summer  פרסום 3

ירושלים - נושא שנתי תשע"ז

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד, שלא למטרות רווח. 

מה בעמוד זה? ירושלים - תכניות ותכנונים | יום ירושלים | ירושלים - מידע | 50 שנה לשחרור ירושלים ולמלחמת ששת הימים | ירושלים - דפי לימוד ועבודה | ירושלים - מבצעים וחידות | חומרי עזר לחידון החמ"ד בנושא ירושלים
חטיבה צעירה א-ב-ג צעירים א'-ב'-ג'  |   יסודי יסודי ג'-ו'  |   חטיבת ביניים ותיכון חט"ב תיכון ומעלה  |למורים למורה ולהורה   |   כל הרמות כל הרמות 

שנת ירושלים - תכניות ותכנונים

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
         
תכנון הקמת מרכז למידה בנושא ירושלים הרב אביה אלבה למורים מצגת שבט תשע"ז
השנה איננה שנת החמישים לשחרור ירושלים, שיחה קצרה הרב יונה גודמן למורים אודיו  
שנת ירושלים תכנית לימודים הרב שמואל כ"ץ למורים קובץ וורד תמוז תשע"ו
חומר על ירושלים באתר המפמ"ר לתושבע"פ עמוד אינטרנט אב תשע"ו
חידון החמ"ד 50 לירושלים תשע"ז מכון מופת    אלול תשע"ו
חומר עזר לחידון ירושלים, ראה למטה "חידון החמ"ד ירושלים"        

חזרה לראש העמוד

יום ירושלים

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
הצגה בשישה חלקים  "ירושלים אורה של עולם - 6 תקופות בתולדותיה  123  |  45 |   6" הרב אחימאיר קלה - מי שרוצה להשתמש בהצגה זו מתבקש ליצור קשר עם הכותב achimeir.kalla@gmail.com יסודי קובץ וורד אייר תשע"ז
הרבנות הראשית ויום ירושלים, מחקר מקיף על אופן קביעת כ"ח באייר כיום הודאה והלל, כולל פרוטוקולים, מסמכים נדירים ועוד הרב שמואל כ"ץ     אייר תשע"ז
לימוד הורים וילדים ליום ירושלים הרב יוסף סנדו יסודי אייר תשע"ז
א'-ב' ירושלים הרב דוד יפה יסודי קובץ וורד אייר תשע"ז
שיחה קצרה להורים 251 כיצד בונים את ירושלים הרב יונה גודמן למורים animated headphones אייר תשע"ה
דגשים ליום ירושלים משנת תשע"ב הרב עמירם אלבה למורים קובץ וורד אייר תשע"ו
הרבנות הראשית ויום ירושלים 1 הרב שמואל כ"ץ מקור ראשון למוריםחטיבת ביניים ותיכון אייר תשע"ו
הרבנות הראשית ויום ירושלים 2 הרב שמואל כ"ץ, מקור ראשון למוריםחטיבת ביניים ותיכון אייר תשע"ו
יום העצמאות ויום ירושלים במשנתו של הרב גורן הרב שמואל כ"ץ למוריםחטיבת ביניים ותיכון תמוז תשע"ו
הרבנות הראשית ויום ירושלים: החלטות, פסקים תפילות ומנהגים הרב שמואל כ"ץ למוריםחטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד תמוז תשע"ו
יום ירושלים מאמרים תפילות והפעלות הרב שמואל כ"ץ למוריםחטיבת ביניים ותיכון מצגת תמוז תשע"ו
הצגה יום שחרור ירושלים אסתר הררי   קובץ וורד אייר תשע"ו
בית מדרש ליום ירושלים שמה של ירושלים הרב יחיאל צור   קובץ וורד תשע"א
בית מדרש ליום ירושלים ירושלים בתנ"ך הרב יחיאל צור   קובץ וורד תשע"א
בית מדרש ליום ירושלים מי יגלה את מקום המקדש? הרב יחיאל צור קובץ וורד תשע"א
דף לימוד ועבודה ליום ירושלים הרב חנניה מלכה      
שיחה למורים ליום ירושלים, שיחת הרב צבי יהודה מזמור י"ט הרב אלעד לסרי      
דגשים להוראת יום ירושלים הרב עמירם אלבה      
שירון ליום ירושלים הרב חיים קן יסודי  
הבהרת הרבנים הראשיים לגבי יום ירושלים ביום שישי הרבנות הראשית לישראל   תשס"ט

