת בי"ס ביל"ו רעננה יסודי   תשס"ח

חזרה לראש העמוד

קישורים לפסח

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
סרטוני הלכות פסח - מהכשרת הבית, דרך בדיקת חמץ ועד סימני הסדר סרטונים קצרים הרב יוסף צבי רימון כל הרמות וידיאו אייר תשע"ז
חומר לפסח אתר החינוך הדתי יסודי חטיבה צעירה א-ב-גיסודי עמוד אינטרנט אדר ב' תשע"ו
משחקים לליל הסדר- מתאים להוציא בעלון להורים לפני החג אתר אש התורה למורים עמוד אינטרנט
ניקיון עם שמחה אתר אש התורה למורים עמוד אינטרנט  
דפי צביעה Torah Tots חטיבה צעירה א-ב-גיסודי עמוד אינטרנט  
ניסן ופסח אתר דעת למורים    
עמוד הפסח באתר אש התורה (מפתח לכל החומר באתר זה) אתר אש התורה למורים עמוד אינטרנט

חזרה לראש העמוד

יום השואה

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
ראה עשרה בטבת        
דגשים להוראת יום השואה הרב עמירם אלבה למורים קובץ וורד אייר תשע"ו
טקס יום השואה   יסודיחטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אייר תשע"ו
על יאונוש קורצאק מנוקד עם שאלות   יסודי קובץ וורד אייר תשע"ו
גטו ורשא עם שאלות   יסודי קובץ וורד אייר תשע"ו
משניות נשמה לעי"נ נרצחי השואה הרב שי תפילין כל הרמות קובץ וורד אייר תשע"ו
הרבנות הראשית והנצחת השואה הרב שמואל כ"ץ למורים קובץ PDF ניסן תשע"ו
הרבנות הראשית ויום הקדיש הכללי 1 הרב שמואל כ"ץ למורים קובץ PDF ניסן תשע"ו
הרבנות הראשית ויום הקדיש הכללי 2 הרב שמואל כ"ץ למורים קובץ PDF ניסן תשע"ו
 הרבנות הראשית ויום השואה  הרב שמואל כ"ץ למורים קובץ וורד ניסן תשע"ו
טקס ומצגת יום השואה הרב יקהת רוזן      
דף לימוד ליום השואה הרב חנניה מלכה   קובץ וורד  
טקס יום השואה מינה וינט   קובץ וורד  
דף לימוד ליום השואה, כיתות א' -ב' מנוקד הרב חנניה מלכה
תהילים ליום השואה וליום הזיכרון הרב חנניה מלכה   קובץ וורד  
39 יחסינו ליום השואה, שיחת אודיו קצרה, הרב יונה גודמן     תש"ע

חזרה לראש העמודספירת העומר

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
ל"ג בעומר באתר רבני בתי הספר רבני בתי הספר כל הרמות עמוד אינטרנט  
סדר את הניירת - זמנים ומועדים בימי ספירת העומר  קוד משחק 16231 הרב ברוך אלטמן יסודי עמוד אינטרנט אייר תשע"ז
מושגים ביהדות פסח וספירת העומר הרב שמואל כ"ץ יסודיחטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד ניסן תשע"ז
אבלות בימי ספירת העומר מצגת שאלות הלכתיות כטריגר ללימוד ההלכות הרב ישראל ויסקוט יסודי מצגת ניסן תשע"ז
המותר האסור (והעיקר והרצוי) בימי ספירת העומר - טבלה מסכמת הרב מרדכי אפרתי חטיבת ביניים ותיכוןלמורים קובץ וורד ניסן תשע"ז
מצגת על ספירת העומר ורבי עקיבא הרב יהושע פריאל יסודי מצגת  
מידות וערכים, לימוד לספירת העומר.  לכיתות ג'-ד' הרב רועי צמיר   קובץ וורד  
מידות וערכים, לימוד לספירת העומרלכיתות גבוהות יותר הרב רועי צמיר   קובץ וורד  
מבחן על דיני ספירת העומר הרב משה כוכב      
דף לימוד מוריד הטל וברכנו הרב חנניה מלכה
דף לימוד לספירת העומר הרב חנניה מלכה      
במה התקדמתי היום?  משחק\מצגת לספירת העומר הרב אביה אלבה    
ספירת העומר הלכה יומית הרב מוטי ורהפטיג      
ספירת העומר הלכה יומית הרב מוטי ורהפטיג     תשס"ד
ספירת העומר- לימוד ממוחשב הרב איתן כאדן      
עמוד המידות אתר רבני בתי הספר      
לוח ספירת העומר לשנת תשס"ח       תשס"ח
לוח ספירת העומר תשס"ט       תשס"ט
לוח ספירת העומר תש"ע        

חזרה לראש העמודמסכת אבות

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
לקט חומר על מסכת אבות באתר רבני בתי הספר עמוד משנה      
חומר מחידון החמ"ד מסכת אבות מכון מופת, כתב הרב אבי פרנס, באתר רבני בתי הספר      

חזרה לראש העמוד