פרסום 3  פרומו פסח

מועדי ישראל - אדר


מה בעמוד זה? ארבע הפרשיות | ז' אדר יום פטירת משה רבנו | י"ד אדר יום פטירת הרצי"ה | מגילת אסתר | פורים כללי | אודיו לפורים | הלכות פורים | חידונים ומשחקים | שמחה

חטיבה צעירה א-ב-ג צעירים א'-ב'-ג'  |   יסודי יסודי ג'-ו'  |   חטיבת ביניים ותיכון חט"ב תיכון ומעלה  |למורים למורה ולהורה   |   כל הרמות כל הרמות 

ארבע הפרשיות

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
קנדי קרש משחק ארבע הפרשיות הרב דוד יפה יסודיחטיבת ביניים ותיכון מצגת אדר תשע"ח
ארבע הפרשיות הרב רן רשף - רשפי מורשת חטיבת ביניים ותיכוןלמורים וידיאו אדר תשע"ז
מחצית השקל הרב רן רשף - רשפי מורשת חטיבת ביניים ותיכוןלמורים וידיאו אדר תשע"ז
שבת זכור הרב רן רשף - רשפי מורשת חטיבת ביניים ותיכוןלמורים וידיאו אדר תשע"ז
שבת פרה הרב רן רשף - רשפי מורשת חטיבת ביניים ותיכוןלמורים וידיאו אדר תשע"ז
משחק סדר ת'ניירת ארבע הפרשיות - קוד 14555 תמר בן נעים חדד יסודיחטיבת ביניים ותיכון עמוד אינטרנט אדר תשע"ז
דפי הלכה - ארבע הפרשיות הרב ברוך פרקש יסודי קובץ וורד אדר א' תשע"ו
מי רוצה להיות מיליונר ארבע הפרשיות הרב ישראל ויסקוט יסודי מצגת אדר א' תשע"ו
עלון ממ"ד מוריה לפרשת שמיני בנושא פרה אדומה הרב חנניה מלכה יסודי קובץ וורד אדר א' תשע"ו
מי רוצה להיות מיליונר לפרשת פרה - מבוסס על העלון הנ"ל הרב חנניה מלכה יסודי מצגת אדר א' תשע"ו
פרשת שקלים דפי לימוד ושאלות הרב שמואל כץ חטיבת ביניים ותיכוןלמורים קובץ וורד אדר א' תשע"ו
עמלק ושנאת ישראל לדורותיה הרב שמואל כץ חטיבת ביניים ותיכוןלמורים קובץ וורד אדר א' תשע"ו
זכור את אשר עשה לך עמלק הרב שמואל כץ חטיבת ביניים ותיכוןלמורים קובץ וורד אדר א' תשע"ו
פרשת שקלים הרב חנניה מלכה יסודי קובץ וורד  
חידות א'-ב' לפרשת החודש הרב חיים קן יסודי קובץ וורד  
פרשת החודש הרב רועי צמיר   קובץ וורד  
סרגל עזר לקביעת ארבע הפרשיות הרב יעקב פשקוס ע"פ רעיון של ר' שלום חדד   קובץ וורד  
פרשת פרה הרב רועי צמיר   קובץ וורד  
דף לימוד בנושא 4 הפרשיות הרב משה בן טולילה   קובץ וורד  
דף עבודה לפרשת זכור הרב חנניה מלכה יסודי קובץ וורד  
דף עבודה בנושא מחיית עמלק הרב משה כוכב   קובץ וורד  
פרשת פרה פרשה ירוקה - הרב משה כוכב   קובץ וורד  
פרשת זכור הרב רועי צמיר   קובץ וורד  

חזרה לראש העמוד

ז' אדר יום פטירת משה רבנו

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
שיר ושאלות הרב דוד יפה חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד אדר תשע"ח
פיצוחים בנושא משה רבנו הרב אביה אלבה יסודי מצגת אדר א' תשע"ו
חברותות ז' אדר - תשבץ משה רבנו הרב אריאל ברנדר יסודי קובץ וורד אדר תשע"ו
א'-ת' בנושא משה רבנו הרב יורם כהן אור יסודי קובץ וורד אדר תש"ע
דף לימוד - משה רבנו הרב מוטי ורהפטיג חטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אדר תשס"ט
דף לימוד בנושא לידתו ומדותיו של משה רבנו הרב שמעון חדד, בי"ס נעם קרית גת יסודי קובץ וורד אדר תשס"ו
גירסא ב' של הנ"ל גירסא ב' של הנ"ל הרב יוסף אנקור יסודי קובץ וורד אדר תשס"ח
ערב לימוד בנושא משה רבנו- צבי האריס יסודי קובץ וורד אדר תשס"ה

