שמיטה תשע"ה

מצאתם קישורים שאינם פעילים?  נא להודיע: tzvi@halachayomit.com 

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד ושלא למטרות רווח.  יש לציין את המקור. 

  

 אוסף פרטים על חומרים, הפעלות, הצגות, מרכזי מבקרים ועוד לשנת תשע"ו:  הקהל, שמיטת כספים, הרב והרבנית קאפח ועוד...   יש לכם משהו להוסיף? צרו קשר במייל  - מסמך גוגל דוקס מתעדכן, אלול תשע"ה

אוסף פרטים על חומרים, הפעלות, הצגות, מרכזי מבקרים ועוד לשמיטה יש לכם משהו להוסיף? צרו קשר במייל  - מסמך גוגל דוקס מתעדכן   אב תשע"ד

 

 

לסוף שנת השמיטה- שמיטת כספים והקהל:

 

הקהל וזכר למצוות הקהל

 

 

שמיטת כספים

 

שמיטה תשע"ה

 

הערכות לשמיטה

 

 

 

דיני שמיטה

 

מצגות

ביבליוגרפיות שמיטה למקצועות שונים - הרב שמואל כץ - תמוז תשע"ד

 

טעמי שמיטה

 

חומר כללי

 

 

 

חידונים ומבחנים

 

מהנעשה בשטח

 

 

שאלות ותשובות 


שאלות אלו נלקחו מ"פינת השמיטה" שהופיעו בדפי פרשת השבוע של בתי הספר דרך יהודית בדולב ורמת מודיעים בחשמונאים בשמיטת תשס"א
אלו הכנות יש לעשות לקראת שנת השמיטה?
מהי "תוספת שביעית"?
מתי חלים דיני שמיטה?
כיצד ניתן לדעת שהשנה היא שנת שמיטה?
האם כולם מסכימים שהשנה היא שנת שמיטה?

אלו הכנות יש לעשות לקראת שנת השמיטה
1. מכיון שבשנת השמיטה אסור לבצע פעולות רבות בגינה, יש להתכונן כבר היום לשמיטה. רצוי להתייעץ עם גנן שומר מצוות לגבי גיזום, דישון ופעולות נוספות שאפשר לעשותן לפני שנת השמיטה, כדי להמעיט את הצורך לטפל בגינה במשך שנת השמיטה. 2. מי שרוצה לשתול או לזרוע לפני שנת השמיטה צריך לברר עד איזה תאריך מותר לעשות כן. לדוגמא, אין לשתול עצי פרי לאחר ט"ז אב שלפני השמיטה! 3. ההכנה החשובה ביותר היא: ללמוד דיני שמיטה!

space bar


מהי "תוספת שביעית"?
השאלה- בשבוע שעבר למדנו כיצד יש להתכונן לשנת השמיטה, ושאסור לשתול ולזרוע עוד לפני תחילת שנת השמיטה. האם זהו "תוספת שביעית"? תשובה- לשמיטה יש "תוספת שביעית". זוהי תקופה שמוסיפים על שנת השמיטה, ומקדימים ואוסרים מספר מלאכות מלפני שנת השמיטה. דין זה הוא "הלכה למשה מסיני", זאת אומרת- היא לא כתובה בתורה, אבל ה' מסר אותו למשה בהר סיני. חכמים אף הוסיפו לתקופת ה"תוספת שביעית". חשוב לדעת, שתוספת שביעית חלה רק בזמן שיש בית מקדש! בזמן הזה אין דין תוספת שביעית! למרות זאת, עדיין אסור לעשות מלאכות מסויימות לפני שנת השמיטה, אבל מסיבות אחרות.

