פרומו פורים הרב גורן

שמירת הלשון

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד, שלא למטרות רווח. 

חטיבה צעירה א-ב-ג צעירים א'-ב'-ג'  |   יסודי יסודי ג'-ו'  |   חטיבת ביניים ותיכון חט"ב תיכון ומעלה  |למורים למורה ולהורה   |   כל הרמות כל הרמות 

שמירת הלשון

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
עמוד מידות כללי, כאן אתר רבני בתי הספר כל הרמות עמוד אינטרנט  
חומר על מסכת אבות- בעמוד המשנה אתר רבני בתי הספר כל הרמות עמוד אינטרנט
מידות בפרשת השבוע בעמוד פרשת השבוע אתר רבני בתי הספר כל הרמות עמוד אינטרנט
שיעור מקוון בהלכות שמירת הלשון אתר חמדת ימים, הרב אמנון פרנקל חטיבת ביניים ותיכון אייר תשע"ז
חברותות לשון הרע לא מדבר אלי גן -א' ואהבת - הרב משה עמיאל חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד אדר תשע"ז
חברותות לשון הרע לא מדבר אלי - ב'-ג' ואהבת - הרב משה עמיאל חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד אדר תשע"ז
חברותות לשון הרע לא מדבר אלי - ד'-ו' ואהבת - הרב משה עמיאל יסודי קובץ וורד אדר תשע"ז
תדפיס מתוך הלכה יומית תשע"א (צבי האריס) דיני אונאת דברים ולשון הרע תרשים עבירות שלעיתים נלוות ללשון הרע, תפילת הח"ח על שמירת הלשון צבי האריס יסודי קובץ PDF  
משחק מי רוצה להיות מיליונר על ההלכה היומית הנ"ל צבי האריס יסודי   מצגת  
רדיו עוזיאל - רדיון ממ"ד עוזיאל בנושא שמירת הלשון   יסודי  וידיאו   
חידון הלכה יומית חומר לכיתות א'-ב' חלק א'   חלק ב' הרב צבי קליין - בי"ס הראל בית שמש יסודי  קובץ וורד   
חידון הלכה יומית -חומר לכיתות ג'-ו' חלק א',   חלק ב' הרב צבי קליין - בי"ס הראל בית שמש  יסודי קובץ וורד
שאלות החידון   מצגת החידון הרב צבי קליין - בי"ס הראל בית שמש   יסודי   מצגתקובץ וורד  
על כח הדיבור לצוות הרב יפתיאל ויסקוט    למורים  קובץ וורד  אדר תש"ע 
שומר פיו ולשונו - על לשון נקיה הרב יורם כהן אור  יסודי  קובץ וורד   
תענית דיבור (אפשר להפעיל בשלושת ימי ההגבלה לקראת שבועות):  1.  הצעת תענית דיבור    2. הנחיות לתלמיד    3.   תעודה למשתתף       4.  מכתב להורים הרב יורם כהן אור יסודי  קובץ וורד   
מידות וערכים לימוד לספירת העומר לכיתות ג'-ד' הרב רועי צמיר  יסודי  קובץ וורד   
מידות וערכים, לימוד לספירת העומר לכיתות גבוהות יותר  הרב רועי צמיר יסודי  קובץ וורד   
ארבעה שבועות של לימוד בנושא מידותלשון נקיה, איסור הרמת יד, לשון הרע ועין טובה הרב אביחי רצון יסודי  קובץ וורד   
דפי הלכה הקשורים למידות בדפי הלכה היומית של הרב מוטי ורהפטיג הרב מוטי ורהפטיג  חטיבת ביניים ותיכון  עמוד אינטרנט   
שלוש המסננותעל לשון הרע, נ) שלח על ידי הרב יורם אור כהן (מקור לא ידוע)    מצגת