חזרה לראש העמוד

י"ד אדר יום פטירת הרב צבי יהודה הכהן קוק

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
עמוד הדמות הרב צבי יהודה הכהן קוק אתר רבני בתי הספר כל הרמות עמוד אינטרנט  

חזרה לראש העמוד

מגילת אסתר

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
שיעור מקוון במגילת אסתר, שאלות חזרה על פרטי המאורעות כבסיס להבנת יד ה' בשרשרת הניסים של פורים 90 שאלות הרב אמנון פרנקל - חמדת ימים כל הרמות עמוד אינטרנט אדר תשע"ז
חידון Triventy על מגילת אסתר, התוכן דומה דומה לתוכן השיעור המקוון שלמעלה 69 שאלות הרב אמנון פרנקל - חמדת ימים כל הרמות עמוד אינטרנט אדר תשע"ז
איש תלוי - מומלץ עם מגילות פתוחות (תשובות בעיקר מפרקים א' וט') הרב רן רשף כל הרמות עמוד אינטרנט אדר תשע"ז
סרטון על מגילת אסתר הרב רן רשף - רשפי מורשת יסודיחטיבת ביניים ותיכון וידיאו אדר תשע"ז
חברותות מגילת אסתר כיתות א'-ב' הרב אריאל ברנדר חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד אדר א' תשע"ו
חברותות מגילת אסתר כיתות ג'-ו' הרב אריאל ברנדר יסודי קובץ וורד אדר א' תשע"ו
חידות למגילת אסתר הרב אהרן ביין כל הרמות קובץ PDF שבט תשע"ו
לימוד מדמותה של אסתר מינה ווינט - עמוד ראשון ושלישי שתי אפשרויות של דפים לתלמיד,
העמוד השני למורה
יסודי קובץ וורד אדר תשס"ט
סיפור מדרש לפורים הרב אלישע פלס יסודי קובץ וורד אדר תשס"ט
רעיון לפורים -  יוסף ואסתר הרב פנחס פרקש למורים קובץ וורד אדר תשס"ט
דגשים בהוראת מגילת אסתר הרב עמירם אלבה למורים קובץ וורד תש"ע
דגשים להוראות מגילת אסתר - תוספות ותאריכים הרב עמירם אלבה למורים קובץ וורד תשע"ג
דפי לימוד ועבודה למגילת אסתר רציונאל הרב רועי צמיר  למורים קובץ וורד אדר תשס"ט
פרק א' הרב רועי צמיר יסודי קובץ וורד אדר תשס"ט
פרק א' למורים הרב רועי צמיר למורים קובץ וורד אדר תשס"ט
פרק ב' הרב רועי צמיר יסודי קובץ וורד אדר תשס"ט
פרק ב' למורים הרב רועי צמיר למורים קובץ וורד אדר תשס"ט
פרק ג' הרב רועי צמיר יסודי קובץ וורד אדר תשס"ט
פרק ג' למורים הרב רועי צמיר למורים קובץ וורד אדר תשס"ט
פרק ד' הרב רועי צמיר יסודי קובץ וורד אדר תשס"ט
פרק ד' למורים הרב רועי צמיר למורים קובץ וורד אדר תשס"ט
פרק ה' הרב רועי צמיר יסודי קובץ וורד אדר תשס"ט
פרק ה' למורים הרב רועי צמיר למורים קובץ וורד אדר תשס"ט
פרק ו' הרב רועי צמיר יסודי קובץ וורד אדר תשס"ט
דף לימוד מגילת אסתר עם טקסט המגילה א'-י' הרב חנניה מלכה יסודי קובץ וורד אדר תשע"ו
דף לימוד מגילת אסתר פרק א' הרב חנניה מלכה יסודי קובץ וורד אדר תשס"ז
  דף לימוד מגילת אסתר פרק ב' הרב חנניה מלכה יסודי קובץ וורד אדר תשס"ז
דף לימוד מגילת אסתר פרק ג' הרב חנניה מלכה יסודי קובץ וורד אדר תשס"ז
דף לימוד מגילת אסתר פרק ד' הרב חנניה מלכה יסודי קובץ וורד אדר תשס"ז
דף לימוד מגילת אסתר פרק ה' הרב חנניה מלכה יסודי קובץ וורד אדר תשס"ז
דפי עיון במגילה מגילת אסתר חלק א' הרב רועי צמיר יסודי קובץ וורד אדר תשס"ח
מגילת אסתר חלק ב' הרב רועי צמיר הכותרות הן לפרשת השבוע אבל התוכן הוא המגילה. יסודי קובץ וורד  
דפי עיון במגילה קובץ א' הרב דוד יפה יסודי קובץ וורד אדר תשס"ו
דפי עיון במגילה קובץ ב' הרב דוד יפה יסודי קובץ וורד אדר תשס"ו
דפי עיון באגדות מסכת מגילה על מגילת אסתר  הרב אורן צוויק  יסודי עמוד אינטרנטקובץ וורד  
תקציר מגילת פורים מתלמוד מבלבלי, תקציר רציני במעטפת של הומור הרב משה עמיאל, ואהבת יסודי קובץ PDF אדר תשע"ג
מאמר לפורים הרב אילן אלסטר למורים קובץ וורד  
מושגי פורים חלק א' הרב יהודה רוזנברג יסודי קובץ וורד תשס"ט
מבדק מושגי פורים א' הרב יהודה רוזנברג יסודי קובץ וורד תשס"ט
מושגי פורים חלק ב' הרב יהודה רוזנברג יסודי קובץ וורד תשס"ט
מבדק מושגי פורים ב' הרב יהודה רוזנברג יסודי קובץ וורד תשס"ט
דף לימוד- משלוח מנות הרב רועי צמיר יסודי קובץ וורד  
דפי לימוד חברותות, תענית אסתר ופורים, רחל פרג'ון בי"ס אור באר שבע יסודי קובץ וורד  

