ספר דברי הימים

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד, שלא למטרות רווח. חטיבה צעירה א-ב-ג צעירים א'-ב'-ג'  |   יסודי יסודי ג'-ו'  |   חטיבת ביניים ותיכון חט"ב תיכון ומעלה  |למורים למורה ולהורה   |   כל הרמות כל הרמות 

תכניות ותכנונים

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
ספר דברי הימים - טבלת תוכן הפרקים הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
סיכום הפרקים ספר דברי הימים הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י א, שאלות חזרה על כל הפרקים הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י א' פרק י"א - כיבוש יבוס ע"י דוד - דף לימוד הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י א' פרק כ"א - ספירת בני ישראל על ידי דוד - דף לימוד ועבודה הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י ב' שאלות לעבודה עצמית פרקים א'-ו' הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י ב' פרק ט"ז - מלחמת אסא מלך יהודה ובעשא מלך ישראל הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י ב' פרק י"ח דף לימוד הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י ב' פרק י"ח - שאלות על הפרק הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י ב' פרק כ"א שאלות על הפרק הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י ב' פרק ל"ב - חזקיהו מלך יהודה - דף לימוד הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י ב' פרק ל"ג - מנשה מלך יהודה - דף לימוד הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י א פרק י"א בוחן הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י ב' פרק י"ד וט"ו - בוחן הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י ב' פרקים כ"ד-כ"ה- בוחן הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י א' פרקים א' -כ"א - מיקוד למבחן הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י א' פרקים א'-כ"א מבחן הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י א' פרקים א'-כ"א מבחן 2 הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"א פרק כ"ב עד דה"י ב' פרק ד' - מבחן הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
  3 דה"י א' פרקים א'-כ"א מבחן הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י א' פרקים א'-כ"א מבחן 4 הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י א' פרק כ"ב- דה"י ב' פרק ה' - מיקוד למבחן הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י א' פרק כ"ב - דה"י ב' פרק ה' - מבחן הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י א' פרק כ"ב - דה"י ב' פרק ה' - מבחן 2 הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י ב' פרקים ה'- י"ג מבחן הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י ב' פרקים ה' - י"ג - מבחן הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י ב' פרקים י"ד- י"ט - מבחן הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י ב' פרקים י"ד- כ'- מבחן הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י ב' פרקים פרקים ו'-ט"ו - מבחן הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י ב' פרקים י"ז - כ"ה מבחן הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י ב' פרקים ו'- ט"ז - מיקוד למבחן הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י ב' פרקים י"ד-כ' מיקוד לקראת מבחן הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז
דה"י ב' פרקים י"ז - כ"ה - מיקוד למבחן הרב יהודה שקלנובסקי חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אב תשע"ז

חזרה לראש העמוד