פרשת השבוע באתר רבני בתי הספר פרסום 3

הרב מאיר יהודה גץ - דמות החמ"ד תשע"ח

הרב גץ  הרב גץ  הרב גץ     
כמה תמונות של הרב גץ. כל התמונות מאוסף התצלומים הלאומי.. שימו לב שהשימוש בהם לפי התנאים שלהם. לחצו על התמונה לקבלת התמונה בהגדלה.
קרדיט צלמים מימין לשמאל: הרב עם נשיא זמביה, צלם: אבי אוחיון. הרב עם קנצלר אוסטריה, צלם: אבי אוחיון. הרב מנשק דגל ימית שנה לאחר פינוי ימית, צלם: גיל גולדשטיין.    

    תנאי שימוש: לשימוש חינוכי בלבד ושלא למטרות רווח.  נא לציין את המקור. 

מה בעמוד זה?   תכניות ותכנונים דפי לימוד, עבודה, חידות | תמונות מידע במצגות וקבצים  | סיפורים | מהעיתונות ומאמרים על הרב גץ סרטונים | באתרים אחרים  |
חטיבה צעירה א-ב-ג צעירים א'-ב'-ג'  |   יסודי יסודי ג'-ו'  |   חטיבת ביניים ותיכון חט"ב תיכון ומעלה  |למורים למורה ולהורה   |   כל הרמות כל הרמות 

תכניות ותכנונים

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
לקט פעילויות, הצגות, הרצאות, ספרים ועוד בנושא הרב והרבנית גץ ושבעים שנה למדינת ישראל, מתעדכן אתר רבני בתי הספר למורים אב תשע"ז
בגיצי התורה המאירה - ספר החמ"ד שער א' מבוא החמ"ד למורים כסלו תשע"ח
בגיצי התורה המאירה - ספר החמ"ד שער ב' הכשרת הלבבות למורים וצוותי הוראה החמ"ד למורים כסלו תשע"ח
בגיצי התורה המאירה - ספר החמ"ד שער ג' חינוך חברתי ערכי החמ"ד למורים כסלו תשע"ח
בגיצי התורה המאירה - ספר החמ"ד שער ד' תחומי הדעת החמ"ד למורים כסלו תשע"ח
בגיצי התורה המאירה - ספר החמ"ד שער ה' אוכלוסיות ייחוסיות החמ"ד למורים כסלו תשע"ח
בגיצי התורה המאירה - ספר החמ"ד שער  ו' גני ילדים החמ"ד למורים כסלו תשע"ח
הרב גץ - סקירה קצרה לחדר מורים לימי היערכות הרב ישראל ויסקוט כל הרמות מצגת אב תשע"ז
         

