בס"ד                                                                                                       חזרה לעמוד הבית

הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

חומר על דמויות ובכל תחום אחר של היהדות יתקבל לאתר בשמחה.  נא לשלוח את החומר ל:

tzvi@halachayomit.com

 

לעמוד הראשי - הרב חיים דוד הלוי

להורדה כקובץ וורד לחץ כאן

מורה לרבים

ברכה לחדר המורים

מאמרי הגאון הרב חיים דוד הלוי זצ"ל

מתוך הספר מורה לרבים (מו"ל סימן ג')

 

"אין כל ספק,

שמצווה גדולה היא לאם לחנך בניה..

אין ספק שמצווה גדולה נתגלגלה לידך.

תתאמצי לעשות ככל יכולתך לחינוך ילדיך בדרך ה'.

תדאגי לחברה שבה הם מבלים שתהיה הגונה ודתית,

תתאמצי לזרזם שילכו עם אביהם לבית-הכנסת,

ותשתדלי להפגין בנוכחותם שמירת תורה ומצוות,

שהוא עיקר החינוך.

דרך משל, כאשר תיטלי ידיים עשי זאת בנוכחותם,

ותברכי בקול רם.

וכן ברכת-המוציא וברכת-המזון, וכן בתפלה.

ובכל מצווה שאת מקיימת עשי זאת בהפגנתיות,

למען יראו ויישארו הדברים חקוקים על לבם הרך,

וזו עיקר מצות חינוך של ההורים.

ייתן לך ה' כוח ובריאות איתנה,

ותהי משכורתך שלמה מעם ה' צבאות".

 

תמונה מאתר ויקיפדיה

דמויות נוספות והצעת פעילות כללית סביב דמויות

עמוד מרכז שנת תשע"ב הרב עוזיאל

עמוד מרכז שנת תשע"ג הרב צבי יהודה

 

 

"וְאָהַבְתָּ"- מפעל ההלכה לילדי ישראל. ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָיי יֵשׁ". מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

צוות פיתוח ובתי ספר מובילים: הרב משה עמיאל - תוכן והלכה (050-9113532)    אפרת נחום - אקלים חברתי, חינוך מיוחד ושפה (052-3985206)

              veahavta10@gmail.com

 

לעילוי נשמות
עוזיאל בן ישראל ואסתר בת יהודה אריה האריס

וצבי יוסף בן משה אהרן ואסתר דבורה לרנר

This site designed by Tzvi Harris
© (1999) 5759- (2013) 5774 Halacha Yomit for day schools