בס"ד                                                                                                      חזרה לעמוד הבית

הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

     

חומר על דמויות ובכל תחום אחר של היהדות יתקבל לאתר בשמחה.  נא לשלוח את החומר ל:

tzvi@halachayomit.com

 

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד ושלא למטרות רווח.  נא לציין את המקור.   

 

הרב חיים דוד הלוי על היתר המכירה, הרב שמואל כץ   תמוז תשע"ד

תעודת זהות ושאלות על הכרזות לשלושה שבועות.  תכנית (כולל רשימה מפורטת של אלו כרזות שייכות לכל שבוע).    שבוע א תעודת זהות (של ואהבת, הרב משה עמיאל, מעובד).   שבוע ב' (כרזות).      שבוע ג' (כרזות).     הכרזות כוללות את הכרזות של מכון מופת + הכרזות של חיוך לערכים, רשימה מפורטת בתכנית, וגם על כל דפי השאלות.  צבי האריס

פעילות יום המשפחה לתלמידים לדמותו של הרחד"ה, משה עמיאל

לימוד מודרך לחדר מורים ליום המשפחה מכתבי הרחד"ה, הרב משה עמיאל

חברותות בנושא הרב חיים דוד הלוי (על שו"ת ועוד), קרן מגן

שאלות על חייו וספריו של הרחד"ה,  תמונה של הרב בקובץ וורד,  תולדות חיים קובץ 1, תולדות חיים קובץ 2, הרב מאיר סיאני

מבצע שו"ת לאורו של הרחד"ה,    פירסום,       טופס שו"ת,      תשובות לשאלות שנשאלו,     הרב עמירם אלבה, בית חינוך שיל"ת פדואל 

ערב לימוד מורים - טוהר בחירות, הרב ארי סט, ממ"ד דע"ת, קיבוץ סעד

דף עבודה על הרב חיים דוד הלוי, הרב אריאל ברנדר, כסלו תשע"ד

עיון בגבולות החברות,  בין חברים לחוק, מתוך כתבי הרב עובדיה יוסף והרב חיים דוד הלוי זצ"ל.  בנוסף מובאים דבריהם של הרבנים אליעזר מלמד ואלישע אבינר יבלח"ט.   שלח הרב אלעד לסרי

הלכה יומית תשע"ד מתוך כתבי הרב חיים דוד הלוי זצ"ל בהתאמה לחינוך מתוך אמונה, באדיבות חיוך לערכים

מצגת על הרב חיים דוד הלוי- יום פטירתו י"ב אדר, הרב אביה אלבה  (משודרג טבת תשס"ט עם תמונות).

לימוד בנושא החסד מקיצור שולחן ערוך מקור חיים, הרח"ד הלוי, הרב מוטי ורהפטיג

ערך הרב חיים דוד הלוי  זצ"ל באתר ויקיפדיה

ערך הרב חיים דוד הלוי באתר ויקישיבה 

באתר כיפה - מחלקת הדרכה

הרב מרדכי ענתבי שליט"א על הרב חיים דוד הלוי זצ"ל, 6 דקות וידיאו באתר ערוץ מאיר

ספרים מספרייתו של הרב חיים דוד הלוי - אבישי אלבוים, מנהל ספריית הרמב"ם, ת"א

דוגמא מתוך הספריה:

 

באתר הרבנות הראשית ת"א - יפו - באתר הרבנות הראשית ת"א-יפו

באתר מעלה

 

 

חידות במצגת על הסרטון - הרב חיים דוד הלוי, הכין הרב אביה אלבה

 

 

חומר בהכנת הרב שמואל כץ שליט"א

 

שאלות על כרזות הנושא שבעריכת "חיוך לערכים", הכין הרב שמואל כץ

שאלות על כרזות הנושא שבעריכת מכון מופת הרב צבי שינובר, הכין הרב שמואל כץ

הרב חיים דוד הלוי - תולדות והפעלות

הרב חיים דוד הלוי - תולדות (בלבד)

הרב חיים דוד הלוי - אמרות

הרב חיים דוד הלוי - לקט שאלות ותשובות

הרב חיים דוד הלוי - הצעות ללימוד ולכתיבת עבודות בנושא הלכה

הרב חיים דוד הלוי - הצעות ללימוד ולכתיבת עבודות בנושא תנ"ך

הרב חיים דוד הלוי - הצעות ללימוד ולכתיבת עבודות בנושא מחשבת ישראל

הרב חיים דוד הלוי - הצעות ללימוד ולכתיבת עבודות בנושא היסטוריה ואזרחות

שבלונה ללוח "רב החודש"

 

 

חומר בהכנת הרב משה עמיאל שליט"א

 

אוגדן הספר שלי  - הרב חיים דוד הלוי

קיצור ואלה תולדות

חידון ואהבת תשע"ד - הזמנה להשתתף - בנושא הרח"ד הלוי

הרב חיים דוד הלוי - החידה

מורה לרבים אמרות חינוך הרב חיים דוד הלוי

מורה לרבים ברכה לחדר מורים - הרב חיים דוד הלוי

כרטיסי מידע בתולדות חייו של הרב חיים דוד הלוי

פעילות מרכז למידה כיתות א'-ב' הרב חיים דוד הלוי

תכנית שנתית ללמידה בנושא הרב חיים דוד הלוי

ואהבת לפרשת בראשית תשע"ד - על הרב חיים דוד הלוי

 

 

 

 

תמונה מאתר ויקיפדיה

דמויות נוספות והצעת פעילות כללית סביב דמויות

עמוד מרכז הרב שאול ישראלי

עמוד מרכז שנת תשע"ב הרב עוזיאל

עמוד מרכז שנת תשע"ג הרב צבי יהודה

עמוד מרכז הרב עובדיה יוסף

 

תמונות מציון קברו של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל   תודה לרב נעם כהן, ת"ת כפר דרום

 ציון קברו של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל   

 

לעילוי נשמות
עוזיאל בן ישראל ואסתר בת יהודה אריה האריס

וצבי יוסף בן משה אהרן ואסתר דבורה לרנר

This site designed by Tzvi Harris
© (1999) 5759- (2014) 5774 Halacha Yomit for day schools