ספר שמואל

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד, שלא למטרות רווח. 

 

ספר ערכים ומידות במקרא, באדיבות הרב יצחק עמרני. 

הערה של הרב עמרני: מותר להעתיק מהספרים האלו חומרים לצורך שימוש מקומי בביה"ס או בבית בלבד לא לשימוש מסחרי, אך בתנאי שמציינים בגוף הדף המועתק את מקור החומר, כדלהלן: לקוח מהספר ערכים ומדות במקרא - יצחק עמראני. כל הזכויות שמורות
ערכים ומידות  במקרא: יהושע, שופטים, שמואל ומלכים
ביאורי מילים, תפילת חנה, הרב ארז אוחיון, כסלו תשע"א

אישיותו של דוד, עבודה, הרב ארז אוחיון, כסלו תשע"א

חזרה שמואל פרקים ח', ט', י', הרב ארז אוחיון, כסלו תשע"א

חזרה שמואל פרק ט', הרב ארז אוחיון, כסלו תשע"א

חזרה שמואל ב' פרקים א'-ד', הרב ארז אוחיון, כסלו תשע"א

חזרה שמואל ב' פרקים ו'-ט'-י"א-י"ב, הרב ארז אוחיון, כסלו תשע"א

נקודות למורה בהוראת ספר שמואל א', הרב רועי צמיר

מבדק לשינון תפילת חנה, הרב משה כוכב

מבדק לשינון קינת דוד, הרב משה כוכב

דף לימוד ועבודה לפרק י"ג, ציפי יעקבי

דף חזרה ספר שמואל א', הרב משה כוכב

קבצים שנשלחו בעילום שם

דף חזרה פרק א'

דף חזרה פרקים ד'-ז'

דף עבודה פרק ז'