תלמוד המניח את הכד

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד, שלא למטרות רווח.  ושלא למטרות רווח.  נא לציין את המקור. 

בעמוד זה מרוכז חומר לפי תכנית הלימודים החדשה לפרק המניח את הכד, כיתה ז'.

חומר על תלמוד יתקבל לאתר בשמחה.  נא לשלוח את החומר ל: tzvi@halachayomit.com
חטיבה צעירה א-ב-ג חטיבה צעירה א'-ב'-ג'          יסודי יסודי ג' - ו'          חטיבת ביניים ותיכון חטיבת ביניים תיכון ומעלה       למורים למורה

כללי

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
תכנית הלימודים בגמרא אתר המפמ"ר למורים עמוד אינטרנט כסלו תשע"ז
חומרי עזר לפרק באתר המפמ"ר אתר המפמ"ר למורים עמוד אינטרנט כסלו תשע"ז

חומרי הוראה/למידה

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
         
פרק המניח, כללי        
ביאור משנה ראשונה פרק המניח והגמרא עליה הרב דניאל קינד למורים קובץ וורד תמוז תשע"ז
מצגת דיני בור כ"ח עמ' א' הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון מצגת טבת תשע"ז
חידון גמרא כ"ז עמ' א' - כ"ט עמ' ב' שלב א' הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
חידון שלב ב' כ"ז. - כ"ט: הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
טבלאות עזר פרק המניח פורטל הדף היומי למורים עמוד אינטרנט טבת תשע"ז
חברותא למסכת בבא קמא פורטל הדף היומי למורים עמוד אינטרנט טבת תשע"ז
דפי עבודה מרוכזים, בבא קמא, המניח את הכד הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
הסרת מפגעים בביה"ס - מכתב להנהלה על פי מסכת בבא קמא הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
פתיחה למסכת בבא קמא הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
קישוט כיתה פרק המניח הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
קישוט כיתה פרק המניח הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון טבת תשע"ז
פתיחה למסכת בבא קמא הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון מצגת כסלו תשע"ז
מבחן כ"ז עמ' א'-ב' הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
מבחן כ"ז עמ' ב'- כ"ח עמ' א' הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
מבחן כ"ז עמ' ב'- כ"ח עמ' א' נוסח 2 הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
מבחן כ"ח עמ' ב'- כ"ט עמ' ב' הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
מבחן כ"ח עמ' ב'- כ"ט עמ' ב' נוסח 2 הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
מבחן ל"א עמ' א' - עמ' ב' הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
         
         
כ"ז. בירור לשון כד וחבית במשנה        
בוחן כ"ז. הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
         
כ"ז: הנתקל בחבית        
ובא אחר ונתקל בה ושברה פטור - חלוקת הגמרא הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
ובא אחר ונתקל בה ושברה פטור - סיכום הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
איבעי ליה לעיני ומיזל - מצגת כ"ז: הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון מצגת טבת תשע"ז
         
שאלות אקטואליות היצאות מהסוגיה פרק המניח בבא קמא כ"ז עמ' א' ותחילת עמ' ב' הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
מבחן בגמרא תחילת פרק המניח הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
כ"ז: עביד איניש דינא לנפשיה        
כ"ז עמ' ב' 1 מבנה הסוגיא הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
כ"ז עמ' ב' 2 מבנה הסוגיא הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
כ"ז עמ' ב' 3 מבנה הסוגיא הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
כ"ז עמ' ב' 4 מבנה הסוגיא הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
כ"ז עמ' ב' 5 מבנה הסוגיא הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
כ"ז עמ' ב' פיסוק עם שורות הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
מבחן בגמרא כ"ז עמ' ב' הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
         
כ"ח. המשך הראיות לדין עביד איניש דינא לנפשיה        
עביד איניש מערך שיעור הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
הקדמה לסוגיית עביד איניש דינא לנפשיה הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
פסיקת ההלכה עביד איניש דינא לנפשיה הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
סוגיית עביד איניש דינא לנפשיה להלכה הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
טבלת סיכום סוגיית עביד איניש דינא לנפשיה ריק הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
טבלת סיכום סוגיית עביד איניש דינא לנפשיה מלא הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
עביד איניש דינא לנפשיה חלקת הגמרא הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
בוחן כ"ז: - עביד איניש דינא לנפשיה הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
         
עשיית דין לעצמו על פי המשפט הישראלי ודין התורה הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
ל'. השופך מים ברה"ר
דף סיכום סוגיית השופך מים ל' עמ' א הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
         