תמונות מידע במצגות וקבצים על הרב

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
7 סיפורים חתוכים - המשך הסיפור בקוד  QR לפעילות - התלמידים מנחשים מה קרה בהמשך הרב רועי כהן יסודי קובץ וורד ניסן תשע"ח
דף עבודה לכתיבת המשך הסיפורים לפני שקוראים את המשך הסיפור הרב רועי כהן יסודי קובץ וורד ניסן תשע"ח
לכתות א' - המחנך  ערך והנגיש הרב גלעד קופמן פעילות מיוחדת על הרב גץ. ניתן בשמחה להשתמש תוך הקפדה על זכויות יוצרים. חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד ניסן תשע"ח
לכתות ב' -  קליטת עליה ערך והנגיש הרב גלעד קופמן פעילות מיוחדת על הרב גץ. ניתן בשמחה להשתמש תוך הקפדה על זכויות יוצרים. חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד ניסן תשע"ח
לכתות ג' - איש אשכולות - פעילות מכוונת למחשב לכל תלמיד ערך והנגיש הרב גלעד קופמן פעילות מיוחדת על הרב גץ. ניתן בשמחה להשתמש תוך הקפדה על זכויות יוצרים. חטיבה צעירה א-ב-ג קובץ וורד ניסן תשע"ח
 לכתות ד' וה' - שותפות למצוות ערך והנגיש הרב גלעד קופמן פעילות מיוחדת על הרב גץ. ניתן בשמחה להשתמש תוך הקפדה על זכויות יוצרים. יסודי קובץ וורד ניסן תשע"ח
לכתות ו' - מגש הכסף ערך והנגיש הרב גלעד קופמן פעילות מיוחדת על הרב גץ. ניתן בשמחה להשתמש תוך הקפדה על זכויות יוצרים. יסודי קובץ וורד ניסן תשע"ח
דף עבודה על פתק הקבלות האישיות של הרב גץ הרב רועי כהן יסודי קובץ וורד אדר תשע"ח
בעקבות הרב גץ במעגל השנה - דפי פעילות מתאים לפעילות בחוברת בגיצי התורה המאירה (ראה למעלה קישורים לחוברת) מסביב למעגל השנה עמ'  71  84 
וורד    PDF
הרב יוחאי חלפון יסודי קובץ וורד אדר תשע"ח
שיעור פתיחה, מצגת לשיעור פתיחה, דף תולדות חייו של הרב גץ, הלה עשור, חמ"ד רננות באר שבע יסודי קובץ וורדמצגת אדר תשע"ח
בינגו הרב גץ הרב ישראל ויסקוט, רצוי לצרף דף סיפור שחורז את כל ההגדרות יסודי קובץ וורד אדר תשע"ח
מרכז למידה על הרב גץ: דף הסבר ליום שיא, כרטיסיות לתחנות יום שיא דף מלווה פעילות חתנות,  תמונה גדולה תחנות חייו תפזורת יומן הכותל להדפסה על דף גדול הרב יהושע כהן, חמ"ד דביר, אשדוד יסודי קובץ וורד מרחשוון תשע"ח
הלכות לכבודה של תורה - לספר התורה המיוחד של הרב גץ שעובר בין המוסדות השנה הרב אבי גיסר - חמ"ד      
עין טובה והרב גץ דף לימוד משפחתי הרב עמיחי שהם יסודי קובץ וורד מרחשוון תשע"ח
 שאלות על מרכז הלמידה של מכון מופת - הרב מאיר יהודה גץ פלקטים 1 - 13 הרב אריאל ברנדר יסודי קובץ וורד מרחשוון תשע"ח
תפזורת הרב גץ - תחונות בחייו הרב ישראל ויסקוט יסודי קובץ וורד תשרי תשע"ח
הרב גץ ושבעים למדינת ישראל הרב שלום פינצובר      
הרב גץ - לימוד חברותות שליחות וענווה הרב נתנאל ברנע יסודי קובץ וורד אלול תשע"ז
היכרות עם הרב גץ א ב ואהבת הרב משה עמיאל חטיבה צעירה א-ב-ג אלול תשע"ז
היכרות עם הרב גץ ג ו ואהבת הרב משה עמיאל יסודי אלול תשע"ז
תמונות הרב גץ לתעודות זהות ואהבת ואהבת הרב משה עמיאל יסודיחטיבה צעירה א-ב-ג אלול תשע"ז
הרב גץ - מצגת חלק א' הרב ישראל ויסקוט כל הרמות מצגת אב תשע"ז
הרב גץ - מצגת חלק ב' הרב ישראל ויסקוט כל הרמות מצגת אב תשע"ז
         

