pirsum1

אירועים מיוחדים


    תנאי שימוש: לשימוש חינוכי בלבד ושלא למטרות רווח.  נא לציין את המקור. 
חטיבה צעירה א-ב-ג חטיבה צעירה א'-ב'-ג'          יסודי יסודי ג'-ו'           חטיבת ביניים ותיכון חטיבת ביניים תיכון ומעלה         למורים למורה
 ברכת החמה

תערוכה וירטואלית באתר הספריה לאומית - ברכת החמה

דף לימוד בנושא ברכת החמה, הרב יחיאל צור

לימוד חברותות ברכת החמה, הרב יהודה רוזנברג

חוברת הדרכה למורים לקראת ברכת החמה, הרב איתן כאדן

חידון מי רוצה להיות מיליונר- ברכת החמה וברכת האילנות, הרב חנניה מלכה

דיני ברכת החמה מנוקד, תדפיס מתוך הלכה יומית (צבי האריס)

ברכת החמה, נוסח קצר לתלמידים

מצגת  סבר לברכת החמה, הרב משה מימון

מרכז למידה ברכת החמה - (חלק מהחומר קיים כבר בחוברת הגדולה, ראה בהמשך)

הורדת המרכז המלא בקובץ זיפ   אדר תשס"ט

קבצי המרכז:  1  משחק מסלול הלכות ברכת החמה,  2  דפי עבודה ומקורות, 3  שיר שמש קלוז, 4  מדרש תמונה,  5  משחק הזיכרון החמה בתנ"ך,  6  משחק משמעות ברכת החמה,  7  נוסחי ברכת החמה,  8  משימה בעזרת מחשבון

מצגת הסבר לברכת החמה באנגלית (הלינק הוא לאתר חיצוני, מצגת נפלאה בנושא, אנחנו בודקים אפשרות של תרגום) - הרב דוד ודבורה כץ  (קובץ גדול, כ- 35 מגה)  אדר תשס"ט

סיכום דיני ברכת החמה - מנוקד, תדפיס מתוך ההלכה היומית, צבי האריס,  אדר תשס"ט

חוברת גדולה ומפורטת על ברכת החמה, רבנים ממחוז דרום,  שבט תשס"ט

מצגת הסבר לברכת החמה, הרב אביה אלבה , שבט תשס"ט

חוברת הדרכה לברכת החמה (באנגלית), הרב דוד כץ  אדר תשס"ט

נוסח ברכת החמה, שלמה (?)

 

רבני בתי הספר עם תושבי שדרות

מצגת על המצב בשדרות (קרוב ל- 7 מ"ב)
שדרות האדומה- מרכז האומה- הרב מאיר סיאני על הביקור בשדרות, אדר תשס"ח
תמונות מביקורם של כ- 30 רבני בתי ספר בשדרות בער"ח אדר ב' תשס"ח.

 עופרת יצוקה

קביעת הרבנים הראשיים לישראל- שבת בשלח  תשס"ט- שבת הודיה על ניסי מבצע עופרת יצוקה
מי שברך לפצועי צה"ל ממבצע עופרת יצוקה, הרבנות הראשית לישראל

להכיר את עזה - מצגת, הרב רועי צמיר

תפקיד הרב בניחום אבלים שאינם מוכרים לו, הרב יונה גודמן, עצות לשיחה ולהושטת עזרה

בעין חינוכית על מבצע עופרת יצוקה, הרב יונה גודמן

ראשי פרקים לניהול שיחה עם תלמידים בעת חירום דרך הטלפון, הרב יונה גודמן

תפילה לתושבי הדרום ולחיילי צה"ל- הרב שמואל אליהו (מנוקד ע"י צ.ה.)

מלחמת אור וחושך, על עופרת יצוקה ודגן ורטמן הי"ד- הרב דוד יפה

טבלת מצוות- איך אני יכול לעזור במלחמה- הרב אלעד יור"ב

תפילה אישית בעת מלחמה (לתלמידים)- הרב אלעד יור"ב

 

 

 הגירוש מגוש קטיף

 

 

מקורות להפעלות ולעיון

 חומר שנשלח ליועצות בתי הספר על ידי הגב' יעל להמן, יועצת בכירה במחוז.  (בפורמט וורד)    היום שאחרי       הנחיות למנהלים

מאמר מפורט ומחזק של הרב משה צוריאל שליט"א באתר ישיבה.  שבע יפול צדיק, וקם

מקורות לעיון בנושא צדיק ורע לו - חלק א'חלק ב', הרב מוטי ורהפטיג

בירור אמוני בעקבות ההתנתקות, הרב מוטי ורהפטיג

 

חוברות:

 1.   בגובה העיניים, ליקט וערך יונה גודמן, הוצאת מחלקת ההדרכה של בני עקיבא.  (חוברת מודפסת)

2.   חזק ויאמץ לבך, הרב ש. יוסף וייצן, רב הישוב פסגות, הוצאת משפחת וייצן. (מאמרים על אמונה וישוב הארץ מהשעות הקשות של האינטפדה)  (חוברת מודפסת)

3.   עם ישראל חי, מבט אמוני בשעת משבר, (חלק עיוני\תורני, הפעלות), מנהל החינוך הדתי.   חוברת זו ניתנת להורדה בחינם מאתר דעת (בפורמט PDF)

 http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/emuna.pdf

 

הפעלות נוספות:

מנהל חברה ונוער, פעילויות ליצירת אמפתיה, להכרת האנשים והישובים, לניהול דיון ולביטוי רגשות.  http://noar.education.gov.il/main/upload/miscell/nituk.htm

חיפוש פנימי באתר

Loading