חומרי הוראה לחומש שמות


תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד, שלא למטרות רווח. 


חומר על פרשת השבוע בעמוד פרשת השבוע כאן

ביאורי הפסוקים לפי פרשיות, הרב מנחם אליהו

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
ביאורי הפסוקים, כולל הפעלות, פרשת שמות הרב מנחם אליהו ת"ת יסדת עז בירושלים חטיבה צעירה א-ב-גיסודילמורים קובץ וורד אלול תשע"ו
ביאורי הפסוקים פרשת וארא הרב מנחם אליהו ת"ת יסדת עז בירושלים חטיבה צעירה א-ב-גיסודילמורים קובץ וורד אלול תשע"ו
ביאורי הפסוקים פרשת בא הרב מנחם אליהו ת"ת יסדת עז בירושלים חטיבה צעירה א-ב-גיסודילמורים קובץ וורד אלול תשע"ו
ביאורי הפסוקים פרשת בשלח הרב מנחם אליהו ת"ת יסדת עז בירושלים חטיבה צעירה א-ב-גיסודילמורים קובץ וורד אלול תשע"ו
ביאורי הפסוקים פרשת יתרו הרב מנחם אליהו ת"ת יסדת עז בירושלים חטיבה צעירה א-ב-גיסודילמורים קובץ וורד אלול תשע"ו
ביאורי הפסוקים פרשת משפטים הרב מנחם אליהו ת"ת יסדת עז בירושלים חטיבה צעירה א-ב-גיסודילמורים קובץ וורד אלול תשע"ו
ביאורי הפסוקים פרשת תרומה הרב מנחם אליהו ת"ת יסדת עז בירושלים חטיבה צעירה א-ב-גיסודילמורים קובץ וורד אלול תשע"ו
ביאורי הפסוקים פרשת תצווה הרב מנחם אליהו ת"ת יסדת עז בירושלים חטיבה צעירה א-ב-גיסודילמורים קובץ וורד אלול תשע"ו
ביאורי הפסוקים פרשת כי תישא הרב מנחם אליהו ת"ת יסדת עז בירושלים חטיבה צעירה א-ב-גיסודילמורים קובץ וורד אלול תשע"ו
ביאורי הפסוקים פרשת ויקהל הרב מנחם אליהו ת"ת יסדת עז בירושלים חטיבה צעירה א-ב-גיסודילמורים קובץ וורד אלול תשע"ו
ביאורי הפסוקים פרשת פקודי הרב מנחם אליהו ת"ת יסדת עז בירושלים חטיבה צעירה א-ב-גיסודילמורים קובץ וורד אלול תשע"ו

חזרה לראש העמוד

ספרי הרב יצחק עמרני

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
הערה של הרב עמרני: מותר להעתיק מהספרים האלו חומרים לצורך שימוש מקומי בביה"ס או בבית בלבד לא לשימוש מסחרי, אך בתנאי שמציינים בגוף הדף המועתק את מקור החומר, כדלהלן: לקוח מהספר ערכים ומדות במקרא/ושננתם/מקרא מבואר - יצחק עמראני. כל הזכויות שמורות
ושיננתם לחומש שמות הרב יצחק עמרני חטיבה צעירה א-ב-גיסודילמורים קובץ וורד אלול תשע"ו
ערכים ומידות בחומש שמות הרב יצחק עמרני חטיבה צעירה א-ב-גיסודילמורים קובץ וורד אלול תשע"ו
שמות מקרא מבואר חומש הרב יצחק עמרני חטיבה צעירה א-ב-גיסודילמורים קובץ וורד אלול תשע"ו

