רבנות מנהיגה קהילה

עלוני סיפורים להלכה שלמה

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד, שלא למטרות רווח. 


הנושא מספר גיליון רמה סוג עלה לאתר
לטיול יצאנו חלק ב' - נטילת ידים על מזונות 6 קובץ PDF אלול תשע"ו
לטיול יצאנו חלק ד' - הלכות בשר וחלב 8 קובץ PDF אלול תשע"ו
חג מתן תורנתנו חלק א' -  נעור בלילה 15 קובץ PDF אלול תשע"ו
מן המצר -  בין המצרים 22 קובץ PDF אלול תשע"ו
כלים שלובים - טבילת כלים 23 קובץ PDF אלול תשע"ו
   בונה ירושלים חלק א' - תקיון חצות 24 קובץ PDF אלול תשע"ו
בונה ירושלים חלק ב' 25   קובץ PDF אלול תשע"ו
זורע צדקות חלק א' - מעשר כספים 26 קובץ PDF אלול תשע"ו
זורע צדקות חלק ב' - תרומות ומעשרות 27 קובץ PDF אלול תשע"ו
זורע צדקות חלק ג' - תרומות ומעשרות 27 קובץ PDF אלול תשע"ו
זורע צדקות חלק ד' - תרומות ומעשרות 28 קובץ PDF אלול תשע"ו
זורע צדקות חלק ה' -  כלאיים, תרומות ומעשרות 29   קובץ PDF אלול תשע"ו
שבת תשובה חלק א' - עירוב תחומים, תשליך 30 קובץ PDF אלול תשע"ו
שבת תשובה חלק ב'- הלכות בין אדם לחברו 31   קובץ PDF כסלו תשע"ז
שבת תשובה חלק ג' - ארבעת המיים 32   קובץ PDF כסלו תשע"ז
שבת תשובה חלק ד' - שניים מקרא ואחד תרגום, תלמוד תורה חלק א' 33   קובץ PDF כסלו תשע"ז
שבת תשובה חלק ה' - תלמוד תורה ח"ב, ברכות חלק א' 34   קובץ PDF כסלו תשע"ז
שבת תשובה חלק ו' - ברכות ח"ב, מלווה מלכה, שיטת רבנו תם בצאת השבת 35   קובץ PDF כסלו תשע"ז
הנותן ליעף כוח חלק א' - שי' רבנו תם בזמן צאת השבת, דיני השכמת הבוקר 36   קובץ PDF כסלו תשע"ז
הנותן ליעף כוח חלק ב' - בורר בשבת א' 37   קובץ PDF כסלו תשע"ז
הנותן לעיף כוח חל' ג' - בורר בשבת חלק ב', סחיטה בשבת 38   קובץ PDF כסלו תשע"ז

חיפוש פנימי באתר