חזרה לראש העמוד

ירושלים - מידע

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
ירושלים: ביבליוגרפיה כללית והיסטוריה הרב שמואל כ"ץ   קובץ וורד תמוז תשע"ו
ירושלים בסיפור ושירה הרב שמואל כ"ץ   מצגת תמוז תשע"ו
ירושלים המקדש והר הבית, הכותל ביבליוגרפיה על פי מקצועות הרב שמואל כ"ץ   קובץ וורד תמוז תשע"ו
ירושלים המקדש הר הבית והכותל בתנ"ך ובחז"ל הרב שמואל כ"ץ   קובץ וורד תמוז תשע"ו
ירושלם המקדש והר הבית בהלכה הרב שמואל כ"ץ   מצגת תמוז תשע"ו
ירושלים במחשבת ישראל קדושתה ומעלתה הרב שמואל כ"ץ תמוז תשע"ו
דור דורות גיליון סיון תשע"ו הרב שמואל כ"ץ, יד הרב ניסים   קובץ וורד אב תשע"ו
דור דורות גיליון תמוז תשע"ו הרב שמואל כ"ץ, יד הרב ניסים   קובץ וורד אב תשע"ו
דור דורות גיליון אב תשע"ו הרב שמואל כ"ץ, יד הרב ניסים קובץ וורד אב תשע"ו
הרב יצחק ניסים - מנשר למחרת כיבוש הכותל שלח הרב שמואל כ"ץ   קובץ וורד אב תשע"ו
הנהגה ומעשה לבניין ירושלים - הרב יצחק ניסים הרב יצחק גבאי דברים לפרשת דברים וירושלים קובץ וורד אב תשע"ו

חזרה לראש העמוד

50 שנה לשחרור ירושלים ולמלחמת ששת הימים

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
הקלטת דברי הרב גורן, ברכת שהחיינו, דברי הרב צבי יהודה, הרב הנזיר והרב שאר ישוב לאחר שחרור הכותל  ? הועבר בווטסאפ ודוא"ל כל הרמות אודיו אייר תשע"ז
שאלות על מרכז למידה מכון מופת בנושא הרב גורן - מלחמת ששת הימים פלקטים 14 - 23 הרב אריאל ברנדר יסודי קובץ וורד אייר תשע"ז
מאמר (סיפור המלחמה וירושלים בתקופת המלחמה) שכתב יורם זמוש שתלה את הדגל מעל הכותל במלחמת ששת הימים יורם זמוש כולם קובץ וורד כסלו תשע"ז
הקלטות נדירות מקול ישראל דיווחים ראשונים על שחרור הר הבית - דיווחים והקלטות משחרור העיר העתיקה מדקה 5 קול ישראל בסואנדקלאוד  - אודה מאד למי שילח לי מפתח מפורט יותר של תוכן וזמן מדוייק בהקלטה כולם קובץ אודיו מרחשון תשע"ז
מלחמת ששת הימים - הפעלות הרב שמואל כ"ץ   קובץ וורד אב תשע"ו
מלחמת ששת הימים ואיחוד ירושלים סיפורים הרב שמואל כ"ץ   מצגת תמוז תשע"ו
מלחמת ששת הימים ואיחוד ירושלים קטעי עיתונות הרב שמואל כ"ץ   מצגת תמוז תשע"ו
דרשת הרב צבי יהודה קוק ביום העצמאות תשכ"ז ערוך בידי הרב אלעד לסרי   קובץ וורד  
הרב שלמה גורן במלחמת ששת הימים הרב שמואל כ"ץ כל הרמות תמוז תשע"ו
הרב גורן בכותל, אזכרה לחיילים שנפלו שלח הרב שמואל כ"ץ כל הרמות mp3 אב תשע"ו
כיבוש הר הבית, הקלטה מלאה שלח הרב שמואל כ"ץ כל הרמות mp3 אב תשע"ו
מצגת על מלחמת ששת הימים ראשי פרקים ללימוד על המלחמה הרב חיים קן      

