בס"ד                                                                                                      חזרה לעמוד הבית

הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

   

חומר על דמויות ובכל תחום אחר של היהדות יתקבל לאתר בשמחה.  נא לשלוח את החומר ל:

tzvi@halachayomit.com

 

לעמוד הראשי - הרב חיים דוד הלוי

להורדה כקובץ וורד לחץ כאן

הצעה תוכנית פעילות שנתית בנושא:

הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

 

למנהל/ת

לצוותי החינוך.

ב"ה, שמחים אנו לשתף מניסיוננו בהפעלות חינוכיות-לימודיות בכלל, ועל דמויות חכמי ישראל בפרט.

בשנים האחרונות זכינו ללוות בפעילות מגוונת עשירה ומקיפה את הדמות החינוכית המרכזית בחמ"ד:

הרשל"צ הרב בן ציון חי עוזיאל זצ"ל, רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. ולפנינו – הרב חיים דוד הלוי זצ"ל.

להלן המלצותינו: פעילויות, דפי למידה, הצעת מוקדי למידה ופעילות.

לפנייתכם, נשמח לשיתוף פעולה. צוות "ואהבת".

פירוט:

 1. דפי למידה ופעילות.
 2. מגוון פעילויות.
 3. מוקד מרכזי (פעיל) – בבית הספר + חדר מורים לומד.
 4. מוקד כיתתי (פעיל) – בכל כיתה.

דפי למידה ופעילות

 1. תולדות חיים.
 2. תקציר "תעודת זהות".
 3. מרכז למידה – כרטיסי מידע.
 4. "הספר שלי על הרב" – לומד וכותב על הרב.
 5. דפי הלכה יומית / כרטיסי שו"ת [שאלה ותשובה] מפסקי הרב
 6. דף "ואהבת" לפרשה - מידי שבוע.
 7. דפי לימוד מונחים: מאמרי הרב, שו"ת הרב.

 

מגוון פעילויות

·        חשיפה – מצגת – מסע חיים.

 • מרכז למידה פעיל – במרכז למידה "ואהבת". 15 כרטיסי מידע + דף פעילות מלווה. או בליווי דפי "הספר שלי על הרב".

·        פעילות מובילה ברמה ארצית! "הַחִידָּה הַיְחִידָה". (אפשר גם לקיים כפעילות עצמאית שלכם בביה"ס).

·         פעילות מרכזית ברמה ארצית!!! חידון "ואהבת" – ב-3 שלבים: כיתתי / בית-ספרי / ארצי. (כולל הלכות + אמרות וסיפורים מחיי הרב.

·        פעילות עם ילדי גנים: דמות הרב + סיפור + דף צביעה.

·        משימה מוסדית:

1.    עיצוב תמונת הרב/אמרותיו/סיפורים מחייו ע"י התלמידים. התוצרים ייאספו מכל הכיתות וייתלו על קיר מרכזי.

2.    תוצרי למידה: סימנייה, משחק כרטיסים, סולמות וחבלים...

·        פעילות בי"ס או קהילתית: כביטוי לאהבת תורה, אהבת העם ואהבת הארץ.

1.    סיור בעקבות הרב  (תל-אביב). 2. ביקור רבני - כגון: הרב חיים ענזי.

 

מוקד בית-ספרי

·        תמונת הרב.

·        תולדות חיים - תקציר.

·        לוח מרכזי: דף "ואהבת" לפרשה, ובו הלכות, שו"ת קצר, דברי תורה, סיפור ואמירה מהרב.

·        המלצה חמה! "הַחִידָּה הַיְחִידָה".

את הלוח המרכזי ניתן להקים "בעקבות" תשובות לחידות. החידות יישלחו בשלב מוקדם במייל/באתר הבי"ס או על גבי לוח מודעות – יהוו גירוי מאתגר לצוות המורים/לתלמידים/להורים.

התשובות יוכנסו לקופסה מרכזית – וכל העונה נכונה יזכה בצ'ופר.

