הלכה לכיתה ו'

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד, שלא למטרות רווח.  ושלא למטרות רווח.  נא לציין את המקור. 

בעמוד זה מרוכז חומר לפי תכנית הלימודים החדשה בהלכה לכיתה ו'

חומר על תלמוד יתקבל לאתר בשמחה.  נא לשלוח את החומר ל: tzvi@halachayomit.com
חטיבה צעירה א-ב-ג חטיבה צעירה א'-ב'-ג'          יסודי יסודי ג' - ו'          חטיבת ביניים ותיכון חטיבת ביניים תיכון ומעלה       למורים למורה

כללי

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
תכנית הלימודים בהלכה אתר המפמ"ר למורים עמוד אינטרנט שבט תשע"ז
מדריך למורה באתר הלכה לתלמיד הלכה לתלמיד הרב עמוס מימון למורים עמוד אינטרנט שבט תשע"ז

חומרי הוראה/למידה

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
הלכות צדקה מותאם מיצ"ב הלה עשור יסודי מצגת שבט תשע"ז
הלכות הלוואה מותאם מיצ"ב הלה עשור יסודי מצגת שבט תשע"ז
משחק אחד נגד מאה חזרה הלכה למבחן המפמ"ר קוד משחק 3671 ימים נוראים, הזכרת גשמים והבדלה תמר חדד יסודי עמוד אינטרנט שבט תשע"ז
מצגת על דיני ישיבה בסוכה לכיתה ו' תמר חדד   מצגת שבט תשע"ז
      קובץ וורד טבת תשע"ז
      קובץ וורד טבת תשע"ז
      טבת תשע"ז
      קובץ וורד טבת תשע"ז
         
      מצגת טבת תשע"ז
      קובץ וורד טבת תשע"ז
      קובץ וורד טבת תשע"ז
      קובץ וורד טבת תשע"ז
      קובץ וורד טבת תשע"ז

חיפוש פנימי באתר