בס"ד                                                                                                                                     חזרה לעמוד הבית אתר רבני בתי ספר

דגמי סדר מחנה ישראל במדבר- בי"ס אריאל, הרב יהודה פויסט