שאלות חזרה למבחן ל' עמ' א' השופך מים הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
מבחן סוגיית השופך את המים הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
         
ל'. המוציא את תבנו לרשות הרבים        
דף עבודה ב"ק ל' עמ' א' סוגיית המוציא את תבנו ואת קשו הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
דף עבודה המוציא את תבנו וקשו הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
כל הקודם בהם זכה, מחלוקת רב וזעירי, ל: תרשים למילוי הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
כל הקודם בהם זכה ל': תרשים מלא הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
פיסוק הגמרא ל': הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
הנחיות לעבודה  בגמרא סוגיית המוציא תבנו וקשו מחלוקת רב וזעירי ל': הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
רובריקה לבדיקת העבודה/ציון הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
רובריקה לציון על העבודה הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
חלוקת הגמרא המוציא תבנו וקשו וטבלה ל. הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
סיכום הגמרא ל. הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון מצגת טבת תשע"ז
המוציא תבנו וקשו משחק הזיכרון הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
רביעיות משנה המוציא תבנו וקשו הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
שאלות חזרה למבחן המוציא את תבנו הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
מבחן המוציא את תבנו הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
         
שני קדרים ל'.        
ל"א. שלושה הולכים זה אחר זה טבלה הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
שני קדרים עבודת כיתה הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
שני קדרין חלוקת הגמרא הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
         
ל"ב. סוגיית שנים שהיו מהלכין ברשות הרבים        
דף עבודה שניים שהיו מהלכין הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
שאלות חזרה סוגיית שניים שהיו מהלכין הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
מבחן שניים שהיו מהלין הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
         
ל"ב: - ל"ג. המבקע        
דף הכנה ללימוד סוגיית המבקע הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
דף עבודה סוגיית המבקע דף ל"ב עמ' ב' הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
         
דף עבודה מסורת הש"ס ועין משפט נר מצווה הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
חפש את המטמון הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
טלטול דבר מסוכן בשבת  הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
         
מילון ארמי עברי כ"ז - כ"ח הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
סיכום הסבר מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה במשנה כ"ח: - כ"ט: הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
התאונה - סרטון על נזקי בור משפט לעם חטיבת ביניים ותיכון עמוד אינטרנט טבת תשע"ז
מילון מילים כ"ח: - כ"ט: הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
         
בוחן ל. הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
מבחן דף ל'. הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
מבחן דף לב הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
עבודה דף ל"א עמ' א' - עמ' ב' הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
עבודה סוגיית בור - כ"ח עמ' א' - עמ' ב' הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד טבת תשע"ז
         
         
         
שאלות חזרה למבחן ל' עמ' א' השופך מים הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד כסלו תשע"ז
דף עבודה סוגית המוציא תבנו וקשו ב"ק ל' עמ' א הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון כסלו תשע"ז
דף עבודה שנים שהיו מהלכין הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון כסלו תשע"ז
הכרת צורת הדף הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון מצגת כסלו תשע"ז
ביאור המשנה הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון מצגת כסלו תשע"ז
ביאור לשון המשנה ואין הולכין בממון אחר הרוב הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון מצגת כסלו תשע"ז
הנתקל ששבר את הכד הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון מצגת כסלו תשע"ז
אין דרכן של בני אדם להתבונן בדרכים הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון מצגת כסלו תשע"ז
חטיבת ביניים ותיכון מצגת כסלו תשע"ז
מתיב רב כהנא הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון מצגת כסלו תשע"ז
תא שמע שור הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון מצגת כסלו תשע"ז
תא שמע הממלא הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון מצגת כסלו תשע"ז
תא שמע מניין הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון מצגת כסלו תשע"ז
תא שמע המניח הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון מצגת כסלו תשע"ז
תא שמע וקצתה הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון מצגת כסלו תשע"ז
תא שמע הרי שהיתה הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון מצגת כסלו תשע"ז
תא שמע בעל הבית הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון מצגת כסלו תשע"ז
השופך מים הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון מצגת כסלו תשע"ז
המצניע את הקוץ הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון מצגת כסלו תשע"ז
המוציא את תבנו וקשו הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון מצגת כסלו תשע"ז
שנים שהיו מהלכין הרב דניאל קינד חטיבת ביניים ותיכון מצגת כסלו תשע"ז

חיפוש פנימי באתר

Loading