space bar


מתי חלים דיני שמיטה?
חלק ממצוות השמיטה אשר חלות מיד לאחר ראש השנה הן: 1. איסור מלאכה. אסור לעבוד את האדמה. פעולות מסויימות מותרות אם הן נעשות כדי לקיים את העץ\הפירות. בכל מקרה יש לברר את הדין. 2. קדושת שביעית- קדושת שביעית חלה על חלק מהירקות מיד לאחר ראש השנה. ניתן למצוא רשימה מפורטת של דברים אשר יש בהם קדושת שביעית מיד לאחר ראש השנה בסוף החוברת "מדריך שמיטה לצרכנים של מכון התורה והארץ. מותר לאכול פירות שביעית רק בדרך שרגילים לאכלם ואסור להשתמש בהם לצרכים אחרים מלבד אכילה. (אין כאן מקום לפרט את כל הדינים הרלוונטים…) את השאריות של פירות שביעית אין לזרוק לפח, אלא להניח במקום מיוחד (פח שביעית) עד שהם ירקבו.

space bar


חשבון שנת השמיטה- כיצד ניתן לדעת שהשנה היא שנת שמיטה?
סימן קל לחשב את שנות השמיטה הוא לחלק את הערך המספרי של השנה לשבע. למשל, אם ניקח תשס"א- 5761, ונחלק מספר זה ל- 7 נקבל מספר שלם: 823. כל שנה שמתחלקת בשלימות למספר 7 היא שנת שמיטה. חשוב לציין שחשבון זה הוא מקרי, כי חשבון שנות השמיטה לא החל בבריאת העולם (ועוד היו שנות יובל באמצע שהתווספו על החשבון).   (חשבון זה הוא מהשמיטה הקודמת, השמיטה הנוכחית היא בשנת תשס"ח אבל החשבון עדיין נכון, רק שנקבל את המספר 824).

space bar


האם כולם מסכימים שהשנה היא שנת שמיטה?
פעם (ולא לפני כל כך הרבה זמן) היו חילוקי דעות בין הפוסקים לגבי קביעת שנת השמיטה. היו ארבע שיטות (!) לחישוב שנת השמיטה. היום דעת הגאונים והרמב"ם התקבלה על כולם, ובשנת תשס"ח כולם שומרים שמיטה. 

 

 

לקבלת עדכונים במייל מאתר זה נא לשלוח בקשה, כמו כן חומר על השמיטה (וכל נושא תורני אחר) יתקבל לאתר בשמחה.  נא לשלוח את החומר ל:   tzvi@halachayomit.com


 

 

חומר חשוב מאתרים אחרים:


פולמוס השמיטה:  כרוזים ומסמכים היסטוריים, כולל מסמכים מקוריים, באתר הספריה הלאומית


שמיטה באתר מכון התורה והארץספרי שמיטה און ליין

באתר hebrewbooks.org

שבת הארץ - הראיה זצ"ל

דבר השמיטה - הרב משה צבי נריה זצ"ל

קונטרס השמיטה - הרידב"ז זצ"ל

כתבי מעדני ארץ - הגרש"ז אויערבך זצ"ל

מעדני ארץ - הגרש"ז אויערבך זצ"ל

שיטות הגידול החדשות המסייעות לשמירת השמיטה בתקופפתנו - הרב יואל שוורץ שליט"א

באתר דעת

שבת לארץ, על מצוות שמיטה לבתי הספר היסודי - רחל אופנהיימר

 

מכתבי ועדת השמיטה של הרבנות הראשית לישראל לשמיטה תשע"ה  אב תשע"ד

 

מכתבי ועדת השמיטה של  הרה"ר לישראל שמיטה תשס"ח (מהשמיטה הקודמת!)

 

 

חזור לראש העמוד\ עמוד ראשי\ דפי עבודה וחומר כללי\ תחרויות ומבצעים \ חדר מורים \ לינקים

לעילוי נשמות
עוזיאל בן ישראל ואסתר בת יהודה אריה האריס

וצבי יוסף בן משה אהרן ואסתר דבורה לרנר


This site designed by Tzvi Harris
© (1999) 5759- (2015) 5776 Halacha Yomit for day schools