כללי

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
משחק triventy לפורים הרב רן רשף כל הרמות עמוד אינטרנט אדר תשע"ז
משחק Kahoot לפורים הרב רן רשף כל הרמות עמוד אינטרנט אדר תשע"ז
משחק flippity לפורים הרב רן רשף כל הרמות עמוד אינטרנט אדר תשע"ז
סרטון על מצוות היום של פורים הרב רן רשף - רשפי מורשת יסודיחטיבת ביניים ותיכון וידיאו אדר תשע"ז
מושגים ביהדות - פורים הרב שמואל כ"ץ יסודיחטיבת ביניים ותיכון קובץ וורד אדר תשע"ז
דפי הלכה תענית אסתר ופורים הרב ברוך פרקש יסודי קובץ וורד אדר א' תשע"ו
מבחן הלכות פורים ומגילת אסתר כיתות א'-ג' ת"ת בן פורת יוסף חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד אדר א' תשע"ו
חוברת פורים "ונהפוך הוא" עניני פורים, המגילה והלכה הרב יאיר נוסבכר חטיבת ביניים ותיכוןלמורים קובץ PDF אדר א' תשע"ו
מבחן הרב פורים לא ידוע   קובץ וורד אדר א' תשע"ו
הנחיות  להורים לתחפושות הרב יהודה גודשמיט בי"ס אור מנחם למורים קובץ וורד אדר א' תשע"ו
הנחיות  להורים ולתלמידים לתחפושות בפורים הרב שלמה לחיאני יסודילמורים קובץ וורד תשס"ו
שאלות חזרה נושאי פורים מקור לא ידוע    קובץ וורד אדר א' תשע"ו
נצחיות פורים ומגילת אסתר הרב שמואל כץ חטיבת ביניים ותיכוןלמורים קובץ וורד אדר א' תשע"ו
משלוח מנות דפי לימוד ושאלות הרב שמואל כץ חטיבת ביניים ותיכוןלמורים קובץ וורד אדר א' תשע"ו
איש יהודי - פעילות לכבוד פורים בנושא האחדות הרב משה עמיאל, ואהבת יסודי קובץ PDF אדר תשע"ג
מתנות לאביונים בחדר מורים הרב משה עמיאל, ואהבת   קובץ PDF אדר תשע"ג
פעילות לכיתה שעשועונים לפורים הרב משה עמיאל, ואהבת יסודי קובץ PDF אדר תשע"ג
פורים דפי עבודה ולימוד מי אמר אל מי ועוד הרב משה עמיאל, ואהבת יסודי קובץ PDF אדר תשע"ג
לימוד לפורים לחדר מורים הרב יורם כהן אור למורים קובץ וורד  
מבצע פורים לכיתה א' הרב חנניה מלכה חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד  
דף לימוד בנושא חייב איניש לבסומי הרב משה כוכב      
מבצע פורים ,   כולל לימוד מגילת אסתר בשאלות ותשובות, חידון ותפזורת.  הרב חנניה מלכה      

