בס"ד

סיון תשס"ח

הצעה ללימוד על גדולי רבני הציונות הדתית על פי חדשי השנה -  "רב החודש"

הרב שמואל כ"ץ, רב ממ"ד תורני הר-נוף ואולפנת חורב ירושלים

 

 

העשור

החודש

הרב

הערות

1

מבוא

אלול

ג' אלול – יום פטירה

הראי"ה קוק

תורת ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל

תרפ"א-תרצ"ה, אבי הציונות הדתית- רבה של יפו והמושבות, רבה של ירושלים, רב ראשי, הקמת ישיבת מרכז הרב, ייסוד הרבנות הראשית, יחסו לציונות ולציונות הדתית- מזרחי

2

ראשון

תשרי-מרחשוון

הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל

תורה, מדינה

רב ראשי ספרדי ראשון של מדינת ישראל (תרצ"ט- תשי"ג), צוואתו

3

 

 

הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג

תורה, מדינה, חוקה

רב ראשי אשכנזי ראשון של מדינת ישראל (תרצ"ז- תשי"ט).  משואה לתקומה,  הצלת עולם הישיבות וילדים בשואה, אתחלתא דגאולה, יום הקדיש הכללי. 

4

שני

כסלו

י"ט כסלו– יום פטירה

הרב משה צבי נריה

החינוך הדתי

אבי דור הכיפות הסרוגות, ישיבות תיכוניות, אולפנות

5

שלישי

טבת

הרב חיים דוד הלוי

אחדות העם

קיבוץ גלויות ועדות

 

רבה הספרדי של ראשון לציון ותל-אביב יפה

6

רביעי

 

שבט

הרב שאול ישראלי

מצוות התלויות בארץ, מדינה ודמוקרטיה, התיישבות חקלאות

מדינה והלכה

רבה של כפר הרואה, חבר הרבנים של הפועל המזרחי, דיין בבית הדין הגדול, חבר מועצת הרבנות הראשית, ראש ישיבת מרכז הרב

7

חמישי

אדר

[י"ד- יום פטירה]

ניסן

הרב צבי יהודה הכהן קוק

מדינה ומלכות, הכנה ליום העצמאות וליום ירושלים, התיישבות

ראש ישיבת מרכז הרב, אבי גוש אמונים וההתיישבות החדשה

8

שישי

אייר

הרב שלמה גורן

צבא ומדינה

הרב הראשי לצה"ל (הראשון), רבה של תל אביב יפו, רב ראשי (תשל"ג-תשמ"ג)

9

 

סיוון

הרב אברהם כהנא שפירא

עולם הישיבות, רבנות ודיינות

דיין בבית הדין הגדול, ראש ישיבת מרכז הרב, רב ראשי (תשמ"ג-תשנ"ג)

 

 

 

 

 

 

הערה:  ראוי להתחיל בעליית רבי יהודה החסיד ותלמידיו, עליית תלמידי הגר"א והבעש"ט.  וכן יש להזכיר בקצרה את מבשרי הציונות הדתית:  הרב צבי הירש קלישר, הרב אליהו גוטמכר, הרב יהודה אלקלעי, הנצי"ב מוולוז'ין, הרב שמואל מוהליבר.  מייסדי המזרחי (תרס"ב):  הרב יצחק יעקב ריינס, הרב יהודה לייב מימון (פישמן).