חזרה לראש העמוד

ירושלים דפי לימוד ועבודה

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
חוברת לימוד מנוקדת  \  16 כרטיסיות שאלות עם שלוש תשובות לא נכונות. התלמידים צריכים למצוא את התשובה הנכונה הרב יפה חטיבה צעירה א-ב-גיסודי אייר תשע"ז
שאלות על סיור וירטואלי מתוך אתר "הר הקודש". להקרין לתלמידים בכיתה את הסיור הוירטואלי בעזרת המדריכים הוירטואלים. אח"כ התלמידים נכנסים לסיור הוירטואלי ועונים על דף השאלות. הרב אריאל ברנדר כל הרמות עמוד אינטרנט אייר תשע"ז
דפי לימוד בנושא ירושלים לשבוע החמ"ד כיתות א'-ג' ידידי החמ"ד חטיבה צעירה א-ב-ג אדר תשע"ז
דפי לימוד בנושא ירושלים לשבוע החמ"ד כיתות ד'-ו' ידידי החמ"ד יסודי אדר תשע"ז
דפי לימוד בנושא ירושלים לשבוע החמ"ד כיתות ז'-ח' ידידי החמ"ד חטיבת ביניים ותיכון אדר תשע"ז
דפי לימוד בנושא ירושלים לשבוע החמ"ד כיתות ט'-י"ב ידידי החמ"ד חטיבת ביניים ותיכון אדר תשע"ז
סרטון  בנושא ירושלים לצרף ללימוד לבתי ספר היסודיים ידידי החמ"ד יסודי אדר תשע"ז
סרטון  בנושא ירושלים לצרף ללימוד לבתי ספר העל-יסודיים ידידי החמ"ד חטיבת ביניים ותיכון אדר תשע"ז
יום אנגלית בנושא ירושלים ABC Puzzle ג'ודי סיימון - ממ"ד אהבת תורה יסודי אדר תשע"ז
יום אנגלית בנושא ירושלים: JERUSALEM NEIGHBORHOODS תפזורת ג'ודי סיימון - ממ"ד אהבת תורה יסודי אדר תשע"ז
יום אנגלית בנושא ירושלים:  JERUSALEM NEIGHBORHOODS 2 ג'ודי סיימון - ממ"ד אהבת תורה יסודי אדר תשע"ז
יום אנגלית בנושא ירושלים:   JERUSALEM WORD FIND LISTS ג'ודי סיימון - ממ"ד אהבת תורה יסודי אדר תשע"ז
יום אנגלית בנושא ירושלים : JERUSALEM WORD FIND - WORDS ג'ודי סיימון - ממ"ד אהבת תורה יסודי אדר תשע"ז
יום אנגלית בנושא ירושלים : MONTHS PUZZLE ג'ודי סיימון - ממ"ד אהבת תורה יסודי אדר תשע"ז
יום אנגלית בנושא ירושלים : MY NOTE FOR THE KOTEL ג'ודי סיימון - ממ"ד אהבת תורה יסודי אדר תשע"ז
יום אנגלית בנושא ירושלים : SAMPLE NOTES ג'ודי סיימון - ממ"ד אהבת תורה יסודי אדר תשע"ז
יום אנגלית בנושא ירושלים : SAMPLE NOTES FILL IN ג'ודי סיימון - ממ"ד אהבת תורה יסודי אדר תשע"ז
 יום אנגלית בנושא ירושלים : צביעה לפסקה ג'ודי סיימון - ממ"ד אהבת תורה יסודי אדר תשע"ז
יום אנגלית בנושא ירושלים : NUMBERS PUZZLE ג'ודי סיימון - ממ"ד אהבת תורה יסודי אדר תשע"ז
חברותות בנושא ירושלים: תשרי אבנים עם לב אדם ממ"ד שיל"ת פדואל, הרב משה מלך יסודי מרחשון תשע"ז
חברותות בנושא ירושלים: מרחשון אל בורות המים ממ"ד שיל"ת פדואל, הרב משה מלך יסודי מרחשון תשע"ז
ירושלים הר הבית והכותל המערבי עם שאלות הרב שמואל כ"ץ   קובץ וורד תמוז תשע"ו
ירושלים הר הבית והכותל המערבי - דפי מקורות הרב שמואל כ"ץ קובץ וורד תמוז תשע"ו
קדושת בית המקדש, הר הבית וירושלים דף עבודה הרב שמואל כ"ץ   קובץ וורד תמוז תשע"ו
הארץ והמקדש תכנית ושיעורים (בוגרים) לשעת החינוך רבקה שחור וצוות כותבים, תכנית אבני ח"ן חינוך מתוך אמונה קובץ וורד
הארץ והמקדש תכנית ושיעורים לשעת החינוך צעירים רבקה שחור וצוות כותבים, תכנית אבני ח"ן חינוך מתוך אמונה קובץ וורד
דף לימוד בנושא ירושלים של זהב מבוסס על הדף של הרב איתן כאדן (למטה), ערך הרב יורם כהן אור קובץ וורד
דף לימוד ועבודה על קדושת ירושלים והמקדש הרב איתן כאדן      
יום ירושלים בית מדרש- סיפור (מדרש) האחים לימוד ועבודה הרב איתן כאדן
יום ירושלים בית מדרש 2 - ירושלים של מי?       תשס"ח
יום ירושלים בית מדרש 3- מחפשים את ירושלים לימוד ועבודה הרב איתן כאדן     תשס"ח
ההיסטוריה של ירושלים הרב איתן כאדן     תשס"ח
סיפור (מדרש) השערים הרב איתן כאדן     תשס"ח
מקורות "ירושלים של זהב", לימוד ועבודה הרב איתן כאדן     תשס"ח

