חומש במדבר

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד, שלא למטרות רווח. 

 

חוברת עזר למורה, ת"ת מורשה, באתר החמ"ד, דפי עבודה, מבחנים ועוד, טבת תשע"ז

ספרים להוראת חומש בראשית, באדיבות הרב יצחק עמרני. 

הערה של הרב עמרני: מותר להעתיק מהספרים האלו חומרים לצורך שימוש מקומי בביה"ס או בבית בלבד לא לשימוש מסחרי, אך בתנאי שמציינים בגוף הדף המועתק את מקור החומר, כדלהלן: לקוח מהספר ערכים ומדות במקרא/ושננתם/מקרא מבואר - יצחק עמראני. כל הזכויות שמורות
ושיננתם לחומש במדבר  (לא מוגה)
ערכים ומידות בחומש במדבר
מקרא מבואר חומש במדבר

 

דף הקדמה לספר במדבר, הרב יניב חיים, חטיבת ביניים ותיכון

"ושיננתם לבניך" דפי שאלות ותשובות לחזרה על פרשיות חומש במדבר, הרב אבנר גדסי, אלול תשע"ו

מצגת עם הסברים ותמונות (בפורמט PDF) בנושא פדיון הבן, צבי האריס

דגמים של סדר מחנה בני ישראל במדבר, הרב יהודה פויסט, בי"ס אריאל בטלמון

קבצים של הרב יקהת רוזן:

שער למחברת חומש במדבר

כרזות של פרשות חומש במדבר

במדבר פרק א'

במדבר פרק א' (גירסא קלה יותר)

רש"י פרק א' פסוק א'

פדיון בכורות (פרק ג')

דף חזרה פרקים א'-ד'

מבחן פרקים א'-ד'

מבחן פרקים א'-ד' גירסא ב'

 

דף חזרה נשא

 

מבחן פרשת נשא

מבחן פרשת נשא גירסא ב'

שילוח המחנות (פרק ה')

 

דף עבודה סוטה (פרק ה')

דף עבודה ברכת כהנים

דף עבודה נזיר 1

דף עבודה נזיר 2

דף עבודה קרבנות הנשיאים

המנורה

פסח שני (פרק ט')

פסח שני מפורט (פרק ט')

צורת הנסיעה במדבר (פרק י')

דף חזרה פרשת בהעלותך

דף חזרה פרקים ה'-י'

מבחן פרשת בהעלותך

חטא המרגלים (פרק י"ג)

מרגלים (המשך)

דף חזרה שלח

מטה אהרן (פרק י"ז)

מתנות כהונה (פרק י"ח)

קורח

רש"י קורח

חלה  (פרק ט"ו)

קרבן חטאת המקושש (פרק ט"ו)

דף חזרה פרקים י"-ט"ו

מבחן פרשות קורח - חוקת

דף חזרה פרקים י"ט-ל"ה

בלק

קרבנות החגים (פרקים כ"ח - כ"ט)

מבחן פרקים ה'-י'

מבחן פרקים י"א-ט"ו

מבחן פרקים י"ט-ל"ה

דף חזרה  ספר מדבר