בס"ד

חוברת

מבזקי תפילה

מאת

הרב ניסים כהן

דוגמא כאן

פרטי קניה

 

חדש          חדש          חדש          חדש          חדש          חדש         

בס"ד

 

לרבני בית ספר / מנהלי בתי ספר השלום והברכה!

           חוברת באורי תפילה

 

  

מחיר חוברת: 8 שקלים

מחיר משלוח: חוברת אחת עד שלש = 2 שקלים

מארבע חוברות ומעלה= חמישה שקלים בסך הכל.

מחיר לתלמידים: שבעה שקלים ללא תוספת דמי משלוח.

קבלות ישלחו אחר התשלום

 

ידידי היקרים!

מתוך נסיוני כרב בית ספר וכמלמד הלכה בכיתות היסוד הגעתי לעריכת החוברת, אשר תוכל

לשמש את מחנכי ומחנכות ישראל שמתפללים עם תלמידיהם רוב השבוע בכיתה.

החוברת עוסקת בכל פסקאות התפילה ומשולבות בה הערות רעיוניות, הלכתיות, נוסחות וביאורים.

כמו כן נכתבו הערות על תפילת העמידה בשבת וברכת המזון.

החוברת מיועדת למחנכים / מחנכות אשר רוצים להסביר ולהאיר לתלמידיהם אחר התפילה או לפניה.

אפשר ללמד בה תלמידים מכתה א' עד כיתה ח', כמובן שלכל כיתה את הנושאים המתאימים לה.

את החוברת המצורפת  אפשר להוריד לעיונכם בלבד.

במידה ותמליצו לרכוש אותה עבור המחנכים והמחנכות בבית ספרכם תוכלו לעשות זאת לפי הפרטים כדלקמן.

אשמח מאוד אם בימים הקרובים תשלחו הערות והארות ואוכל לצרפם לפני הדפוס שיהיה בעוד שבוע בע"ה.                                                            

בברכה נסים כהן

בית ספר אהל שילה בנים

 

הזמנות: דינה כהן

טל':  029973449  / 0506680307

דוא"ל: dina4@shoresh.org.il

 

עמוד ראשי\ דפי עבודה וחומר כללי\ תחרויות ומבצעים \ חדר מורים \ לינקים

לעילוי נשמות
עוזיאל בן ישראל ואסתר בת יהודה אריה האריס

וצבי יוסף בן משה ואסתר דבורה לרנר


This site designed by Tzvi Harris
© (1999) 5759- (2006) 5767 Halacha Yomit for day schools