ספר יהושע

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד, שלא למטרות רווח. 

 

ספר ערכים ומידות במקרא, באדיבות הרב יצחק עמרני. 

הערה של הרב עמרני: מותר להעתיק מהספרים האלו חומרים לצורך שימוש מקומי בביה"ס או בבית בלבד לא לשימוש מסחרי, אך בתנאי שמציינים בגוף הדף המועתק את מקור החומר, כדלהלן: לקוח מהספר ערכים ומדות במקרא - יצחק עמראני. כל הזכויות שמורות
ערכים ומידות  במקרא: יהושע, שופטים, שמואל ומלכים


משחק כיבוש הארץ באתר מכון התורה והארץ, אדר א' תשע"ו

מבדקים נוספים כחלק מחוברת מבדקים של הרב ניסים כהן בעמוד התנ"ך

קבצים של הרב יקהת רוזן על ספר יהושע:

דפי עבודה דפי חזרה מבחנים אחר
פרק א' (מינוי יהושע) דף חזרה א'-ח' מבחן א'-ח'

תכנית שנתית

להוראת ס' יהושע

פרק א' (2) דף חזרה ט'-י"ג מבחן ט'-י"ג מלכי כנען
פרק ב' דף חזרה י"ג-כ"ד מבחן י"ג-כ"ד מפת הנחלאות
פרק ג'

בחלק מדפי העבודה החומר

מופיע פעמיים או יותר

כדי לחסוך בצילומים

מפת השבטים

powerpoint

פרק ד' בינגו יהושע
גזור והדבק ד'-ה' פזל סקירה היסטורית
פרק ה' (1) משחק ניסי יהושע
פרק ה' (2)      
פרק ז'

תודה לרב יקהת רוזן

ששלח את החומר

 

 
פרק ח'  
פרק י'  
פרק כ"א      
פרק כ"א-כ"ב רמה א'      
פרק כ"א-כ"ב רמה ב'