רבנות מנהיגה קהילה

משנה

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד ושלא למטרות רווח.  נא לציין את המקור.   

 

עמוד המרכז חומר במשנה מסודר לפי תכנית הלימודים החדשה עבור כיתות ו'חטיבה צעירה א-ב-ג חטיבה צעירה א'-ב'-ג'          יסודי יסודי ג'-ו'           חטיבת ביניים ותיכון חטיבת ביניים תיכון ומעלה         למורים למורה

כללי

סדר זרעים

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
"ושננתם לבניך" דפי שאלות ותשובות, ביאורי מילים  ומבחן לחזרה על מסכת ברכות - כל המסכת הרב אבנר גדסי יסודי קובץ וורד  
דפי לימוד למסכת ברכות הרב אהוד עדני יסודי קובץ וורד  
דפי לימוד למסכת ברכות הרב אורן צוויק יסודי קובץ וורד
מבחן מסכת ברכות פרק א', הרב גדעון שמעון   קובץ וורד  
מבחן מסכת ברכות פרק ב' הרב גדעון שמעון   קובץ וורד
שאלות חזרה על משנה מסכת שביעית, חוברת 12 עמודים הרב יעקב אריאל שליט"א קובץ PDF
שאלות חזרה על פרקים ג'-ד' של מסכת ביכורים הרב דוד יפה   קובץ וורד  

חזרה לראש העמוד

סדר מועד

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
"ושננתם לבניך" דפי שאלות ותשובות, ביאורי מילים  ומבחן לחזרה על מסכת  שבת - פרקים א'-י' הרב אבנר גדסי יסודי קובץ וורד אלול תשע"ו
מסכת שבת - דפי עבודה, סיכום, מערכי שיעור, מבחנים וחידונים הרב אריה זומר יסודי קובץ וורד טבת תשע"ו
מסכת פסחים - בעמוד תכנית הלימודים לכיתה ו' אתר רבני בתי הספר יסודי קובץ וורד אב תשע"ה
"ושננתם לבניך" דפי שאלות ותשובות, ביאורי מילים  ומבחן לחזרה על מסכת  יומא - כל המסכת הרב אבנר גדסי יסודי קובץ וורד אלול תשע"ו
חוברת לימוד משנה מסכת סוכה הרב עמית כהן קובץ וורד מרחשון תשע"א
"ושננתם לבניך" דפי שאלות ותשובות, ביאורי מילים  ומבחן לחזרה על מסכת  סוכה - כל המסכת הרב אבנר גדסי יסודי קובץ וורד אלול תשע"ו
דפי לימוד למסכת סוכה הרב אורן צוויק יסודי קובץ וורד
"ושננתם לבניך" דפי שאלות ותשובות, ביאורי מילים  ומבחן לחזרה על מסכת  תענית - כל המסכת הרב אבנר גדסי יסודי קובץ וורד אלול תשע"ו
דפי לימוד למסכת תענית הרב חיים קן יסודי קובץ PDF
"ושננתם לבניך" דפי שאלות ותשובות, ביאורי מילים  ומבחן לחזרה על מסכת  מגילה - כל המסכת הרב אבנר גדסי יסודי   אלול תשע"ו
עבודת סיכום, מסכת מגילה פרק א' לימור סלע   קובץ וורד  

חזרה לראש העמוד

סדר נשים

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
שאלות סיכום על כל המסכת יבמות הרב משה שליט, ת"ת נוהג כצאן יוסף נריה חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
שאלות סיכום על כל המסכת כתובות הרב משה שליט, ת"ת נוהג כצאן יוסף נריה חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
שאלות סיכום על כל המסכת נדרים הרב משה שליט, ת"ת נוהג כצאן יוסף נריה חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
שאלות סיכום על כל המסכת נזיר הרב משה שליט, ת"ת נוהג כצאן יוסף נריה חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
שאלות סיכום על כל המסכת סוטה הרב משה שליט, ת"ת נוהג כצאן יוסף נריה חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
שאלות סיכום על כל המסכת גיטין הרב משה שליט, ת"ת נוהג כצאן יוסף נריה חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז
שאלות סיכום על כל המסכת קידושין הרב משה שליט, ת"ת נוהג כצאן יוסף נריה חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד שבט תשע"ז