סיפורים

ברכת ספירת העומר של אבא בתו של הרב גץ, לילי הורוביץ-גץ יסודי קובץ וורד ניסן תשע"ח
ניקיון בגדי הפסח של אבא בתו של הרב גץ, לילי הורוביץ-גץ יסודי קובץ וורד ניסן תשע"ח
שלושה סיפורים ליום השואה בתו של הרב גץ, לילי הורוביץ-גץ יסודי קובץ וורד ניסן תשע"ח
הצגה על הרב גץ יהל לוגסי יסודי קובץ וורד ניסן תשע"ח
16 סיפורים שערך הרב יהודה רוזנברג בקבצים נפרדים        
אז מה אתם רוצים לעשות? הרב יהודה רוזנברג חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד אב תשע"ז
אז מה המנהג שלי? הרב יהודה רוזנברג חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד אב תשע"ז
אינני יודע אם אוכל בשבוע הבא הרב יהודה רוזנברג חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד אב תשע"ז
אפילו חתן יוצא מחופתו 1 הרב יהודה רוזנברג חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד אב תשע"ז
אפילו חתן יוצא מחופתו 2 הרב יהודה רוזנברג חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד אב תשע"ז
אפילו חתן יוצא מחופתו 3 הרב יהודה רוזנברג חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד אב תשע"ז
בני אהובי אבנר הרב יהודה רוזנברג חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד אב תשע"ז
גנבו לי 300 דולר הרב יהודה רוזנברג חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד אב תשע"ז
הכנסת אורחים הרב יהודה רוזנברג חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד אב תשע"ז
יש לנו אורחים או אחים חדשים? הרב יהודה רוזנברג חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד אב תשע"ז
להתאמן בירי בנשק הרב יהודה רוזנברג חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד אב תשע"ז
להתגייס לצבא הרב יהודה רוזנברג חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד אב תשע"ז
למה צריך שישה כבשים? הרב יהודה רוזנברג חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד אב תשע"ז
לשמוח או להתאבל? הרב יהודה רוזנברג חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד אב תשע"ז
מה עושים עם הרמאים? הרב יהודה רוזנברג חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד אב תשע"ז
מי צריך להתפלל בכותל? הרב יהודה רוזנברג חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד אב תשע"ז
12 סיפורים על הרב גץ הרב יהושפט ויעל אוריין כל הרמות קובץ וורד אב תשע"ז
סיפורים על הרב גץ בהתאמה לנושאי 'מפתח הל"ב מתוך אמונה' סיפור ענווה ושליחות שלח הרב ישראל ויסקוט, מתוך הספר 'רב הכותל' של שמחה רז והמשפחה. מתאים ל'לוח הרב', מתחלף בחודשים השונים. יסודי קובץ וורד אב תשע"ז
    חטיבה צעירה א-ב-גיסודי קובץ וורד  

מהעיתונות ומאמרים על הרב גץ

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
דברים לזכרו של הרב גץ הרב יצחק בן יוסף באתר מורשת למוריםחטיבת ביניים ותיכון אייר תשע"ז
על מקובל על כולם ללא קמיעות וללא ניסים הרב אלי קפלן - אתר סרוגים למוריםחטיבת ביניים ותיכון אייר תשע"ז
מה כתב הרב גץ לעצמו בפתק אישי? ערוץ 7 למוריםחטיבת ביניים ותיכון קובץ אודיו אייר תשע"ז
לוחם על משמרת הקודש - הרב גץ הרב אליעזר מלמד באתר ישיבה למוריםחטיבת ביניים ותיכון אייר תשע"ז
    כל הרמות  

סרטונים ואודיו

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
הולכים לפני המחנה - הרב גץ ערוץ 20 - ערוץ 7 כל הרמות תשרי תשע"ח
סרטון על הרב גץ מכנס החמ"ד חמ"ד כל הרמות תשרי תשע"ח
איש האמונה - הרב גץ סרטו של אדיר זיק - ביוטוב יסודי אייר תשע"ז
עוד סרט על הרב גץ אדיר זיק ומשה אלפי - ביוטוב כל הרמות אייר תשע"ז
סיפורו של הרב מאיר יהודה גץ ערן ודוד גלאור ביוטוב   אייר תשע"ז
הרב גץ על ארון הברית סרטון קצר ביוטוב  כל הרמות אייר תשע"ז
יפה גץ על הרב והרבנית גץ בית הרב גץ - ביוטוב יסודי אייר תשע"ז
יום עיון בנושא הרב גץ (ארוך) הקרן למורשת הכותל ביוטוב   אייר תשע"ז
הרב גץ בכותל סרטון קצר יוטוב כל הרמות אייר תשע"ז
על הרב גץ האור היומי קובץ אודיו אייר תשע"ז

באתרים אחרים

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
  מנהל החמ"ד למורים אייר תשע"ז
הרב שרקי על הרב גץ אתר הרב שרקי חטיבת ביניים ותיכוןלמורים אייר תשע"ז
הרב שאר ישוב כהן על הרב גץ באזכרה לרב גץ אתר ישיבה חטיבת ביניים ותיכון למורים אייר תשע"ז
הרב מאיר יהודה גץ בויקיפדיה ויקיפדיה כל הרמות אייר תשע"ז
הרב מאיר יהודה גץ באתר ויקישיבה ויקישיבה כל הרמות   אייר תשע"ז
ישיבת המקובלים בית אל באתר ויקישיבה ויקישיבה כל הרמות    אייר תשע"ז
בית הרב גץ אתר בית הרב גץ   אייר תשע"ז
בית הרב גץ בפייסבוק בית הרב גץ אייר תשע"ז
70 למדינת ישראל

חיפוש פנימי באתר

Loading