פרומו הרב והרבנית גורן פרסום 3

משנה כיתה ו' - תכנית הלימודים החדשה

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד ושלא למטרות רווח.  נא לציין את המקור.    הערות חשובות:   החומר כאן קשור למסכתות ולנושאים שבתכנית הלימודים החדשה של כיתות ו'.   חלק מהחומר קשור למשניות ולפרקים ולתכנים שאינם בתכנית הלימודים. התאריך שמופיע הוא תאריך ההעלאה לאתר. כללי אתר המפמ"ר הרב יהודה זולדן תכנית הלימודים במשנה מסכת פסחים

דפי עבודה משנה בהבנה (בעמוד נפרד)

משניות בהירות כיתה ו' אתר מלווה

 

מערך ללימוד משנה מסכת פסחים פרק א' הרב דור דוייב

מבחן פסחים פרק א' - הרב נדב טחובר, אב תשע"ה

מבחן בפסחים פרק ב' משניות ה'-ח' - הרב נדב טחובר, אב תשע"ה

דף עזר לפסחים פרק ב' משנה ה' - תרומות ומעשרות - הרב נדב טחובר, אב תשע"ה

פסחים פרק ט'  משנה ז' - דף העברת שיעור להדפסה,   דף העברת שיעור, דף עבודה,  הרב אמיר בראון, אב תשע"ה

פסחים פררק ט' משנה ח' -   דף העברת שיעור, דף העברת שיעור להדפסה,  הרב אמיר בראון, אב תשע"המסכת בבא קמא

שיעורים מקוונים במשנה בבא קמא - הרב אמנון פרנקל

הקובץ כתב/ערך/שלח רמה סוג עלה לאתר
שיעור מקוון בבא קמא פרק ג' הרב אמנון פרנקל, אתר חמדת ימים יסודיחטיבת ביניים ותיכון אייר תשע"ז
שיעור מקוון בבא קמא פרק ה' הרב אמנון פרנקל, אתר חמדת ימים יסודיחטיבת ביניים ותיכון אייר תשע"ז
שיעור מקוון בבא קמא פרק ו' הרב אמנון פרנקל, אתר חמדת ימים יסודיחטיבת ביניים ותיכון אייר תשע"ז
שיעור מקוון בבא קמא פרק ז' הרב אמנון פרנקל, אתר חמדת ימים יסודיחטיבת ביניים ותיכון אייר תשע"ז
שיעור מקוון בבא קמא פרק ח' הרב אמנון פרנקל, אתר חמדת ימים יסודיחטיבת ביניים ותיכון אייר תשע"ז

מבחן ב"ק פרק ב' משניות א'-ג', הרב נדב טחובר,  אב תשע"ה

 

דפי לימוד ועבודה למסכת בבא קמא, הרב חיים קן
הפרק המשניות
פרק א' משנה א', משנה ד'
פרק ב' משנה א', משנה ב', משנה ג', משנה ו'
פרק ג' משנה א'. משנה ב'
פרק ה' משנה ו'
פרק ז' משנה א', משנה ז'
כללי מבוא1,   מבוא 2
מבחן וחזרה דף חזרה על לקט משניות דף תשובותמבחן ללקט.

חיפוש פנימי באתר

Loading