נזיקין

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
מסכת אבות  
מסכת אבות מודפס מנוקד למבצע הרב משה עמיאל, ואהבת כולם קובץ PDF סיון תשע"ו
טבלת סימון לימוד למבצע שינון אבות הרב משה עמיאל, ואהבת כולם קובץ PDF סיון תשע"ו
דפי עבודה מסכת אבות פ"א לכיתות לקויות למידה. משניות ג'-ה' גבריאל אלין, אליהו שבר, בהדרכת הרב בנצי רבי      
דפי עבודה מסכת אבות פ"א לכיתות לקויות למידה. משניות ו' - ט', משניות י'-י"ד גבריאל אלין, אליהו שבר, בהדרכת הרב בנצי רבי      
דפי עבודה מסכת אבות פ"א לכיתות לקויות למידה. משניות ט"ו עד סוף הפרק גבריאל אלין, אליהו שבר, בהדרכת הרב בנצי רבי      
מבחן פרק א' מסכת אבות, לפי הספר מעשי אבות הרב שי לוי      
מסכת אבות- פרק א' מחולק ומנוקד להדבקה במחברת הרב חיים קן מרחשון תשע"א
הפנייה לסיפורים על מסכת אבות, פרק א' הרב איתן ארצי     מרחשון תשע"א
הפנייה לסיפורים על מסכת אבות פרק ג', הרב איתן ארצי     מרחשון תשע"א
פרק ב' הרב איתן ארצי     מרחשון תשע"א
פרק ד', הרב איתן ארצי      
דפי עבודה מסכת אבות פרק א' משנה ג' הרב חיים קן חטיבה צעירה א-ב-ג    
משנה ה' הרב חיים קן חטיבה צעירה א-ב-ג    
דפי עבודה מסכת אבות:  פרק ב' משנה ב' בעילום שם חטיבה צעירה א-ב-ג    
פרק ג' משנה ב' בעילום שם חטיבה צעירה א-ב-ג    
פתגמים וניבים במסכת אבות הרב שמואל כץ      
הטקסט המלא של מסכת אבות מנוקד ומחולק בטבלה עם מקום לחתימה.  טבלה למבצע סיום משותף של מסכת אבות בעל פה. עם מקום לרשום שמות.   כולם    
לינק לטקסט המלא של מסכת אבות מנוקד   כולם    
לינק לציורים למסכת אבות אתר פרחי שושנים, תודה לרב חיים קן ששלח את הקישור חטיבה צעירה א-ב-גיסודי    
פרקי אבות הלכה יומית הרב מוטי ורהפטיג      
מבצע לימוד מסכת אבות נועם קרית אתא      
מסכת אבות, יום ירושלים וחג השבועות הלכה יומית הרב מוטי ורהפטיג      


מסכת בבא קמא - בעמוד תכנית הלימודים לכיתה ו'
 • דפי לימוד למסכת סנהדרין, הרב אורן צוויק  דפי לימוד ועבודה למסכת שבת, הרב אריה זומר

  הקדמה למסכת שבת
  פרק א משנה ב'
  פרק א משנה ב - ג
  פרק א משניות ד-י'
  פרק א חידון
  פרק א' מבחן

  פרק ב משניות ה-ז דף עבודה
  פרק ב' חידון

  פרק ג' חידון
  פרק ג' משנה א' דף עבודה
  פרק ג' משנה א' מערך
  פרק ג משנה ה' דף עבודה
  פרק ג' משנה ה' מערך
  פרק ג' משנה ו' דף עבודה
  פרק ג' משנה ו' מערך
  פרק ג' משניות ב'-ג' דף עבודה
  פרק ג' משניות ב'-ג' מערך


  פרק ה' דף עבודה
  פרק ה' דף עבודה עם תשובות

  פרק ו חידון

  פרקים ב'-ג' וגם ו' דף חזרה
  פרקים ב' -ג' וגם ו' מבחן
  פרק ז' משנה א' מערך
  פרק ז' משנה א' דף עבודה

  פרק ח' משנה ז' עד פרק ט' משנה ד' דף עבודה
  הנ"ל עם התשובות

  פרקים ז'-ט' טבלת הוצאה דף עבודה
  פרקים ז'-ט' טבלת הוצאה תשובות

  פרק י' משנה ה' דף עבודה
  פרק י' משנה ה' מערך

  פרק י"א משניות א'-ב' דף עבודה
  פרק י"א משנה ג' דף עבודה

  פרק י"ב מלאכת כותב דף עבודה
  פרק י"ב מלאכת כותב תשובות

  פרקים י"א-י"ג חידון
  פרקים י'-י"ב דף חזרה

  פרק י"ד מערך משניות א'-ב'