אודיו לפורים

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
33 האם בפורים שוכחים את הכל? הרב יונה גודמן למורים קובץ אודיו אדר תש"ע
133 אתגרי הורות ייחודיים בפורים  הרב יונה גודמן למורים קובץ אודיו  
132 פורים במשפחה כאתגר ייחודי הרב יונה גודמן למורים קובץ אודיו  
260 אתגרי חינוך הוריים בפורים הרב יונה גודמן למורים קובץ אודיו אדר ב' תשע"ו

הלכות פורים

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
מצוות יום הפורים - הלכות  בקצרה ושאלות לא ידוע     אדר א' תשע"ו
מצוות פורים לכיתה א', ציורים ותפזורת הרב חנניה מלכה חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד אדר א' תשע"ו
אגרת לחג הפורים הרב אריאל דימרי יסודי קובץ וורד אדר א' תשע"ו
דף לימוד הלכות פורים הרב מרדכי שוקרון ת"ת מעוז חיים חטיבה צעירה א-ב-ג   אדר א' תשע"ו
הלכות פורים - הרב מרדכי אליהו     קובץ וורד  
קיצור דיני פורים מתוך הלכות פורים של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ערך הרב משה עמיאל קובץ וורד
קיצור הלכות פורים הרב משה עמיאל - ואהבת יסודי קובץ PDF  
נכון/לא נכון לפורים, על קצש"ע מקור חיים סי' קי הרב דוד יפה יסודי קובץ וורד  
הלכה יומית נושא פורים הרב מוטי ורהפטיג   קובץ וורד
הלכה יומית נושא פורים תשס"ה הרב מוטי ורהפטיג   קובץ וורד אדר תשס"ה
מצוות היום פורים תדפיס מתוך הלכה יומית צבי האריס   קובץ PDF  

חידונים ומשחקים

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
מי רוצה להיות מיליונר צעירים הרב דוד יפה חטיבה צעירה א-ב-גיסודי מצגת אדר תשע"ח
חידות א'-ב' מגילת אסתר  |  תשובות הרב אחימאיר קלה יסודי קובץ וורד אדר תשע"ח
קנדי קרש פורים הרב דוד יפה יסודי מצגת אדר תשע"ח
חידת דיני פורים לא ידוע   קובץ וורד אדר א' תשע"ו
חידות א'-ב' מגילת אסתר  הרב יהודה ליבמן   קובץ וורד אדר א' תשע"ו
תעודה לחידון פורים הרב יהודה ליבמן   קובץ וורד אדר א' תשע"ו
חידון מגילת אסתר הרב שי לוי   מצגת אדר א' תשע"ו
מצגת חידון פורים הרב צביקה מנדל   מצגת  
מצגת חידון הלכות פורים (עם שאלות ותשובות), הרב אביה אלבה   מצגת  
מצגת בסיס לחידון פורים (ללא שאלות ותשובות) אתם מכניסים את השאלות שלכם. הרב אביה אלבה   מצגת  
מי רוצה להיות מיליונר? הרב יורם כהן אור   מצגת  
חידות א'-ב' פורים-מגילת אסתר הרב ירמי טאוב   קובץ וורד  
פיצוחים לפורים הרב אביה אלבה   מצגת  
חידות א'-ב' לפורים הרב משה עמיאל   קובץ וורד  
חידון פורים הרב יוסף אזולאי   מצגת  
שאלות לחידון מלא בנושא פורים הרב חנניה מלכה   קובץ וורד  
הכנת למשתתפים בחידון פורים הרב חנניה מלכה   קובץ וורד  
רביעיות לפורים הרב נעם גולדשטיין   קובץ וורד  
תפזורת מגילת אסתר הרב חנניה מלכה קובץ וורד

שמחה

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
חברותות בנושא השמחה הרב שי תפילין   קובץ וורד אדר א' תשע"ו
פורים שמחה ותחפושת הרב שמואל כץ חטיבת ביניים ותיכוןלמורים קובץ וורד אדר א' תשע"ו
שמחת פורים דפי לימוד ושאלות הרב שמואל כץ חטיבת ביניים ותיכוןלמורים קובץ וורד אדר א' תשע"ו
דף מקורות על השמחה הרב איתן כהן   קובץ וורד  
שמחת פורים הרב יורם כהן אור   קובץ וורד  
הבעות של תמיד בשמחה 1 הרב משה עמיאל - ואהבת   קובץ PDF אדר תשע"ג
הבעות של תמיד בשמחה 2 הרב משה עמיאל - ואהבת   קובץ PDF אדר תשע"ג
על שמחת פורים - פורים לנו – שכח את הכול?! הרב יונה גודמן - בעין חינוכית 55   קובץ וורד  

חזרה לראש העמוד

חיפוש פנימי באתר