פרסום 3  פרומו פורים

כשרות

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד, שלא למטרות רווח. 

חומר כללי

מצגת בנושא כשרות כתב הרב חשי פרידמן, ערכה תמר חדד

 כשרות - הרב שמואל אדלשטיין  יסודיחטיבת ביניים ותיכון

 

הסבר שיטת הסימון החדשה של בשר - הרה"ר לישראל, שבט תשע"ז

נוהל ניקור מאת ועדת הניקור שע"י הרה"ר לישראל, כסלו תשע"ז

הגדרות חדשות של רמות כשרות הבשר של הרה"ר לישראל, מרחשון תשע"ז  מכתב הבהרה,   דוגמאות של תוויות

 

 

 מבחר מתוך עדכוני כשרות של הרבנות הראשית לישראל תשס"ט-תשע"א    

 

עדכוני הרבנות בנושא שמיטה תשע"ה בעמוד השמיטה

תשע"א

הסבר לגבי מעשר עני, הרבנות הראשית לישראל

הלכות תרומות ומעשרות, הרבנות הראשית לישראל

שטר הרשאה למכירת בכורות, הרבנות הראשית לישראל

הסבר לשטר הרשאה למכירת בכורות

הדרכות לט"ו בשבט - חרקים בירקות תשע"א

של הרב לנדאו

של מכון התורה והארץ

של הרב וייא

עדכון משקאות חריפים - רשימת ברנדי וקונייק שאינם כשרים, הרה"ר, כסלו תשע"א

עדכון כשרות מס' 4 תשע"א, הרבנות הראשית לישראל, מרחשון תשע"א,   נוהל מכירת יינות ומשקאות בבתי מלון ובמסעדות

החלטת בג"ץ בנוגע למעמדה וסמכותה של הרבנות הראשית לישראל כנותנת הכשר למוצרי יבוא המשווקים בארץ על פי שיקול דעתה ההלכתי והמינהלי , מרחשון תשע"א

 

תש"ע

עדכון מיוחד בעניין עלי ירק מפוקחים, אלול תש"ע

הוראות לעלי ירק ממעבדה ארצית לפי החברות השונות, אלול תש"ע

הבהרה בעניין ביטול תעודת כשרות למוצר נוטלה המיובא ע"י וכו', אלול תש"ע

עוד בעניין הנ"ל, אלול תש"ע

פסק בג"ץ  בעתירה שעסקה בשיקול הדעת של הרבנות הראשית במתן תעודות כשרות למוצרים מחו"ל

כיצד לבדוק ירקות עלים, לפי החברה המגדלת, הרבנות הראשית לישראל, אייר תש"ע

מכתב הרב קליין לגבי יקב יסודות, ניסן תש"ע

רשימת יבואנים שמכרו את חמצם, הרבנות הראשת לישראל, ניסן תש"ע

הבהרה לגבי חילוקי המנהגין בעניין כשרות בשר ה"חלק" או "הכשר", הרבנות הראשית לישראל, ניסן תש"ע

בדיקת תותים מתולעים, הרב שנאור זלמן רווח, המכון למצוות התלויות בארץ.

כיצד לבדוק פירות מתולעים, בית הוראה של הרב לנדא

כיצד לבדוק פירות מתולעים ב', בית הוראה של הרב לנדא

בדיקת שבעת המינים מתולעים, מכון התורה והארץ

דיני ומנהגי ט"ו בשבט, מכון התורה והארץ

ט"ו בשבט ללא תולעים (תש"ע), הרב משה ויא

נהלי הכשרת בתי מלון, לקראת פסח תש"ע, הרבנות הראשית לישראל, טבת תש"ע

מכתב הרב עמאר שליט"א בנושא תפילות הגשמים, סוף טבת תש"ע

מכתב הרב עמאר שליט"א לחברי הכנסת הדתיים בנושא בג"ץ הכשרות, טבת תש"ע

מכתב הרבנות הראשית לרבנים בנושא הבג"ץ, טבת תש"ע

אזהרה חמורה מפני שעטנז, מכתב מהרבנות הראשית לישראל, כסלו תש"ע

רענון נהלים לסימון מוצרי קטניות לפסח, הרבנות הראשית לישראל, כסלו תש"ע

הסרת מכשול, הספר השחיטה והניקור התימני והמורוקאי, מכתב הרב שלמה משה עמר שליט"א, כסלו תש"ע

פסק הדין בתביעת בד"ץ תפארת הכשרות נגד הרבנות הראשית לישראל והמועצה הדתית ירושלים,  (מדובר בתעודות כשרות מרשימות מאד, אבל לפי בדיקת הרבנות אין להן גיבוי ובמידה מסויימת הכשרות היא וירטואלית - קצת רקע לעניין הזה בעדכון מס' 26 משנת תשס"ח), תשרי תש"ע     לתמונות של תעודות כשרות שאין להן גיבוי לפי דברי הרבנות הראשית לישראל עיין כאן

 

תשס"ט

נהלים חדשים לבירור יהדות, הרבנות הראשית לישראל, אלול תשס"ט

הנחיות לבתי הכנסת בשל שפעת החזירים, משרד הבריאות, נשלח על ידי הרה"ר.

מכתב נלווה לנ"ל של הרבנות הראשית, אלול תשס"ט

תגובת הרבנים הראשיים בנושא יבוא בשר בהכשר הרבנות, אלול תשס"ט

תגובת הרבנות הראשית לתחקיר בידיעות אחרונות בנושא כשרות הבשר, אב תשס"ט

תפילות ותענית ער"ח אלול תשס"ט, שפעת החזירים, הרבנות הראשית לישראל, אב תשס"ט

נוהל קליטת בשר בחנויות, הרבנות הראשית לישראל, סיון תשס"ט

ביעור תוצרת בקדושת שביעית , אדר תשס"ט

 

הוראות הכנת רשתות השיווק לפסח תשס"ט, אדר תשס"ט

שבט תשס"ט

רשימת יבואני פירות יבשים מאושרים מכתב בנושא פירות יבשים, שבט תשס"ט

 

עדכון כשרות של הרבנות הראשית לישראל מס' 8 תשס"ט (תולעים), נספח תמונות 1, נספח תמונות 2, שבט תשס"ט

עדכון כשרות של הרבנות הראשית לישראל, הוראות למשגיחים בעניין בשר לפסח

עדכון  כשרות של הרבנות הראשית לישראל- הוראות למשגיחים לפסח תשס"ט, מרחשוון תשס"ט

כללי:

גזר דין על הונאה בכשרות, פורסם ע"י הרבנות הראשית לישראל, מרחשוון תשס"ט

 

חיפוש פנימי באתר