התשובות "המליאות" תהיינה כרטיסי המידע שייתלו "בעקבות" על גבי הלוח המרכזי.

·        המלצה חמה! חידון "ואהבת"

ביה"ס ישתתף במהלכי החידון: בשלב הכיתתי / הבית-ספרי והארצי.

החידון מוצע בשני מסלולים: 1) מסלול יידע והתנהגות. 2) מסלול יצירה שווה לכל תלמיד.

 

חדר מורים לומד

·       מוקד מידע בלוח חדר מורים.

·       דפי למידה:

1.   נושאים מאפיינים לדמותו של הרב.

2.   נושא חינוכי מתוך מאמרי הרב.

3.   נושא הלכתי מתוך שו"ת הרב.

 

מוקד כיתתי – בכל כיתה

·       תמונה גדולה (או אוסף תמונות קטנות).

·       תולדות חיים: מלא / מקוצר

·       כרטיס פעיל: תעודת זהות.

·        לתלות אמירה מובילה: "...........".

·       לתלות שלוש כותרות - מתחת לכל כותרת יבוא מידע:

 

 


ברמה ארצית:

 

·        חידון "ואהבת".

ביה"ס ישתתף במהלכי החידון: בשלב הכיתתי / הבית-ספרי והארצי.

החידון מוצע בשני מסלולים: 1) מסלול יידע והתנהגות. 2) מסלול יצירה שווה לכל תלמיד.

 

·        כינוסי לימוד ממשנתו של הרב חיים דוד הלוי זצ"ל.

כינוסי מרכזי ברמה מחוזית (לפחות).

כינוס לצוות בכיר: מפקחים, מנהלים ומורים.

כינוס לתלמידים בוגרים.

הצעת ימי לימוד ב"חברותא". (אפשרי גם לגילאי יסוד).

 

·        מוקדי שו"ת.

מהתנסותי כאחראי על השו"ת באתר "מוריה" שהיה בראשות הרב שמואל אליהו שליט"א.

ומהתנסותי כמדריך מחוז צפון לרבני בתי"ס יישמתי את הרעיון בבתיה"ס בבית שאן.

כ-6 בתי"ס השתתפו בפעילות מתוכננת און-ליין.

כ-7 רבני בתי"ס מהסביבה הוכשרו על ידי להתנהל נכונה, להשיב מיד וכראוי, להשיב ברור קצר ומתאים.

בזמן של 4 שעות נכנסו כ-700 שאלות בעיקר מתלמידים, וגם מבנות ש"ל ומנהלים ומורים.

היתרון החינוכי הגדול:

רבני בתי"ס במעמד כתובת זמינה לתלמידים ולהורים ולצוות - ביכולת להציג תשובה והדרכה לשאלותיהם.

-          הכשרת צוותי רבני בתי"ס אזוריים.

-          הדרכת בתי"ס לפעילות מתוקשבת - עם יחי' תקשוב מחוזית.

-          קביעת לו"ז ותכנים.

-          ניהול בפועל של יום השו"ת.

 

 

תמונה מאתר ויקיפדיה

דמויות נוספות והצעת פעילות כללית סביב דמויות

עמוד מרכז שנת תשע"ב הרב עוזיאל

עמוד מרכז שנת תשע"ג הרב צבי יהודה

 

 

"וְאָהַבְתָּ"- מפעל ההלכה לילדי ישראל. ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָיי יֵשׁ". מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

צוות פיתוח ובתי ספר מובילים: הרב משה עמיאל - תוכן והלכה (050-9113532)    אפרת נחום - אקלים חברתי, חינוך מיוחד ושפה (052-3985206)

              veahavta10@gmail.com

 

לעילוי נשמות
עוזיאל בן ישראל ואסתר בת יהודה אריה האריס

וצבי יוסף בן משה אהרן ואסתר דבורה לרנר

This site designed by Tzvi Harris
© (1999) 5759- (2013) 5774 Halacha Yomit for day schools