ברכות


תנאי שימוש: לשימוש חינוכי בלבד ושלא למטרות רווח.  נא לציין את המקור. 
עמודים קשורים באתר רבני בתי הספר

עמוד התפילה
גמ"ח דביר - מבצע אמן
ברכת על המחיה בשיר  


חטיבה צעירה א-ב-ג חטיבה צעירה א'-ב'-ג'            יסודי יסודי               חטיבת ביניים ותיכון חטיבת ביניים תיכון ומעלה            למורים למורה
הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
חידון ברכות הרב אביה אלבה יסודי מצגת שבט תשע"ז
תרשים סדר קדימה בברכות הרב אבנר גדסי יסודי קובץ וורד אלול תשע"ו
משחק מיון מאכלים לפי ברכות צבי האריס יסודי מצגת שבט תשע"ו
קנדי  קרש, משחק הלכות ברכות (סדר קדימה) צבי האריס יסודי מצגת שבט תשע"ו
חידון הלכות ברכות. 5 קבצים  (א) חוברת דינים     הרב ליעד אוריין יסודיחטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד
         (ב) מבחן מקדים לחידון הפומבי הרב ליעד אוריין יסודיחטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד
        (ג)  מצגת שאלות מאכלים      הרב ליעד אוריין יסודיחטיבת ביניים ותיכון מצגת
        (ד)  מצגת שאלות דינים  הרב ליעד אוריין יסודיחטיבת ביניים ותיכון מצגת
        (ה) בנק שאלות הרב ליעד אוריין יסודיחטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד
מבצע אמן מגמ"ח דביר, קבצים הכוללים הסברים, תעודות, כרטיסים למעקב ועוד ועוד... גמ"ח דביר יסודי עמוד אינטרנט
משחק לשינון הלכות ברכות לאחר צביעה והשלמת הברכות ניתן לגזור ולניילן למשחק. הרב יגאל ינאי, בי"ס טללים, ערד חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד
דף לימוד בנושא ברכות הרב שמואל אדלשטיין יסודיחטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד כסלו תש"ע
דף מושגים על ברכות הנהנין צבי האריס יסודי קובץ וורד
מבצע מאה ברכות צבי האריס יסודי קובץ PDF
מבצע ברכות (4 קבצים):  (א) טפסים ללימוד ולמעקב הרב דניאל לוי, בי"ס בית אל בנות יסודי קובץ וורד
        (ב) כרזות לתליה בביה"ס הרב דניאל לוי יסודי קובץ וורד
       (ג) ברכון  הרב דניאל לוי יסודי קובץ וורד
       (ד) שאלות ותשובות לכל כיתה  הרב דניאל לוי יסודי קובץ וורד