חזרה לראש העמוד

דפי עבודה ולימוד לחומש שמות של הרב יקהת רוזן

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
תפזורת שעבוד מצרים הרב יקהת רוזן   קובץ וורד אלול תשס"ו
עשרת המכות, וארא-בא, שמות פרקים ז'-י"ב הרב יקהת רוזן   קובץ וורד אלול תשס"ו
תחילת המסע במדבר, שמות פרק י"ג פס' י"ז-כ"ב הרב יקהת רוזן   קובץ וורד אלול תשס"ו
חזרה לבמחן על שמות פרקים א'-ה' הרב יקהת רוזן   קובץ וורד אלול תשס"ו
שירת הים, דפי עבודה הרב יקהת רוזן   קובץ וורד אלול תשס"ו
ה' נלחם בשבלינו, שמות כ"ג, פס' כ'-ל"ג הרב יקהת רוזן   קובץ וורד אלול תשס"ו
המשכן, חוברת לימוד 17 עמודים הרב יקהת רוזן   קובץ וורד אלול תשס"ו
המן, דף עבודה, שמות פרק ט"ו פס' כ"ב-ל"ו הרב יקהת רוזן   קובץ וורד אלול תשס"ו
המן דפי עבודה ומערך שיעור הרב יקהת רוזן   קובץ וורד אלול תשס"ו
חטא העגל, פרק ל"ב הרב יקהת רוזן   קובץ וורד אלול תשס"ו
כרטיסיות כלי המשכן הרב יקהת רוזן   קובץ וורד אלול תשס"ו

חזרה לראש העמוד

דפי עבודה ולימוד לחומש שמות של חנניה מלכה

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
דפי צביעה יציאת מצרים דף צביעה 1 הרב חנניה מלכה  חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד תשס"ז
דפי צביעה יציאת מצרים דף צביעה 2 הרב חנניה מלכה  חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד תשס"ז
סיפור יציאת מצרים בחמישה חלקים עם הטקסט ושאלות יציאת מצרים 1 הרב חנניה מלכה  חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד תשס"ז
יציאת מצרים 2 הרב חנניה מלכה  חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד תשס"ז
יציאת מצרים 3 הרב חנניה מלכה  חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד תשס"ז
יציאת מצרים 4 הרב חנניה מלכה  חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד תשס"ז
יציאת מצרים 5 (הלכות) הרב חנניה מלכה  חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד תשס"ז

חזרה לראש העמוד

דפי עבודה ולימוד לחומש שמות

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
חוברות עזר למורה מורשה, דפי עבודה, מבחנים ועוד ת"ת מורשה באתר החמ"ד חטיבה צעירה א-ב-גיסודי    טבת תשע"ז 
שיר פתיחה לחומש שמות: השיר במנגינה של אור זרוע, וכולל בסוף את שמות כל הפרשות בחומש הרב עמנואל טוביאנה, לצרכים חינכויים בלבד חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ אודיו טבת תשע"ו
ושיננתם לבניך" שאלות ותשובות לחזרה על פרשיות חומש שמות הרב אבנר גדסי חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד אלול תשע"ו
רעיונות לכתיבת דו-שיח לאחר לימוד על קרבן פסח הרב עמירם אלבה חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד שבט תשע"ז
רעיונות לכתיבה יצירתית והמחשות לפרשת שמות תכלת גולדברג חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד שבט תשע"ז
הצגה לפרשת שמות תכלת גולדברג חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד שבט תשע"ז
מבחן פרשת יתרו, כיתה ב' הרב מרדכי שוקרון חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד סיון תשע"ו
מבחן פרשת תרומה פרקים כ"ה-כ"ו כיתה ב' הרב מרדכי שוקרון חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד סיון תשע"ו
שאלות סיכום לפרשיות שמות-בשלח מתוך דפי קשר שבועיים הרב עמירם אלבה חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד כסלו תשע"א
שאלות סיכום לפרשיות יתרו-פקודי מתוך דפי קשר שבועיים הרב עמירם אלבה חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד כסלו תשע"א
דפי לימוד ועבודה פרשת שמות הרב זוהר קרמר חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד  
דפי לימוד ועבודה פרשת וארא הרב זוהר קרמר חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד
דפי לימוד ועבודה פרשת בא הרב זוהר קרמר חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד
דפי לימוד ועבודה פרשת תרומה הרב זוהר קרמר חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד  
4 כתות על שפת הים, לימוד במדרש פרשת בשלח מינה ווינט   קובץ וורד תשס"ח
דף לימוד, מדרשים על עשרת הדברות, תמר חדד, בי"ס נתיב פלך, זכרון יעקב קובץ וורד
הדיבר שלי, עבודה בנושא עשרת הדברות תמר חדד, בי"ס נתיב פלך, זכרון יעקב קובץ וורד

חזרה לראש העמוד