  פרק ט"ו מערך משניות א'-ב'
  פרק ט"ו משניות א'-ב' דף עבודה
  פרקים ט"ז-י"ז

  פרק י"ח משנה א' מערך

  פרקים י"ח - י"ט

  פרק כ' משנה ג'

  פרק כ"א
  פרק כ"א דף עבודה
  פרק כ"א משנה ג' - פרק כ"ב משנה א'
  פרק כ"ב משנה ב'
  פרק כ"ב משנה ג' מערך
  פרק כ"ב משניות ד'-ה'

  פרק כ"ג משניות ב'-ג'
  פרק כ"ג משנה ד'
  פרק כ"ג משנה ה'

  פרק כ"ד משנה א'
  פרק כ"ד משנה א'-ב'
  פרק כ"ד משנה א'-ד'

  פרקים כ"ב-כ"ד מבחן  דפי לימוד ועבודה למסכת תענית, הרב חיים קן

  הסבר, כיצד לסדר את הקבצים (לקבלת הסבר זה בקובץ וורד לחץ כאן): 

  צריך להדפיס ולצלם את הדפים באופן שכל משנה מחולקת ל-4 חלקים. על דף A4 משני צידיו.
  עמוד קדמי: צד ימין המשנה, צד שמאל ההסבר. 
  עמוד אחורי: צד ימין הכנה לקראת המשנה, צד שמאל סיכום המשנה.
  מקפלים את הדף לשניים ומכניסים אותו לשקית מסמכים קטנה (A5) באופן שהצד של המשנה עצמה כלפי חוץ.  
   
  התוצר המוגמר הוא קלסר בגודל A5 (קטן) עם שקיות של מסמכים כשבכל שקית יש שתי משניות. שכשמדפדפים בו רואים את כל המשניות לפי הסדר.
   
  הדפים נכתבו לפני כשנתיים, חסרות מספר קטן של משניות, כמובן שעריכה והגהה לא יזיקו אף פעם.

  שער למחברת תענית

  פרק א' פרק ב' פרק ג' פרק ד'
  המשניות וההסברים המשניות וההסברים המשניות וההסברים המשניות וההסברים

  מבוא וסיכום (כל משנה בנפרד)

  משנה א

  משנה ב

  משנה ג

  משנה ד

  משנה ה

  משנה ו

  משנה ז

  דף סיכום משניות א'-ג'

  דף סיכום משניות ד'-ז'

  דף סיכום משניות ד'-ז' (2)

   

  מבוא וסיכום (כל משנה בנפרד)

  משנה א

  משנה ד

  משנה ה

  משנה ו

  משנה ז

  משנה ח

  משנה ט

  משנה י

  כרטיסיות למשנה ד'

  מבוא וסיכום (כל משנה בנפרד)

  משנה א

  משנה ב

  משנה ג

  משנה ד

  משנה ה

  משנה ו

  משנה ח

  משנה ט

  מבוא וסיכום (כל משנה בנפרד)

  משנה א

  משנה ב

  משנה ד

  משנה ו

  משנה ח

   

   

   


   


   

  דפי לימוד ועבודה למסכת ברכות, הרב אהוד עדני

   

  הפרק המשניות
  פרק א' משנה א', משנה ב', משנה ג', משנה ד', משנה ה', דף חזרה, מבחן
  פרק ב' משנה א', משנה ב', משנה ג', משנה ד', משנה ה', משנה ו', משנה ז', משנה ח', דף חזרה, מבחן

   

  דפי לימוד ועבודה למסכת ברכות, הרב אורן צוויק

   

  דף חזרה פרק ב'

  מבחן פרק ב'

   

   

  דפי לימוד ועבודה מסכת סוכה, הרב אורן צוויק

   

  דף חזרה פרק ב'

  דף חזרה פרקים ג'-ד'

   

   

  דפי לימוד למסכת סנהדרין, הרב אורן צוויק

   

  הפרק המשניות
  פרק א' משניות א'-ב', משניות ג'-ד', משניות ה'-ו'
  פרק ב' משנה א', משניות ג'-ה'
  פרק ג' משניות ו'-ז'
  פרק ד' משניות א'-ב', משנה ה'
  פרק ה' משניות א'-ב'
  פרק ו' משניות א'-ג', משניות ד'-ו'
  פרק ז' משניות א'-ג'משניות י'-י"א
  פרק ח'  
  פרק ט'  
  פרק י' פרק י'