ספר ירמיהו

תנאי שימוש:  לשימוש חינוכי בלבד, שלא למטרות רווח. קבצים של הרב אריה זומר.

שיעור הקדמה

ירמיהו א' דף
פרק א' דף עבודה
פרק ב' דף
פרק ג' סיכום
פרק ג' - ד' סיכום
פרקים ג' - ד'
פרקים ה' - ו'
פרק ז' דף ותשובות
ירמיה פרק ח'
ירמיה פרק ט'
פרק י' הקדמה
פרק י'

מבחן הקדמה א' - י'
מבחן הקדמה א' - י' 2

פרקים י"א - י"ב
ירמיה פרק י"ג
ירמיה פרקים י"ד - ט"ו
פרקים י"ד - ט"ו
ירמיה ט"ו השלמה
פרק ט"ו - ט"ז
פרק י"ז

חידון ספר ירמיה
מי רוצה להיות מיליונר א' - י"ג
מי רוצה להיות מיליונר

מבחן פרקים י"א - כ'
 פרק י"ח
פרק י"ח - י"ט
פרק כ' דף שאלות
פרק כ' משמעות השם ושינוי שם
פרק כ' שאלות ותשובות
פרק כ' תכנים
פרק כ' תשובות
פרק כ"א
פרק כ"ב
פרק כ"ג
פרק כ"ד
פרק כ"ה
(אייר תשע"ו)
פרק כ"ו
פרק כ"ז
פרק כ"ט
פרק ל'
פרק ל"א
פרק ל"ב
פרק ל"ג
פרק ל"ד
פרק ל"ה
פרק ל"ו
פרקים ל"ז-ל"ח
פרקים ל"ט - מ'
פרקים מ"א - מ"ב
פרקים מ"ג - מ"ד
אב תשע"ו
פרקים מ"ה-מ"ו
פרקים מ"ז-מ"ח
פרק מ"ט
פרק נ'
פרק נ"א
פרק נ"ב
חידון ל'-מ'
חידון מ"א-מ"ד
חידון מקומות ל"ט-נ'
חידון בעלי חיים ל"ט-נ'
רבעיות ספר ירמיהו
חידון תפזורת ספר ירמיהו