חזרה לראש העמוד

ירושלים מבצעים, חידות

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
חידון אינטראקטיבי הכולל סרטונים, שירים ועוד. הרב ברוך מיכאלי יסודיחטיבת ביניים ותיכון עמוד אינטרנט אדר תשע"ז
מבצע קישוט סוכה בנושא ירושלים צבי האריס, ממ"ד רמת מודיעים יסודי קובץ וורד תשע"א
סיפורים לקראת יום ירושלים לגן דבורה רוזמן ת"ת אלעד   קובץ וורד אייר תשע"ו
פיצוחים בהלכה ירושלים הרב אביה אלבה   מצגת אייר תשע"ו
סביבת למידה מתוקשבת בנושא ירושלים ותפילה הרב איתמר לבנון ועפרה שנורמכר, אתר בי"ס אהרן הרואה   קובץ וורד  
מבצע קישוטי סוכה בסימן ירושלים צבי האריס, ממ"ד רמת מודיעים     תשרי תש"ע
דף מושגים ירושלים, מושגים    מבדק הרב יהודה רוזנברג      
חידון בנושא ירושלים   חומר לימודי הרב נעם פיינטוך   קובץ וורד תשע"א
חידון בנושא ירושלים   החידון הרב נעם פיינטוך מצגת תשע"א
בעקבות הרב גץ רבקה שחור וצוות כותבים   קובץ וורד  
סדנה למורים רבקה שחור וצוות כותבים קובץ וורד
מבצע חסד,  בניית ירושלים על ידי מעשי חסד ממ"ד ניר עציון   קובץ וורד  
שירון ליום ירושלים ערך הרב חיים קן      
דף מושגים ירושלים, מושגים    מבדק הרב יהודה רוזנברג.       
דף לימוד ועבודה ליום ירושלים הרב חנניה מלכה      
מאמר ליום ירושלים, ירושלים של מי כתב הרב יורם כהן אור משולבים בו קטעים מדברי משה פייגליין

