בס"ד

ערב פסח שחל בשבת

הלכות ופסקים- הרב רמי ברכיהו שליט"א

רב הישוב טלמון 

 הלכות ערב פסח שחל להיות בשבת (תשס"ח)

 תענית בכורות

 

א.     תענית בכורות מקדימים השנה ליום חמישי, וניתן להקל ולהפטר מן התענית בהשתתפות בסעודת מצוה (סיום מסכת וכד'). ויש מי שאומר שהשנה, אב הרגיל להתענות על בנו בכורו הקטן, וכן בכורות נקבות – פטורות מן התענית.

 

מכירת חמץ 

ב.      מכירת חמץ חלה השנה כשעה לפני כניסת השבת. לכן, מי שמוכר את חמצו לא יוכל להשתמש בחמץ שהצניע לטובת מכירתו בליל וביום שבת.

 

בדיקת חמץ

ג.      מקדימים לבדוק את החמץ ביום חמישי בלילה. קודם הבדיקה מברך על ביעור חמץ, ואחריה מבטל את החמץ שלא ראה שלא מצא בבדיקתו. חמץ שעתיד לאוכלו ביום שישי ובשבת יצניע לבל יתפזר החמץ ויתחייב בבדיקה מחדש.

 

ביעור חמץ

ד.       ביום שישי בבוקר יבער את החמץ קודם חצות היום, אולם לא יבטל את החמץ בזמן השריפה כבכל שנה, שהרי עוד עתיד לאכול חמץ ביום שישי ובשבת.

ה.      מי שנוהג לאכול בשבת זו מצה עשירה או מבושלת (עיין לקמן אות ח סעיף 2) ולא אוכל יותר חמץ, בשעת שריפת החמץ אומר את נוסח הביטול כבכל שנה.

ו.       מי שמתארח השבת ומסיים את אכילת החמץ ביום שישי בבוקר, יכול לבטל את החמץ בשעת הביעור ביום שישי, שהרי חמץ שאוכל במקום בו מתארח הוא לא חמץ שלו.

 

ביעור מעשרות

ז.        השנה יש לקיים מצות ביעור מעשרות, ולהתוודות כפי שכתוב בתורה בספר דברים פרק י"ד. מי שיש לו מטבע שחילל עליו מעשר שני, יש לשחקו ולהשליכו או לחללו על סוכר ולהשמיד בכיור וכד'. את הביעור יש לקיים ביום שישי י"ג ניסן ולא יאוחר משביעי של פסח.

 

סעודות השבת

ח.     כיצד נוהגים באכילת סעודות השבת:

 

1.     שיטה א: אכילת חמץ 

יש להעדיף לבשל אוכל כשר לפסח עם סירים הכשרים לפסח. לערוך את השולחן עם כלים חד פעמיים ולהניח ניילון על המפה, לקדש ולאכול כזית פיתות (ולא חלות וכד' כדי שלא יתפזרו הפירורים), לאחר אכילת כזית לכל בני המשפחה, יש לנער ולהסיר את הניילון עליו אכלו את הפיתות, ולטאטא מחשש של פירורים, ולהמשיך בסעודת שבת עם אוכל הכשר לפסח.

 לפי שיטה זו יש להקדים את התפילה בשבת בבוקר, כדי שאפשר יהיה לסיים את אכילת החמץ עד השעה 10:30. לאחר מכן לפורר את שאריות החמץ ולהשליך לשירותים או לפח האשפה מחוץ לבית, ולבטל את החמץ.

יש לבדוק בכיסים שאין בהם חמץ, להצניע את המטאטא בו השתמשו בשבת, וכן את הברכונים, זמירונים וכד' בהם השתמש בהם בסעודת השבת, וירחץ פיו וידיו מחשש חמץ שעליו. וימשיך סעודתו הכשרה לפסח.

 

2.     שיטה ב: אכילת מצה עשירה או מבושלת

לשיטה זו מסיימים את אכילת החמץ כבר ביום שישי בשעת הביעור, ונכנסים לשבת כאשר הכל כשר לפסח. לנוהגים כן, יש לבטל את החמץ כבר ביום שישי בבוקר (לעיל סעיף ה), ולבשל בכלים של פסח אוכל הכשר לפסח. להשתמש בלחם משנה במצה עשירה או במצה מבושלת. במקרה זה אין צריך להיזהר בחמץ בשבת, אין צריך לקום בשבת בבוקר מוקדם, אין צריך להילחץ עם הילדים וסעודת השבת, אלא נכנסים לשבת ללא לחץ וחשש מחמץ וכד'.

לגבי בישול קטניות בשבת זו לבני אשכנז בסירים הכשרים לפסח, מעיקר הדין קטניות זה לא חמץ ואין הם אוסרים את הסירים וכד', לכן אין בל בעיה לבשל קטניות גם לבני אשכנז, יש אומרים שלא נוהגים כן, לכן כל המעוניין לאכול קטניות בשבת זו יברר את מנהגו וישאל את רבו.

 
מנחה וסעודה שלישית

ט.     אסור לאכול אכילת קבע אחר שעה עשירית ביום, לכן ראוי להתפלל בשבת זו מנחה גדולה כדי לקיים סעודה שלישית קודם שעה 14:30 ולאחר תפילת מנחה.

י.       סעודה שלישית אפשר לקיימה במצה עשירה או מבושלת כדלעיל ולברך עליה המוציא. ויש מבני אשכנז שנוהגים שלא לאכול מצה עשירה אלא לקיים סעודה שלישית באכילת בשר או דגים או מיני פירות ומזונות.

 

הכנות לחג הפסח

יא.    אין להכין צרכי הפסח בשבת משום איסור הכנה, אלא יש להמתין עד שתצא השבת, לומר ברוך המבדיל בין קודש לקודש, ולאחר מכן אפשר לערוך את השולחן ולהכין את קערת הסדר והניח תבשילים על הפלאטה וכד'.

יב.    כדאי להכין מערכת כפולה של הדלקת נרות גם עבור שבת וגם עבור יום טוב, כי יש אוסרים להסיר את שאריות הנרות היינו הדסקיות או חלב השעווה.

יג.    יש לדאוג לנר נשמה שידלק במשך כל השבת כדי שממנו אפשר יהיה להעביר אש לצורך נרות יום טוב. מי שקנה מצות יד יש לדאוג להפרשת חלה מהמצות קודם כניסת השבת

 

קידוש בליל הסדר

 יד.    יש לשים לב בקידוש בליל יום טוב שהוא גם מוצאי שבת, שיש להוסיף גם ברכה על נר וגם הבדלה שהוא ברכת המבדיל בין קודש לקודש.

טו.   אין מברכים על בשמים במוצאי שבת שהוא ליל יום טוב.

 

ברכת חג כשר ושמח לכל בית טלמון

 רמי ברכיהו

אתר רבני בתי ספר- עמוד הבית

 

הלכות ופסקים- הרב רמי ברכיהו שליט"א

שו"ת הרב רמי ברכיהו שליט"א

חזור לראש העמוד  \  עמוד ראשי   \  מה חדש באתר?   \  דפי עבודה וחומר כללי   \   חדר מורים   \   לינקים

לעילוי נשמות
עוזיאל בן ישראל ואסתר בת יהודה אריה האריס

וצבי יוסף בן משה אהרן ואסתר דבורה לרנר


This site designed by Tzvi Harris
© (1999) 5759- (2007) 5768 Halacha Yomit for day schools