MargalNati\NMShoftimsummerreview.doc

בס"ד

עבודת רב בית ספר- דפי לימוד ועבודה (כולל חוברות לחופשות)

 

בדף זה מרוכזים חומרים שונים הקשורים לעבודת רב בית הספר. כל הזכויות שמורות. אפשר להשתמש בחומרים שימוש לא-מסחרי, בתנאי שיצויין שם המחבר, "כל הזכויות שמורות" וכתובת האתר. אם אתם רוצים לשתף אחרים בחומרים אשר הכנתם אפשר לשלוח אותם ל: tzvi@halachayomit.com לפרסום באתר.
חלק מהקבצים להורדה הם בפורמט אקרובט (pdf). ניתן להוריד את התכנה (Acrobat Reader) בחינם מאתר חברת אדובי: www.adobe.com


עמוד ראשי חוברות עבודה | מידות | תרגילים לפרוייקט השו"ת | חגים | ברכות | נושאים כלליים | המבחן הארצי בדינים

תרגילים לפרוייקט השו"ת

או: קנינו את פרוייקט השו"ת לבית הספר, מה עושים עם זה?
תרגילים אלו נשלחו על ידי לאה אונגר מישיבת
אור תורה סטון לבנים. כל המעונין לסייע בעריכת חוברת תרגילים מעין אלה מוזמן ליצור קשר.

תכנית ללימוד גדולי ישראל- הרב עמירם אלבה

 

חומר לחופשות

 

מידות

חזרה לראש העמוד

ברכות

 

חזרה לראש העמוד

חגים וראש חודש


עמוד ראשי
חזור לראש העמוד l עמוד ראשי l דפי עבודה וחומר כללי l תחרויות ומבצעים l חדר מורים l לינקים

לעילוי נשמות
עוזיאל בן ישראל ואסתר בת יהודה אריה האריס

וצבי יוסף בן משה ואסתר דבורה לרנר


This site designed and maintained by Tzvi Harris
© (1999) 5759- (2007) 5767 Halacha Yomit for day schools