חזרה לראש העמוד

חידון החמ"ד ירושלים - חמרי עזר


חומר לימוד ומועדי החידון מועד החידון הבית ספרי:
יום א כ"ד טבת (22 בינואר). חומר הלימוד לשלב זה: חלקים א,ג,ה על כל פרקיהן
מועד החידון המחוזי: יום שלישי כ"ג אדר 21 מרץ במסגרת שבוע החמ"ד. חומר הלימוד לשלב המחוזי: כנ"ל בתוספות חלקים ד וז' של הספר על כל פרקיהם
מועד החידון הארצי הפומבי: יום שני י"א סיון 5 ביוני.
א. פרנס רכז החידון 029975272 - בשעות הערב
הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
חלק ז' חידות א'-ב' למורה הרב אבי פרנס, מכון מופת     חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד שבט תשע"ז  
חלק ז' חידות א'-ב' לתלמיד הרב אבי פרנס, מכון מופת     חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד שבט תשע"ז  
חלק ז' שאלות אמריקאיות למורה הרב אבי פרנס, מכון מופת     חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד שבט תשע"ז  
חלק ז' שאלות אמריקאיות לתלמיד הרב אבי פרנס, מכון מופת    חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד שבט תשע"ז 
חידות א'-ב' לחלק ד' פרקים א'-ב' לתלמידים הרב אבי פרנס, מכון מופת    חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד  שבט תשע"ז 
חידות א'-ב' לחלק ד' פרקים א'-ב' למורה הרב אבי פרנס, מכון מופת    חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד  שבט תשע"ז 
חידות א'-ב' לחלק ד' פרקים ג'-ו' לתלמידים הרב אבי פרנס, מכון מופת    חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד  שבט תשע"ז 
חידות א'-ב' לחלק ד' פרקים ג'-ו' למורה הרב אבי פרנס, מכון מופת    חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד  שבט תשע"ז 
חידות א'-ב' לחלק ד' פרקים ז'-י"א לתלמידים הרב אבי פרנס, מכון מופת   חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד  שבט תשע"ז 
חידות א'-ב' לחלק ד' פרקים ז'-י"א למורה הרב אבי פרנס, מכון מופת    חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד  שבט תשע"ז 
שאלות אמריקאיות ונכון לא נכון חלק ד פרקים ג-ד-ה-ו לתלמיד הרב אבי פרנס, מכון מופת    חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד  שבט תשע"ז 
שאלות אמריקאיות ונכון לא נכון חלק ד פרקים ג-ד-ה-ו למורה הרב אבי פרנס, מכון מופת    חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד  שבט תשע"ז 
שאלות אמריקאיות ונכון לא נכון חלק ד פרקים ז-יא לתלמידים הרב אבי פרנס, מכון מופת    חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד  שבט תשע"ז 
שאלות אמריקאיות ונכון לא נכון חלק ד פרקים ז-יא למורה הרב אבי פרנס, מכון מופת    חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד  שבט תשע"ז 
שאלות אמריקאיות ונכון_לא נכון חלק ד פרקים א ב למורה הרב אבי פרנס, מכון מופת    חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד  שבט תשע"ז 
שאלות אמריקאיות ונכון_לא נכון חלק ד פרקים א ב לתלמיד הרב אבי פרנס, מכון מופת    חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד  שבט תשע"ז 
מבחן כיתתי בנושא ירושלים הרב איראל ברנדר חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד טבת תשע"ז
מבחן כיתתי בנושא ירושלים, תשובון הרב איראל ברנדר חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד טבת תשע"ז
מצגת לחידון בית ספרי בנושא ירושלים. בתשובות לחלק מהשאלות יש הרחבות מעבר למה שמופיע בספר. הרב אריאל ברנדר חטיבת ביניים ותיכוןיסודי מצגת טבת תשע"ז
כתבי חידה בנושא ירושלים 1 - 8  הרב אבי פרנס, מכון מופת   חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד  כסלו תשע"ז 
תשבץ ירושלים חלק א לתלמיד הרב אבי פרנס, מכון מופת  חטיבת ביניים ותיכוןיסודי כסלו תשע"ז
תשבץ ירושלים חל' א למורה פתרון הרב אבי פרנס, מכון מופת  למורים כסלו תשע"ז
חידות א'-ב' על חלק א' לתלמיד הרב אבי פרנס, מכון מופת חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד מרחשון תשע"ז
חידות א'-ב' על חלק א' למורה הרב אבי פרנס, מכון מופת חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד מרחשון תשע"ז
תשבץ חלק ג לתלמיד הרב אבי פרנס, מכון מופת  חטיבת ביניים ותיכוןיסודי כסלו תשע"ז
תשבץ חלק ג למורה פתרון הרב אבי פרנס, מכון מופת  למורים כסלו תשע"ז
חידות א'-ב' על חלק ג' לתלמיד הרב אבי פרנס, מכון מופת חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד מרחשון תשע"ז
חידות א'-ב' על חלק ג' למורה הרב אבי פרנס, מכון מופת חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד מרחשון תשע"ז
חידות א'-ב' על חלק ה' לתלמיד הרב אבי פרנס, מכון מופת חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד מרחשון תשע"ז
חידות א'-ב' על חלק ה' למורה הרב אבי פרנס, מכון מופת חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד מרחשון תשע"ז
שאלות אמריקאיות ונכון/לא נכון חלק א' לתלמיד הרב אבי פרנס, מכון מופת חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד מרחשון תשע"ז
שאלות אמריקאיות ונכון/לא נכון חלק א' למורה הרב אבי פרנס, מכון מופת חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד מרחשון תשע"ז
שאלות אמריקאיות ונכון/לא נכון חלק ג' לתלמיד הרב אבי פרנס, מכון מופת חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד מרחשון תשע"ז
שאלות אמריקאיות ונכון/לא נכון חלק ג' למורה הרב אבי פרנס, מכון מופת
חטיבת ביניים ותיכוןיסודי
קובץ וורד מרחשון תשע"ז
תשבץ חלק ה פרק א הרב אבי פרנס, מכון מופת חטיבת ביניים ותיכוןיסודי כסלו תשע"ז
תשבץ חלק ה פרק א פתרון הרב אבי פרנס, מכון מופת למורים כסלו תשע"ז
שאלות אמריקאיות ונכון/לא נכון חלק ה' לתלמיד הרב אבי פרנס, מכון מופת חטיבת ביניים ותיכוןיסודי קובץ וורד מרחשון תשע"ז
שאלות אמריקאיות ונכון/לא נכון חלק ה' למורה הרב אבי פרנס, מכון מופת
חטיבת ביניים ותיכוןיסודי
קובץ וורד מרחשון תשע"ז
70 למדינת ישראל
הרב והרבנית גץ

חיפוש פנימי באתר