חומש ויקרא

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד, שלא למטרות רווח. 

שיעור מקוון לפרשת אחרי מות - סדר עבודת הכהן הגדול, הרב אמנון פרנקל, אתר חמדת ימים, אייר תשע"ז

ספרים להוראת חומש בראשית, באדיבות הרב יצחק עמרני. 

הערה של הרב עמרני: מותר להעתיק מהספרים האלו חומרים לצורך שימוש מקומי בביה"ס או בבית בלבד לא לשימוש מסחרי, אך בתנאי שמציינים בגוף הדף המועתק את מקור החומר, כדלהלן: לקוח מהספר ערכים ומדות במקרא/ושננתם/מקרא מבואר - יצחק עמראני. כל הזכויות שמורות
 (לא מוגה)ושיננתם לחומש ויקרא
ערכים ומידות בחומש ויקרא
מקרא מבואר חומש ויקרא

חוברות עזר למורה מורשה, ת"ת מורשה, דפי עבודה, מבחנים ועוד, טבת תשע"ז

"ושיננתם לבניך" שאלות חזרה לפרשיות ויקרא, הרב אבנר גדסי, אלול תשע"ו

מצגת בנושא הצרעת, נעמה ישראלי אדר א' תשע"ו

חוברת עבודה לפרק י"ט, פרשת קדושים, הרב ראובן גורביץ

דפי עבודה ולימוד של הרב רועי צמיר לחומש ויקרא:

קרבן תודה, פרק ז'

תרומת הדשן, פרק ו'

מבחן פרשת ויקרא

טבלת קרבנות ויקרא, ריק, מלא

דפי עבודה ולימוד לחומש ויקרא של הרב יקהת רוזן:

קריאה בהטעמה- הרב יקהת רוזן

כותרות חלקי עבודת הקרבנות

כותרות פרשיות ספר ויקרא

הכרת דף חומש- פוארפוינט
עטיפה למחברת חומש ויקרא
פרשת ויקרא- שאלות למתקדמים
פרשת ויקרא- דף חזרה
פלקטים הקרבנות והסברים לכל קרבן
ספר מתכונים למנחות
פרק ו'- קרבנות

קרבן עולה

פרק ז'- עוד עניני קרבנות

תפזורת קרבנות

תפזורת קרבנות 2

מבחן פרשת ויקרא

פרשת ויקרא-צו דף חזרה

מבחן פרשת ויקרא-צו

מושגי קרבנות - חבר בין המושג לביאורו

טבלת סיכום דיני הקרבנות

ימי המילואים

חזרה פרשת שמיני

מבחן פרשת שמיני

מבחן פרשת שמיני 2

פרק י"ב- טומאת יולדת

פרק י"ג צרעת הראש והזקן

פרק י"ד- טהרת המצורע

פרק י"ד צרעת הבית

דף עבודה מצורע

חזרה תזריע מצורע

מבחן תזריע מצורע

פרק ט"ז עבודת כהן גדול ביוה"כ

פרק י"ז שחיטה ובשר

פרק י"ט שני עניינים מהפרק

פרק י"ט קדושים

פרק י"ט דף חזרה

פרק כ' קדושים

מבחן פרשת קדושים

פרק כ"א כהנים

פרק כ"ה שמיטה

פרק כ"ו שכר ועונש